Kyst til kyst


Jyderup Realskoles kor nov. 1969
1969 nov.; Fra kyst til kyst
Jyderup Realskole hvor man optog en udsendelse med skolens pigekor til programmet "Sangerdyst fra kyst til kyst", der starter den 20. november 1969 og fortsætter vinteren igennem med indslag fra en lang række skoler.
1969: Jyderup Realskoles kor, der er på 35 piger i alderen 9-17 år, ledes af sangpædagog, fru Birgit Rasmussen, Svinninge. Koret har kun eksisteret i et halv år, siger fru Rasmussen, hvorfor det var en opmuntring at vi kom med i disse radioudsendelser. Optagelserne omfattede en tvungen og en fri opgave, og pigerne er gået ind for opgaven med stor interesse1Tekst til sangdyst
Sangerdysten 1970-713


1970: Danmarks Radio har været på besøg på Jyderup Realskole. Skolens sangkor, som består af 34 yndige piger, deltager i Radioens konkurrence "sangerdyst fra kyst til kyst" - en konkurrence med deltagelse af flere hundrede skolesangkor fordelt over hele landet.
Hver skole har i lighed med sidste år fået en bunden og en fri opgave, og Realskolens kor, som ledes af sangpædagog Birgit Rasmussen, har blandt det frie repertoire valgt "Liflige sang af nattergale" - en gammel tysk folkevise.
Optagelsen fandt sted i Realskolens gymnastiksal, men det var synd for pigerne, at DR's teknikere konstaterede en fejl i anlægget under den frie opgave, og sangen måtte derfor gøres om. "Anden opførelsen" var nemlig ikke helt så vellykket som den første, mente Birgit Rasmussen, men der var ingen vej udenom. Bordet fangede, ligesom i en koncertsal.

Niveaubestemt
Danmarks Radio har inddelt landet i seks regioner, som har hver sin "udrykningsvogn". Jyderup hører under region 2., der administreres af programsekretær Lis Poulsen, København. Programsekretæren fortalte, at det færdige arbejde sendes til Aarhus, hvor dommerkomiteen under ledelse af professor ved Det jyske Musikkonservatorium, Tage Nielsen bedømmer korenes præstationer og inddeler dem i C-, B-, A- og Eliterækker. For at komme i betragtning ved inddelingen skal koret opnå minimum 25 points, og lykkes det ikke, er man færdig i konkurrencen.
Vinderne af de forskellige rækker offentliggøres engang i foråret og St. Bededag løber afslutningskoncerten af stabelen. Denne begivenhed er vel den største, de forskellige kor skæver til, når de tilmelder sig konkurrencen. Koncerten foregår i Radiohusets koncertsal, og bliver transmitteret af både radio og farve-tv.

Ikke store forventninger
Realskolens korleder, Birgit Rasmussen oplyser, at koret sidste år nåede med i 1. runde med 24 points - lige i underkanten for en forsættelse, og hun fortale kormedlemmerne, at de ikke skulle sætte næsen op efter en topplacering. "Men næste år", siger Birgit Rasmussen, "kan vi komme langt med materialet, hvis pigerne virkelig går ind for sagen"2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. nov. 1969, side 6; Fra kyst til kyst
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 6. nov. 1970, side 6; Fra Kyst til Kyst
Kilde 3: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter 1971 dec. nr. 1, Sangdysten (riv-ud- sider)
Note:

Sidst opdateret 25. november 2014
©Jyderup Realskole