Hr. Aksel Knudsen
Aksel Knudsen, Lærer; født 4. April 1895 på Holmsland pr. Ringkøbing;
Søn af Gårdejer Laurids Knudsen og Hustru Ane Andrea, f. Jensen.
Staby Vinterlærersem. 1910-11; Silkeborg Sem. 1916; Feriekursus; Aarsk. I Regning, Matematik, Geografi og Geologi;
14 Marts 1918 Lærer Jyderup Realskole; Formand for Jyderup Folkebogsamling2
Folkebogsamlingerne; Den første form for statsligt tilskud til bibliotekerne i Danmark
Som ung lærer kom Aksel Knudsen til Jyderup Realskole i foråret 1918 og fik her sit fremtidige virke.
Det varede ikke længe før han ved sin retlinede karakter og dygtighed skabte sig en stærk position i Jyderup.
Foruden sine elevers hengivenhed vandt han sig respekt og agtelse langt uden for skolens kreds.
Aksel Knudsens store interesse var naturhistorie. Hans viden på geologiens, zoologiens og botanikkens område var meget omfattende. Gennem spiringsforsøg, akvarier og især på sine ekskursioner førte han sine elever ind i naturens verden og åbnede deres blik for naturens skønhed og hensigtsmæssighed.
Det var en fornøjelse at strejfe gennem mark og skov sammen med Aksel Knudsen på de forskellige årstider, man følte sig beriget og lærte at vandre med åbne sanser i naturen.
Aksel Knudsen var en stærk personlighed, han kunne overveje længe for og imod, før han tog en afgørende beslutning, men var den først fattet, stod han urokkelig fast.
Han var i besiddelse af humor og lune og blev på naturlig og selvfølgelig vis midtpunktet i et selskab.
I samvær med Aksel Knudsen fik man en ejendommelig følelse af tryghed, man følte rent instinktivt, at man stod overfor en mand uden svig.
I 1942 blev Aksel Knudsen leder af Jyderup Realskole, som han købte et par år senere.
Hans tid som skolens leder blev kun kort, men den har sat sig dybe spor i skolens udvikling.
Vi, hans medarbejdere, vil mindes Aksel Knudsen som den dygtige lærer og skoleleder og som den gode, trofaste ven.
Skrevet af Valdemar Hansen i årsberetningen 19521
Aksel Knudsen
Billedet fra Jyderup Realskoles årsberetning 1952.
og tilhører Det kongelige bibliotekHr. Aksel Knudsen tiltrådte som skolebestyrer efter Niels Mønsted Friis i 1942 og købte skolen af Fru Mønsted Friis 1. august 1945, blev i slutningen af august 1951 pludselig og uventet syg, og den 5. september 1951 indtraf døden på Holbæk sygehus, hvor han var blevet indlagt3

En særpræget dygtig skolemand var gået bort, en næsten ufattelig tildragelse for hans familie og venner, der for så kort tid siden havde set ham rask og rørig.
Aksel Knudsen stammede fra Holmsland, hvortil han stadig følte sig knyttet med stærke bånd.
Hver sommerferie drog han til sit sommerhus ved Søndervig for at holde ferie i sin fædrene egn og her samlede han slægt og venner til fornøjeligt samvær i feriens løb4
+1954, 21. aug. - KF, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år (samme tekst som ovenstående)5

I 1962 Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side 3+8
Udtaler forældrerepræsentant vulkanisør Holger Hansen, hvis hustru er i skolens bestyrelse, et velkommen til Hr. og fru Hebin. Holger Hansen nævnede afdøde skolebestyrer Knudsen som et lysende eksempel med en sjælden evne til at forene myndighed med en sådan venlighed, at børnene glædede sig til at komme i skole, og han håbede, at denne måde og den ånd måtte leve videre i den skole, som så mange slutter op om6

Holbæk Amts Venstreblad 10. februar 1950, side 4; Jyderup samariterforening
Hr. Aksel Knudsen ses som næstformand for foreningen. Der her holder sit 10 års jubilæum8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1952 side 1-2, maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 382
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1953. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1953. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side 3+8
Kilde 7: 2014 fra Flemming Thorsen
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 10. februar 1950, side 4; Jyderup samariterforening
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 3. feb. 1961, side 3+4+10; Der sluttes op om Jyderup Realskole
Note: Fra Flemming Thorsen, marts 2014 skriver at der kan læses flg. om Hr. Knudsen på dk-gravsten.dk: Aksel Knudsen, realskolebestyrer, alder 56 år, 5 mdr., 1 dag, ★ 4.4.1895, Jyderup, ✝ 5.9.1951, kirkegård: Ny sogn kirkegård, Hind herred, Ringkøbing amt7
Kirkebog 1892-1902 Ringkøbing, Hind, Ny sogn, opslag 15 nr. 3 (Toldergård, ny sogn)

1961 ved rundvisning på Realskolen i forbindelse med Jyderup Realskoles bestyrelses generalforsamling, oplyser skolebestyrer Thomas Vang Petersen; På 1. sal rummer fysiklokalet landets største naturhistoriske samling, i alt ca. 3000 forskellige genstande. Denne enestående samling havde afdøde Realskolebestyrer Aksel Knudsen æren af9

DDS: Knudsen, Aksel, Lærer; f. 4. April 1895 på Holmsland pr. Ringkøbing; Søn af Gårdejer Laur. K. og Hustru Andrea, f. Jensen. Staby Vinterlærersem. 1910-11; Silkeborg Sem. 1916; Feriekursus; Aarsk. I Regning , Matematik, Geografi og Geologi; 14 Marts 1918 Lærer Jyderup Realskole; Formand for Jyderup Folkebogsamling. DSS, Bind 4, side 382

På arkiv.dk ses ærer Aksel Knudsen, jyderup, levnedsbeskrivelse 1895-1951 Nummer A706

2015, 7. juni fortalte hr. Ølholm mig at hr. Knudsen var blevet bedt om at være oversætter/tolk mellem de danske myndigheder og de tyske under krigen (for Jyderup).

Sidst opdateret 16. august 2015
©Jyderup Realskole