Børnepensionen i Stokkebjerg

1968, Kalundborg Folkeblad 17. juli 1968, side 6; De første børn flytter ind på Børnepensionen
Arbejdet for færdiggørelsen af "Børnepension Stokkebjerg" er nu snart tilendebragt, og pensionen skulle ved sommerferiens ophør stå klar til at modtage børnene, meddeler lederen af børnepensionen, Axel Duus, der tidligere har været på Jyderup Realskoles kollegium. Nu arbejder man på at få de sidste sanitære installationer lavet færdig, og herefter skulle alt være klar til indflytning.
Børnepensionen skal drives helt på privat basis efter kostskolemønster, og der er truffet aftale med Hjembæk skole, hvor eleverne skal undervises. Børnepensionen ligger ualmindeligt idyllisk, og det er da også meningen, at børnene skal have lov til frit at tumle sig på det 6 tdr. land store tilliggende


Kilde:
Kilde: Kalundborg Folkeblad 17. juli 1968, side 6; De første børn flytter ind på Børnepensionen


Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole