Om JEG fra Tidens skole

Tidens skole 1978, januar; Lærere til JEG
Jyderup Realskole udvider pr 1. august 1978 sin virksomhed med en ny skole-afdeling kaldet Jyderup Erhvervsrettede Grundskole.
Til undervisningen her af elever på 8.-10. klassetrin søges 6 seminarieuddannede lærere til fagene dansk, samtidsorientering/religion, regning/matematik, fysik/kemi, tysk og engelsk.
Der tilbydes medarbejderne deltagelse i arbejdet på den tilknyttede nyopførte kostafdeling til 150 elever.
Løn efter overenskomst mellem DR og FGL
Er De interesseret i at være med til at få en helt ny skoleidé op at stå, da kontakt snarest skolebestyrer Peter Hehnel, Jyderup Realskole, Søbæksgården, 4450 Jyderup. Telefon 03-476025
og samme tekst 2 februar 19783

Tidens skole 1978, 30 marts: Jyderup Realskole
Efter sommerferien udvider Jyderup Realskole med en tredje skoleafdeling, der skal tilbyde elever på 8.-10. klassetrin en kombineret teoretisk og praktisk undervisning. I Frikvarter hedder det herom:
I fabrikshaller og -kontorer på den store Danlac-virksomhed, som skolen har købt af Det Danske Sprængstofselskab, indrettes velegnede teori- og værkstedslokaler til en mere præcist erhvervsrettet undervisning. basisviden svarer til den, der kræves i grundskolen, gives sideløbende med direkte deltagelse i aktiviteter, der tenderer kravene inden for en række håndværksfag.
Her vil ganske særligt elever, der er kørt træt i et skolesystem, der for hovedpartens vedkommende baserer sit virke på boglig baggrund, kunne trives og udvikles og få en klar fornemmelse af, inden for hvilket erhvervsområde de selv ønsker at uddannes.
Det vil dels bevirke, at disse elever af egen drift fastholdes inden for grundskolens undervisning så længe, at de har den fornødne basis for at tage fat på den egentlige uddannelse, og dels vil den praktiske undervisning af erhvervsrettet karakter give disse elever et forspring for andre, når de sidenhen går i lære inden for et håndværk eller påbegynder en egentlig erhvervsfaglig grunduddannelse på EFG-skolerne.
De har en oplagt mulighed for at undgå at vælge forkert til den tid og vil derved lettere kunne gennemføre det, de har sat sig for1

Tidens skole 1978, 30 maj: Jyderup Realskole
Jyderup Realskole og Kollegium starter august 1978 en efterskole, der bygningsmæssigt kommer til at ligge på arealer i umiddelbar tilknytning til det nuværende skole- og kollegieområde, men i øvrigt bliver en selvstændig, selvejende institution.
Efterskolen indrettes i bygninger, der tidligere har rummet en sprængstoffabrik, og som nu er købt af Det danske Sprængstofselskab A/S
Skolens formand, direktør Arly Mortensen, oplyser, at man nu skal i gang med opførelsen af et kollegium med 75 dobbeltværelser samt to lærerboliger.
Baggrunden for etablering af efterskole er ifølge formanden, at man har ønsket at kunne tilbyde eleverne en mere praktisk betonet undervisning som alternativ til den, der gives på Realskolen. På efterskolen skal der sideløbende med den almindelige undervisning også undervises i fagrettede grupper med hovedretningerne metal, træ, landbrug, transport og handel samt de mere udpræget kvindelige fagområder som husgerning og barnepleje2
Fra Tidens skole 7. december 1978
Jyderup Erhvervsrettede Grundskole 1978
Undervisningslokale for jern- og metalfagene der suppleres af et autoværksted.

Jyderup Erhvervsrettede Grundskole 1978
Kostskolens kollegium, hvor der bor 148 elever på to-mands-værelse, alle med eget toilet og bad.

Da Jyderup Realskole ligger i et område uden faciliteter til større kulturelle arrangementer, er der i forbindelse med den store idrætshal etableret en teaterscene. Det er sket i samarbejde med ARTE, således at lys- og lydforholdene samt sceneareal m.v. er af en standard, der kan formå tourne-teatrene til også at lægge vejen forbi Jyderup.
Sportslige aktiviteter lægges der stor vægt på, og foruden den nævnte idrætshal er anlagt et stadion med de rette størrelsesmål til såvel boldspil som atletik.
og i samme tidsskrift anden artikel om JEG;
Jyderup Realskole.
I morgen, fredag den 8. december 1978, indvies officielt Jyderup Realskoles nye skoleafdeling og Kollegium, kaldet Jyderup Erhvervsrettede Grundskole.
En tidligere krudt- og lakfabrik er ombygget og rummer nu klasselokaler, faglokaler i betydelig omfang, idrætshal, centralkøkken og spisesal.
Nyopført er et kollegium til 148 kostelever.
Den erhvervsrettede grundskole adskiller sig undervisningsmæssigt fra realskoleafdelingen ved, at der for alle elever to dagen om ugen gives en praktisk undervisning - i alt 14 timer - inden for en række hovedområder: jern og metal, bygge- og anlæg, stærk- og svagstrøm, handel og kontor, ernæringsteknik samt landbrug. Til undervisningen på sidstnævnte område har skolen forpagtet en landbrugsejendom på 80 tønder land, så eleverne virkelig kan få en alsidig oplæring. Til de øvrige fagområder er indrettet en mængde værksteder, hvor eleverne dels skal erhverve grundfærdigheder og dels skabe anvendelige effekter til brug for skolen og dermed dem selv.
I forbindelse med, at man nu er klar til den officielle indvielse med deltagelse af flere hundrede gæster med kulturminister Niels Matthiasen og fhv. minister K. Helveg Petersen i spidsen, siger Jyderup Realskoles pædagogiske leder, skolebestyrer Peter Hehnel:
- Ved indvielsen af vor nye skoleafdeling er Jyderup Realskole kommet et godt stykke videre mod det mål, som den har sat sig, nemlig at være med til gennem sin holdning til blandt andet undervisning ligesom at komplettere det danske skolebillede.
Det er skolens håb og ønske, at netop den skoleform vil vise sig at være af værdi og som sådan virke motiverende ikke alene for den skoletrætte elev, men i lige så høj grad for den elev, der allerede har sat sig et mål, som undervisningen her så kan hjælpe vedkommende frem imod.
Den nye skolelov såvel som de tanker, der rører sig i kompetente kredse om fremtidens skoler, peger jo netop på en skoleform på undervisningsmuligheder, som vi nu kan tilbyde4


Kilder:
Kilde 1: Tidens skole 1978, 30 marts 1978, side 21: Jyderup Realskole
Kilde 2: Tidens skole 1978 nr. 6, 30 maj 1978, side 21: Jyderup Realskole
Kilde 3: Tidens skole 1978 nr. 1, 19. januar, side 34; lærere til JEG samt Tidens skole 1978, 2. februar side 23; lærere til JEG
Kilde 4: Tidens skole 1978 nr. 22, 7 december; JEG
Noter:
Se planen for undervisningenJEG
Se også billeder fra Poul Erik som har taget gode billeder af værkstederne

Sidst opdateret 2. juli 2015
©Jyderup Realskole