Rejsegilde Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
1. maj 1978 Kransen sat over nyt Kollegium
Jyderup Realskoles store byggeri gennemført på rekordtid.


Rejsegilde på JEG 1978

Da Jyderup Realskole, først tog beslutningen om oprettelse af en erhvervsrettet skoleafdeling, og man til dette formål købte fabrikken "Danlac" på Aerolitvej i Jyderup, føjede man en ny æra til skolens mangeårige historie.
Handlekraft og initiativ har præget skolens ledelse, og dette synes også at have præget hele projektet omkring opførelsen af et nyt kollegium.
Svære og lange forhandlinger gik forud, men da først der var givet grønt lys, synes planerne nu at blive realiseret på rekordtid. Opførelsen af det nye firlængede kollegium blev overdraget entreprenørkoncernen Larsen og Nielsen, Glostrup, der omkring nytårstid påbegyndte det omfattende jordarbejde. 1. april var fundamenterne færdigstøbte, og i fredags kunne kransen sættes over byggeriet. Og ved det nye skoleårs begyndelse i august skulle det nye kollegium være klar til at blive taget i brug. Det bebyggede areal for kollegiet er på 2300 kvm., og her bliver der 74 moderne dobbeltværelser med plads til ialt 148 kostelever.

Hvert værelse får eget toilet og bad. Videre bliver der opholdsstue og tekøkken på hver gang, og i kollegiet indrettes to lærerboliger på hver 140 kv. Der bliver ikke nogen form for køkken - og spisefaciliteter i det nye byggeri. I nogle af de eksisterende fabriksbygninger på "Danlac" indrettes der centralkøkken og spisesal for hele Jyderup Realskoles kostafdeling. Men det er en helt anden historie.

Tak til håndværkerne
Omkring 100 mennesker deltog i rejsegildet på det nye byggeri, og de blev budt velkommen af formanden for Realskolens bestyrelse, direktør Arly Mortensen, Kalundborg. Det kan godt undre os der har arbejdet med at få dette byggeri i gang, at der skal gå omkring tre år for at få alle papirer i orden, og så nu se, at håndværkerne får det op at stå på så kort tid, sagde Arly Mortensen. Det er ganske vist kun et stykke af vejen. Men der skal her lyde en tak til håndværkerne for en effektiv indsats, og jeg håber I vil gå lige så hårdt til den på sidste etape, for så vil byggeriet sikkert være færdigt tre uger tidligere end beregnet.
Det er et byggeri, der skal være færdigt til den fastsatte tid, og vi har grundt til at takke firmaet Larsen og Nielsen for den effektivitet, der har været på denne arbejdsplads. Men der skal også lyde en tak til vore egne medarbejdere, der er med på byggepladsen og i det hele taget i dette projekt. Men også en tak til Tornved kommune og dets embedsmænd, der reelt set har været lige så effektive som vi selv har været, sluttede Arly Mortensen.

Hensigtsmæssigt
Næste taler var direktør Henning Glud, firmaet Larsen og Nielsen, der takkede bygherren fordi man var blevet betroet dette arbejde. Så hurtigt som det er gået hidtil skal man ikke regne med. Nu er det finarbejdet det gælder, og det syner ikke af så meget. Men vi regner selvfølgelig med, at kollegiet står færdigt til den tid der er fastsat, sagde direktøren, der også takkede håndværkerne for det der er nået hidtil, ligesom han takkede Tornved kommune for en velvillig forståelse for projektets gennemførelse. Alle papirer er ganske vist ikke i orden endnu, men byggeriet kom i gang, takket være kommunens hurtige behandling. Dette kollegium kommer til at huse 150 unge beboere, og byggeriet er specielt lavet ud fra det formål, at det skal være slidstærkt og hensigtsmæssigt, sagde direktøren.

Kontakt med byen
Borgmester Poul Rasmussen, Jyderup, var sidste taler ved rejsegildet, og han ønskede til lykke med det nåede resultat. Det er dejligt at være med hvor der sker noget positivt, og det er med glæde jeg ser den udvikling Realskolen har haft. Et af de største problemer samfundet kæmper med i dag er den store ledighed blandt unge. Her satses der på ungdommen, der skal bære Danmark frem. Børnene er det dyreste vi har, og der kan ikke bruges kræfter nok på at sikre deres uddannelse, så de får mulighed for at optages til noget positivt i det danske samfund, sagde Poul Rasmussen.
Allerede i den indledende fase af dette projekt har Realskolen evnet at sætter hænder i arbejde, for såvel unge, som lidt ældre. Det er ligeledes en glæde at konstatere, at Realskolen ønsker at være i nær forbindelse med byens og kommunens indbyggere. Her ved dette rejsegilde må det også nævnes, at Realskolen har været på tæerne i forhold til de kommunale myndigheder. Ja, vi har næsten måtte ekspedere sagerne hurtigere end det var muligt. Jeg beundrer jeres formand for den ilhu han har udvist ved dette projekt. og jeg håber for Arly Mortensen, at når dette byggeri til sommer står færdigt, at der må ligge en velfortjent løn deri. Jeg ønsker det må blive en god arbejdsplads og et godt sted for ungdommen at være, med en meningsfyldt tilværelse. Vi fra kommunen prøver at planlægge - også for dette område, og vi vil gerne vise forståelse over for jeres muligheder, men vi beder også om forståelse fra jeres side, så vi på langt sigt ved fælles hjælp får det rette bybillede, sluttede borgmester Poul Rasmussen

Rejsegilde JEG 1978Rejsegilde JEG 1978

Herover ses nogle af gæsterne ved JEG kollegiets rejsegilde; fra venstre Borgmester Poul Rasmussen, Direktør Arly Mortensen
herefter (Bill. 2) Forstander Leif Skovgaard, Bestyrer Peter Hehnel og overlærer hr. Knud Hougaard


Kilde: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1978, side 6; Kransen sat over nyt Kollegium
Note: I billede af borgmester Poul Rasmussen og direktør Arly Mortensen er byttet om på deres navne i avisen
Beklager kvaliteten af avisbillederne

Sidst opdateret 22. oktober 2014
©Jyderup Realskole