Omtale af Birkegården og besøg på Birkegården i 1975

1975 april, Kjølby orientere pensionister i Kalundborg om Birkegården
Vinterens omsorgsarrangementer for pensionister i Kalundborg kommune sluttede i denne uge. Det skete med et festligt punktum torsdag eftermiddag solgården, hvor kaffebordene i dagens anledning var pyntet ekstra festligt.
Forstander for Birkegården i Viskinge, Ejvind Kjølby, fortalte om livet på kostskolen, der hører under Jyderup Realskole, og han gjorde rede for de principper, man har i arbejdet.
Børnene er selv med i arbejdet. Der er 24, og de er inddelt i hold, der har hver sin opgave.
Både drenge og piger tager på lige fod del i såvel hus- som have- og markarbejdet, og Kjølby kunne fortælle, at det ofte gik bedre med at få løst nogle problemer, når man var sammen om et praktisk stykke arbejde, end når det skulle ske ved en samtale på kontoret.
De erfaringer, man hidtil har fået på Birkegården, har været gode, og det har stor betydning, at børnene selv yder noget, i stedet for at de får det hele foræret.
Omsorgskonsulent Esther Knudsens takkede til alle sider og håbede at se deltagerne igen når efterårssæsonen begynder1

1975 september Husmoderforeningens udflugt til Birkegården
Tirsdag den 30. september 1975 besøger Jyderup og Omegns Husmoderforening Birkegården ved Viskinge. Det sker i forbindelse med foreningens kursusserie "Kend din by", hvor Birkegården som kostafdeling under Jyderup Realskole kommer i betragtning.
Birkegården er en ret utraditionel form for kostskole, idet eleverne selv er med i den daglige husholdning, land- og havebrug m.v. Husmorforeningens besøg vil omfatte rundvisning, film og kaffebord, og også medlemmernes mænd er velkomne til at deltage. Der er afgang med bus fra P-pladsen ved Jyderup Centret kl. 14.15, og tilmelding må ske til bestyrelsen senest søndag den 28. september 19752

1975 Oktober Birkegården - stor oplevelse
Birkegården var en oplevelse for husmødrene

Det skulle mange flere opleve, få indblik i og fryde sig over, siger formanden for Jyderup og Omegns Husmorforening, der - sammen med de medlemmer som deltog i gårdagens eftermiddags tur - var mere end begejstret over hvad der blev set og oplevet på Birkegården i Viskinge. Jyderup Realskoles kostafdeling, - eller rettere én af de i alt fem kostafdelinger.
Forstander Ejvind Kjølby bød velkommen, og delt op i seks hold blev deltagerne vist rundet med elever som "guider". Livet på en bondegård er blevet kombineret med kostskolelivet.
Piger og drenge er inddelt i hold, et køkken, et stue, et vaske, et landbrugs eller et havehold. Eleverne holder selv værelser i orden, fodrer på skift heste, får, grise, høns og kaniner, kører traktor og meget andet, uden at lektierne derved på nogen måde forsømmes, tværtimod er afvekslingen og nye interesser med til at give arbejdslyst.
En af lederne, Alex Laursen, havde optaget film fra hverdagen gennem et helt år, og gæsterne fik, i forbindelse med en kaffepause, filmoptagelserne at se og kunne følge med i, hvilken dejlig og medlevende hverdag der er her. Gården er beregnet for de ældste klasser af kostskoleeleverne, men når forældrene kommer på besøg, og oplever hvor vidunderligt alt fungerer i samarbejde og sammenhold, så anmodes i flere tilfælde om at mindre søskende til eleverne også må bo på Birkegården. Derfor er der nu også fastboende elever fra de yngre klasser, deriblandt flere, der før var hjemmeboende. Forstander Kjølby, der orienterede om funktionerne, oplyste, at en af pigerne var blevet så optaget af lysten til landbrug, at hun var blevet landbrugselev på en nærliggende går og nu skulle på landbrugsskole. For tiden var hun underfodermester på den nærliggende gård.
Formanden for husmorforeningen, fru Edith Møldrup, Jyderup, takkede sluttelig for den varme oplevelse besøget var blevet, og overrakte en erkendtlighed3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 19. apr. 1975 - KF, side 6; Kjølby orientere pensionister i Kalundborg om Birkegården
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 17. sept. 1975, side 6+7; Husmoderforeningens udflugt til Birkegården
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. okt. 1975, side 9; Birkegården - stor oplevelse

Erik Darman oplyser at der i Tv programmet "Skammelsen" er noget fra Vrå (juni 2015), det udløser straks muntre minder om Hr. Kjølby
Sidst opdateret 12. juni 2015
©Jyderup Realskole