Forældremøde oktober 1979

På Jyderups Erhvervsrettede Grundskole havde man i lørdags kaldt til den første, samlede forældredag, og man havde den glæde at omkring 130 forældre havde efterkommet indbydelsen, for at være sammen med deres børn en dag på skolen.
Man samledes om eftermiddagen til kaffe i den store kantine, og her bødforstander Leif Skovgaard velkommen, og rejste her spørgsmålet: "Hvordan har jeres børn det"?

JEG 1979

- Det blev der rig lejlighed til at konstatere i løbet af dagen. Leif Skovgaard gav en kort orientering om skolens drift og om skolestruktur ved JEG fremover. I den forbindelse kunne han bl.a. oplyse, at der ved skolen i dag er 131 elever. Men skolen er nomineret til 148 elever, og det vil man komme op på i løbet af efteråret, idet man er ved at starte en ny 8. klasse op. Det væsentlige for os med sådan en forældredag, er, at eleverne får lejlighed til at være sammen med deres forældre, der har mulighed for at tale med lærerne ved skolen, sluttede Leif Skovgaard

JEG
Der blev vist rundt på hele skolen og forældrene hyggede sig med deres børn på værelserne, eller andre steder på skolen, inden man samledes til aftensmaden i kantinen.
Om aftenen samledes forældre og elever til revy i den store teatersal.
Det var lærer Jonny Olsen, og en række elever der havde indstuderet denne revy.
Det var den anden revy Jonny Olsen, har sat op på JEG, og det blev en ny og stor succes.
Der var kraft og saft i denne revy, der havde mange hip til såvel kammerater, skolen og til lærerne naturligvis.
Og aktørerne spillede på livet løs, og den aktuelle revy hilstes med bragende bifald.
Efter revyen, der sluttede ved 21 tiden, serveredes der aftenkaffe og der var almindeligt opbrud, efter en god og hyggelig forældredag1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 1. okt. 1979, side 6;Forældredag på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole


Sidst opdateret 22. oktober 2014

©Jyderup Realskole