Jyderup Erhvervsfaglig Grundskole åbner i Jyderup august 78


Jyderup Realskole starter om kort tid kollegiebyggeri til 148 elever ved den tidligere sprængstoffabrik.

Det bliver ikke nogen efterskole, men derimod en erhvervsfaglig grundskole Jyderup Realskole åbner på den tidligere sprængstoffabrik i Jyderup den 1. august næste år. I den forbindelse skal der blandt andet opføres et kollegium med 74 dobbelt værelser og to lærerboliger umiddelbart vest for de gamle fabriksbygninger, og alt i alt drejer det sig om et projekt til omkring en halv snes millioner kroner.
- Byggesagen er nu afleveret til Tornved kommune, og så snart formalia er i orden, går vi i gang med byggeriet, oplyser formanden for realskolen, direktør Arly Mortensen, Favrbo. Det er firmaet Larsen og Nielsen, Birkerød, der har byggeriet i hovedentreprise, men det vil i så stor udstrækning, det overhovedet er muligt, tage lokale underentreprenører. Istandsættelsen af de eksisterende bygninger vil vi derimod selv klare fra skolens side.

En erhvervsfaglig grundskole er en skole for børn og unge på 8., 9. og 10. klassetrin.
På JEG - Jyderup Erhvervsrettede Grundskole - skal eleverne have 16 obligatoriske timer om ugen, men resten af timerne gælder valgfrie fag, der er erhvervsrettede. Alt i alt ventes den nye skole i Jyderup at skulle beskæftige omkring 40 mennesker.
Oprindelig lå området med den gamle sprængstoffabrik indenfor paragraf 45 rammernes industriområde, og derfor har det været nødvendigt at ændre det til område til offentlig formål. Dette har Tornved kommunalbestyrelse netop besluttet at gøre.
Det nye "offentlige område" støder op til eksisterende "offentlige", nemlig der, hvor Realskoles Søbækskollegium ligger. Det er derfor en naturlig fortsættelse af områdeopdelingen, der nu er foretaget. Mens det gamle "offentlige område" er på 71.600 kvadratmeter, er det nye på 73.900 kvadratmeter. Af de to områder tilsammen skal 30.000-40.000 kvadratmeter langs Vandværksvej dog udlægges som boligområde, således at man sammen med hele Vandværksbakken får et samlet boligområde på 75.000 kvadratmeter.
Det betyder, at Vandværksvej ikke kommer med i den gennemgående industrivej ud til cementvejen, der i stedet skal starte nær Solvænget. Det nye boligkvarter kræver en kloakering til 7-8 millioner kroner, der vil blive gennemført hurtigst muligt grundet den nye skole:
- Men disse kloakeringsarbejder vil ikke ændre i den eksisterende kloakeringsplan i kommunen, oplyser Tornveds borgmester, Poul Rasmussen. Udgiften dækkes med et midlertidigt kasseudlæg af kommunen, idet arbejdet først skulle have været gennemført i 1982. I øvrigt sparer vi også penge på den nye Industrivej, idet den jo bliver noget kortere den først planlagt.
Sideløbende med kollegiebyggeriet vil der blive udarbejdet lokalplan for området. Grunden til, at man må gøre det på denne måde, er, at der er tale om en overgangsperiode, idet projektet blev forberedt allerede inden loven om kommuneplanlægning trådte i kraft den 1. februar i år, og hvis man skulle have ventet på det, havde skolen ikke kunnet være klar til start til august næste år.
- Når kommunalbestyrelsen er gået så aktivt ind for sagen, er det blandt andet af beskæftigelsesgrunde, siger Poul Rasmussen. Vi har jo her i kommunen tænkt os et beskæftigelses mål på 80% arbejdspladser indenfor kommunegrænsen, men vi erkender, at det er meget svært at nå blandt andet på grund af den stadigt mere avancerede teknik, der klarer det arbejde, mennesker tidligere måtte udføre. En sådan skole betragter vi som et særdeles værdifuldt aktiv for vor kommune, og det er min personlige mening, at det mere er gennem uddannelses af de unge, at vi skal forsøge at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden, frem for måske direkte at finde mere eller mindre egnede arbejder til dem.
- Ja, vi har været glade for den meget store velvilje, vi har mødt hos Tornved kommunes embedsmænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmester, siger Arly Mortensen.
Det gælder de aktiviteter, vi altid har haft i gang, og det gælder specielt denne aktivitet, vi altid har haft i gang, og det gælder specielt denne aktivitet, hvor vi har ligget under for et kolossalt tidspres. Vi har kunnet få møder og beregninger fra kommunen med timers varsel, og vi har af den grund kunnet gennemføre dette omfangsrige projekt til yderste detalje på usædvanlig kort tid. Kollegiet opføres som en etplansbygning i fire længer med gårdhave i midten. I to af hjørnerne placeres lærerboligerne.
I nærheden af kollegiet anlægges en stor idrætsplads med internationale mål. Nøjagtig hvor den skal placeres er endnu ikke bestemt, men det bliver nok enten syd eller vest for det nye kollegium. (I denne avisartikel vender tegningen på hovedet - den 14/12.77 og 22/12.77)

Men her teksten fra denne artikels tegning;
Til højre ses de gamle Danlac bygninger, og umiddelbart til venstre herfor det projekterede, firelængede kollegium. Yderst til venstre det eksisterende kollegium på Søbæksvej, og øverst Vandværksvej med Søbæksgården, som Realskolen også ejer, og vandværket. Idrætsanlægget i midten skal sikkert ikke placeres helt som vist på denne oversigtstegning1


Tegning over JEG planer 1977
Tegningen her fra Holbæk Amts Venstreblad 14. december 1977, side 11 (Her er udeladt sidste sætning fra første tegning - om idrætshallen)
Skolen stod på hovedet Desværre var oversigtstegningen, vi bragte i går af Jyderup Realskoles erhvervsfaglige grundskole ved de tidligere sprængstoffabrikker, ved et uheld vendt på hovedet. Derfor var det lidt vanskeligt at få nogen mening i billedtekstens beskrivelse af de forskellige bygningers placeringer, men vi skal ved en senere lejlighed bringe tegningen igen - og forhåbentlig på ret køl Tegningen gengives her (14/12.77 og igen 22/12.77)2


JEG 1977
Holbæk Amts Venstreblad 13. december 1977, side 11; Erhvervsfaglig grundskole åbner i Jyderup august 78


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 13. december 1977, side 11; Erhvervsfaglig grundskole åbner i Jyderup august 78
Kilde 2: Tegningen her fra Holbæk Amts Venstreblad 14. december 1977, side 11
Noter:

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole