Brandøvelser på Sprængstoffabrikken


1956 2. nov.; Brandøvelse på Sprængstoffabrikken
I formiddag lød brandalarmen på Falckstationen i Snertinge, og meldingen lød på brand på Sprængstoffabrikken i Jyderup.
I løbet af ni minutter var de raske Falckfolk på plette, men heldigvis viste det sig, at det hele kun var en øvelse.
Til stede på "brandstedet" var Dansk Brandværnskomité og Falckfolkene havde hurtigt sluttet "ilden" med vand og skum.
Øvelsen faldt ud til alles tilfredshed1

1957 sep.; Realistisk brandøvelse på sprængstoffabrikken
Tre redningskorps til premiere for brandslukningsforanstaltninger.

Sprængstoffabrikken i Jyderup brænder!


Det var den melding, politimester Arbøl, Holbæk, i går kl. 14 fra sprængstoffabrikkens telefon lod udgå. Samtidig hylede fabrikkens brandsirene og i løbet af et øjeblik var hele det store brandslukningsapparat sat i scene. I byen vakte det stort postyr, da sprøjter og ambulancer kom susende fra alle sider, og det rygtedes, at det var sprængstoffabrikken, der brændte, og folk strømmede til pr. biler, knallerter og cykler.

Pumperne kobles af ved "Sølyst"
Det drejede sig samtidig om at få kontrolleret effektivitet ved de nye brandslukningsforanstaltninger, efter at kommunen har fået anlagt de nye ledninger, hvis yderste endepunkt er sprængstoffabrikken. Som bekendt skal Skarridsøen fungere som branddam, og såvel Falck fra Snertinge som Falck fra Ruds Vedby stoppede op ved "Sølyst" for at frakoble den påhængspumpe, som fra broen ved Sølystbugten skal pumpe vand i den nye brandledning.

Vand fra Skarridsø på 15 minutter
Falck fra Snertinge var på "Brandstedet" 9 minutter efter alarmeringen, Falck fra Ruds Vedby 20 minutter efter, begge iberegnet stop ved søen, og Falck fra Holbæk 24 minutter efter.
Endvidere mødte der 2 ambulancer. Det faste, lokale brandmandskab mødte forbavsende hurtigt, den første efter kun 6 minutters forløb, og de øvrige lige efter. Et kvarter efter alarmeringen var der vand fra søen i de på den tid udlagte slanger ved fabrikken.

Fabrikkens eget brandslukningsmateriel
var omgående taget i brug, da sirenen havde lydt, og kun 2 minutter efter havde fabrikkens brandmandskab vand i slangerne fra branddammen ved fabrikken. I alt kom 7 strålerør i funktion. Øvelsen overværedes bl.a. af politimester Arbøl, Jyderup sogneråd, Hjembæk-Svinninge sogneråd, politibetjent Breinhild, repræsentanter fra forsikringsselskabet "Kgl. Brand", brandinspektør Tvergaard, sognefoged Ejner Nielsen, de lokale brandfogeder m.fl.
Fra sprængstoffabrikken tog man til Dyremosevej og afprøvede den ledning, som er ført ind i den del af Hjembæk-Svinninge kommune, der ligger nord for banelinjen.

Fantastiske fine tider
På hotel "Skarridsø", hvor man sluttelig samledes til en kop kaffe, blev budt velkomme af sognerådsformand Emil Nielsen, Jyderup, der rettede en tak til kolleger fra Hjembæk-Svinninge for samarbejdet, til forstander Sylvest, "Sølyst", til landinspektør Vallentin, brandinspektør Tvergaard og i øvrigt til alle, der havde medvirket til det gode resultat.
Politibetjent Breinhild, Jyderup, bragte en hilsen fra politimester Arbøl, der havde været nødsaget til at tage tidligt hjem. Politimesteren havde været udmærket tilfreds med øvelsens forløb. Tiderne var så fantastisk fine, at det var helt utroligt, det kunne lade sig gøre.
Brandinspektør Tvergaard, oplyste, at Falck medfører 1000 liter vand i en tank således, at der faktisk kan foretages omgående slukning. Sprængstoffabrikkens eget anlæg var i fineste orden, det var enestående så hurtigt det kunne blive effektivt.
Falckleder Wentzlau, Holbæk, takkede på redningskorpsenes vegne.
Sognerådsformand Edmund Hemmingsen, Svinninge, takkede fordi de havde fået lov til at være med i samarbejdet.
Sognerådsformand Emil Nielsen takkede for den interesse, der var vist øvelse, og bad politibetjent Breinhild bringe en hilsen til politimester Arbøl.
Underdirektør Knudsen fra "Kgl. Brand" oplyste på forespørgsel, at man fra forsikringsselskabets side havde foretaget en opmåling af vandtrykket. Fabrikkens anlæg kunne på 50 meter give 630 liter i minuttet fra den boring og branddam, her rådes over. Denne branddam rummer ca. 100.00 liter. Ledningerne fra Skarridsøen gav 800 liter i minuttet. Sætter man Falcks pumpe i forbindelse med fabrikkens branddam, ville der kunne præsteres 1500 liter i minuttet. 2

1963 november; "Krudten" brænder
Når den lange sirene tone lyder fra De danske Sprængstoffabrikker, Jyderup, er det gerne med slagordet: "Krudtet brænder", og så ved man, at der på ny er brandøvelse. Det har heldigvis kun et par gange været alvor. I går lød sirenen atter for en af de rutinemæssige øvelser, og fabrikkens faste brandmandskabet var omgående på pletten og kunne konstatere at materiellet var i fineste orden.3

1978 aug.; Danlac brændte
Det "brændte" i den gamle "Danlac" fabriksbygninger tirsdag aften, sådan virkede det i hvert fald. Røgen væltede pludselig ud fra bygningerne omkring kl. 19.30. Falck mødet op med sprøjte og tankvogn fra Snertinge under ledelse af stationsleder Peter Jensen, Tornved kommunes frivillige brandkorps med brandinspektør H.C. Høegh i spidsen tilstede.
Det var brandkorpset årlige øvelse, der blev gennemført under meget realistiske forhold i den gamle sprængstoffabriks bygninger.
I øvelsen deltog 20 af brandkorpsets 21 frivillige medlemmer fra Tornved kommunes tre brandkredse. For at gøre øvelsen så realistisk som mulig havde Høegh placeret tre dukker i henholdsvis stueetagen og kælderetagen. Vinduerne var blændet så man ikke kunne se en hånd for sig. For at få røg uden brand benyttede man røgbomber.
Det var Falcks opgave i denne situation at sende røgdykkere ind i den brændende bygning og redde menneskeliv. I mens etablerede det frivillige brandkorps vand, lagde slanger ud og gik i gang med det egentlige slukningsarbejde. Rollerne var klart fordelt mellem Korpset og Falck. Der var ingen slinger i valsen, hver klarede sin opgave, mennesker blev reddet og branden slukket4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. nov. 1956, side 4; Brandøvelse på Sprængstoffabrikken
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 10. sep. 1957, side 3+4; Realistisk brandøvelse på sprængstoffabrikken
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 30. november 1963, side 4; "Krudten" brænder
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. aug. 1978, side 6; Danlac brændte
Note:

Sidst opdateret 13. oktober 2014
©Jyderup Realskole