Kildebjerg "sagen"
Ekstra bladet 14 december 1978, side 4; Lærer fyret midt i timen
Erklæret uønsket på skolen, fordi han har udtalt sig til ekstra Bladet.
Midt i en skoletime blev lærer Frede Kildebjerg i går fyret fra Jyderup Realskole.
Mens eleverne måbende så til, blev han bedt om at pakke sine sager sammen og omgående forlade skolen.
Årsag: Han har udtalt sig til aviserne om de chokerende forhold på skolen.
Fyringen af læreren kommer mindre end en uge efter, at en ny afdeling af skolen til flere millioner kr., blev indviet af blandt andre kulturminister Niels Mathiasen.
- Pludselig blev jeg forstyrret, mens jeg underviste en klasse i faget handel og kontor. Jeg blev bedt om at, pakke mine ting sammen og komme ned på kontoret. Her blev jeg fyret på gråt papir af skolens bestyrelsesformand, fortæller Frede Kildebjerg.
- Det kom ikke uventet, at jeg skulle ud. Men at det skulle ske på den måde havde jeg ikke regnet med.
Skolen har simpelthen fyret mig, fordi jeg har udtalt mig til Ekstrabladet i sidste uge.

Boykot
Efter fyringen i går af Frede Kildebjerg boykottede eleverne på skolen undervisningen i protest. Først efter flere timer blev den genoptaget, men allerede i går eftermiddag mødtes eleverne igen for at drøfte en fortsat boykot.
- Jeg kan kun sige, at det er rigtigt, at vi i dag har fyret en lærer. Han har opført sig i strid med overenskomsten, så vi har været nød til at fyre ham, sagde forstander Peter Hehnel i går til Ekstra Bladet.
- Det er givet ikke behageligt for nogen af parterne. Men han har ved hjælp af aviser ført en hetz mod skolen og mig personligt - derfor blev han fyret. Og mere vil jeg ikke sige, sagde forstanderen og lagde røret på9
Læs også lederen side 2 "Skoletugt"

KÆFT, TRIT OG RETING. Det er den lære, skoleledelsen på Nordeuropas største kostskole i Jyderup er vokset op med, og som den i dag sælger med succes til f.eks. socialforvaltninger, der har unge emner til afsætning.
Ekstra bladet har i en række artikler beskrevet forholdene på kostskolen i Jyderup. Vi har nævnt, hvordan piger ikke må bruge sminke, drenge ikke gå med støvler, og hvordan selvfølgelig piger og drenge ikke må færdes tæt samme og for alt i verden ikke hånd i hånd.

FOR ET NUTIDS-MENNESKE må det forekomme mere end gådefuldt, hvordan sådanne middelalderlige forhold kan trives upåagtet i årevis.

ELEVER, FORÆLDRE OG LÆRERE. Ingen har sagt en lyd. Forklaringen kender vi i dag, for Jyderups skoletugt mod lærere og elever til sidst fik en lærer til at tale åbent. At han først blev sat på sulteskema med sulteløn, og nu midt i en undervisningstime er blevet sparket ud af skolen. Det kan ingen undre sig over efter beskrivelsen af forholdene, og han var selv forberedt.

HVAD DER derimod må chokere er, at ansvarlige politikere og embedsmænd i kommunerne sender børn på denne skole, som var det banale ekspeditionssager.
Her oplæres børn i en ånd, der ikke rummer den ytringsfrihed, samfundet udenfor bryster sig af. Og lærerne må skrive under på, at de ikke vil udtale sig om forholdene. Er det en skole, vi skal byde unge mennesker. Erhard Jacobsen vil sige ja. Det er i sig selv nok for os til at erklære et rungende NEJ10

Ekstra Bladet 15 december 1978, side 7 (Billede af elevrådet); Eleverne i Jyderup strejker
Nu må det være nok med de middelalderlige metoder, siger skolerådet
- Vi føler os ærlig talt røvrendt af ledelsen. Hele dagen i går havde vi møder med dem om vore krav. Vi vil have, at Hehnel skal holde op med at slå os. Vi behøver også større åbenhed mellem lærerne og eleverne, ligesom vi har brug for nogle flere gode lærere, som vi kan snakke med om vore problemer. Men de holder os bare hen med snak, og derfor fortsætter vi med at boykotte undervisningen. De skal vide, at det her er alvor, siger elevrådsmedlem Jens Hansen, Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
Jens og resten af skolens elevråd er initiativtagere til boykotten, der løber på Grundskolen og Jyderup Realskole, hvor Peter Hehnel også er forstander. 266 elever deltager i den, der kom på benene efter at Hehnel fyrede lærer Frede Kildebjerg, fordi han i EB i sidste uge fortalte om de diktatoriske ledelsesforhold på skolen. Men denne fyring var prikken over i'et. Nu kunne det efter elevernes mening være nok med, at Peter Hehnel skulle herske enerådigt og ofte gennem middelalderlige metoder, der hedder, en på tæven, nappen i kinderne og rusken op i kraven. Nogle lærere, deriblandt Frede Kildebjerg, har forsøgt at foreslå, at man kørte skolen mindre autoritært. Men disse forsøg er i flere tilfælde resulteret i en fyringsseddel med den begrundelse, at læreren ikke passede ind i systemet.
Men efter elevernes og nogle af lærernes mening er det netop den slags, der er brug for. De behøver lærere, der vil høre på dem. De kommer for en stor del fra hjem med sociale problemer og trænger til tryghed og opbakning. Netop de to ting skorter det på i Jyderup
Elevråd JEG 1978

Reaktionerne forskellige.
Om forholdene siger elever, der vil være anonyme.
- Vi ved godt, at vi ikke altid er de bedste elever. Men det bliver ikke bedre, af, at vi enten bliver gjort til grin eller får en på ørerne af Hehnel.
- Hehnel bliver hysterisk, når han ser en pige med makeup på øjnene. Han siger, at hun ser billig ud og bare vil gøre sig til for drengene. Da jeg en dag havde det på, hev han mig hen til en håndvask og skrubbede det af mig.
- Hehnel fik mig en gang til at indrømme noget som jeg ikke havde gjort ved at give mig klø.
- Når man foreligger disse eksempler for nogle fra lærerkollegiet, er reaktionerne meget forskellige. Nogle siger, at det ikke passer, hvad børnene siger. Andre fremhæver, at eleverne bestemt ikke er englebørn, men meget ville være anderledes, hvis ledelsen blev skiftet ud.
EB forsøgt i går forgæves at få en kommentar fra Peter Hehnel. Han var bortrejst og ville først være tilbage i dag12

Ekstra Bladet 16 december 1978 side 7; Blev syg midt i balladen
Normal skolegang i Jyderup efter at forstanderen har meldt sig syg.
Forstander Peter Hehnel, Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, er sygemeldt indtil videre. Det er de færreste, der tror, at forstanderen er rigtig syg. Efter hvad EB erfarer, har skolens bestyrelse ladet ham forstå, at det var bedst, hvis han forsvandt fra skuepladsen i et stykke tid.
Skolen ledes nu af hans souschef Leif Skovgaard: - Selvfølgelig har denne affærer påvirket Hehnel. Han har været udsat for et stort pres, og hvorfor skulle det egentlig ikke kunne gøre ham syg. Derudover har jeg intet at sige. Vi vil have arbejdsro, og hverken lærere eller elver ønsker at udtale sig om forholdene på skolen.

Elevstrejken
Fra elevrådet oplyser man kort, at eleverne ikke længere strejker, og at man vil have en lille pause i urolighederne på skolen.
Denne pause har ledelsen efter alt at dømme fået gennemført gennem frivillig tvang. Man har sagt til elevrådet, at blev man ved med at udtale sig og boykotte undervisningen, ville skolen lukke inden 14 dage. Det ansvar turde eleverne på 15-16 år ikke påtage sig, og derfor opfordrede elevrådet deres kammerater til at genoptage undervisningen. Men så sent som torsdag aften var elevrådet indstillet på at fortsætte boykotten, indtil de fik bedre vilkår. Man ville have en større åbenhed mellem lærere og elever og flere lærere ansat, som eleverne kunne tale med om deres problemer. Desuden krævede man, at Peter Hehnel skulle holde op med at slå.

Uddannet tømrer
Den nye leder bruger ikke Hehnels metode med at slå en elev. Men med Leif Skovgaard kommer der alligevel ikke mange nye toner på skolen. Han er kendt for at være Hehnels mand og tilhører altså den autoritære fløj blandt lærerne på skolen i modsætning til Frede Kildebjerg, der blev fyret, fordi han i EB udtalte sig om forholdene på skolen. Leif Skovgaard har været tilknyttet Hehnel siden efteråret 1977. Han er uddannet tømrer. På den erhvervsrettede grundskole drager man ikke hans faglige evner i tvivl. Men pædagogisk sans tillægger man ham ikke. Og efter manges mening er det netop en veluddannet skolemand med megen erfaring, som man har brug for i Jyderup11

1979 jan.; Fyret lærer holder igen møde med elever
Tre gamle elever ønskede at give den tidligere lærer tæsk
Den i december fra Jyderup Realskole fyrede lærer Frede Kildebjerg holdt tirsdag møde med sine tidligere elever, ved mødet deltog også to lærere.
Men mødet blev brat afbrudt af tre tidligere elever, som mødte op med det formål at give Frede Kildebjerg et lag tæsk. Mødet blev holdt på Grill-baren i Jyderup. Da der blev optræk til slagsmål, blev lever og lærer både tidligere og nuværende bedt om at forlade lokalerne. Hvilket alle gjorde i ro og orden. En række elever gik efter mødet ind og gav Hanne Enevoldsen, der passede Grill baren, en undskyldning.
I følge Vestrebladet skulle eleverne på mødet have givet udtryk for, at der er opstået et spændt forhold på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole efter at Preben Schau den 1. januar er blevet bestyrer af det nye kollegium. Den tidligere bestyrer Bent Friberg blev afsat fra stillingen og er nu faglærer på skolen. Allerede før jul udtrykte eleverne utilfredshed med, at Preben Schau, som kommer fra en ledende stilling på Skarridsø Huse og Køkkener, skulle være kollegiets bestyrer.
Den nyvalgte Elevelevrådsformand Jens Hansen, Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, udtaler, at han ikke vil kommentere sagen, og det var en fejltagelse, at Holbæk Amts Venstreblad har fået en udtalelse fra eleverne

Formanden om baggrunden.
Formanden for Jyderup Realskoles bestyrelse, direktør Arly Mortensen, oplyser, at Preben Schau er blevet ansat, fordi man har fundet ham egnet til stillingen. - Dels mener vi, at han har en stor interesse i ungdomsarbejde, dels har han en idrætsmæssig baggrund, som vi gerne vil trække på. Han har tidligere beskæftiget sig meget med unge mennesker og har mange års erfaring inden for ungdomsidrætten. Preben Schau er således med i ledelsen af Jyderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og sidder i bestyrelsen for fodboldafdelingen.
- Arbejdet på Kollegiet består i at få dagligdagen til at køre, det er en form for forældreopgave bestyreren skal løse. En opgave som normalt tænkende voksen godt kan klare, siger Arly Mortensen.
Videre siger Arly Mortensen, at lærerne på skolen stadig har mulighed for samme omgang med eleverne som tidligere.
Udtalelsen kommer på baggrund af, at Venstrebladet oplyste, at lærer har fået forbud mod nattevagter på kollegiet.
- Det er ikke for at adskille lærere og elever, men fordi lærerne har en lang undervisningsdag, og så er det ikke forsvarligt, at de også skal have nattevagter. Desuden har vi fået bevilget timer til fritidsaktiviteter, som samme lærere får mulighed for at undervise i.
- Hvorvidt lærere og elever er samme i disse timer i værkstederne eller på kollegiet, er vel underordnet. Det er ikke vor mening at forbyde samvær mellem elever og de lærere, som eleverne åbenbart føler de har et trygt forholdt til. Og det har intet med en stramning at gøre, at de lærer, der både har den obligatoriske undervisning og undervisning i fritidsaktiviteter, ikke også kan være nattevagter på Kollegiet, siger Arly Mortensen.
Endvidere tilføjer Arly Mortensen, at de to lærere, der deltog i mødet tirsdag på Grill baren, har udtalt at det ikke gentager sig1

1979 26. jan.; Læserbrev
Vi vil ødelægge alle Frede Kildebjergs møder
Som kommentar til Holbæk Amts Venstreblads artikel onsdag "Atter uro på JEG i Jyderup" har vi modtaget følgende fra en tidligere elev:
"Efter at have læst onsdagens avisartikel i venstrebladet om Jyderup Erhvervsrettede Grundskole vil jeg lige sige et par bevingede ord i den omtalte sag.
Jeg var selv en af de tre tidligere elever, som ville tage sig "kærligt" af Frede Kildebjerg.
Motivet: Jeg anser manden for lidt for begavet til at indpode børn og unge en masse impulser i negativ retning imod skolens ve og vel. Jeg mener, at det er dumt og tåbeligt.
Nu er det nemlig skolen Frede Kildebjerg prøver at køre ned og ikke som før Peter Hehnel.
Tidligere udtalte han selv, at hans motiv var at vælte Peter Hehnel af pinden. Hvilket jeg heller ikke forstod, da det nu engang er Peter Hehnel, der har gjort skolen til det, den er i dag; masser af muligheder for de unge kan dyrke sport- og fritidsaktiviteter. En skole med strenge, men tålelige forhold.
Peter Hehnel er en streng, opfarende mand med et enormt temperament, hvilket på nogle måder kan virke om ikke skræmmende så underligt. Jeg har aldrig selv kunnet sammen med ham, men har alligevel aldrig følt, at han bærer nag.
For at vende tilbage til Frede Kildebjerg, som er roden til alt ondt i dette hurlumhej, vil jeg sige, at det er for fejt at bruge børn og unge som skjold i denne sag, da der nu ikke kan ske ham noget.
Han er som "den ædle rytter, der stikker af fra det hele med en kvinde som skjold". Han sagde i en avisartikel (Ekstrabladet den 9 dec. 1978), at han ikke var bange for at blive fyret, da han havde fået lovning på job helt uden for skolevæsenet.
I onsdagens avis blev der også skrevet: "Eleverne gav udtryk for, at de tre "afklapsere" i Grillbaren sandsynligvis var blevet opfordret til at møde op og tage sig "kærligt" af Kildebjerg af en nuværende lærer"
Dette postulat vil jeg klart afvise, idet vi handlede af egen fri vilje og ikke havde talt med nogen lærer om den episode, som skulle have fundet sted.
Derimod vidste jeg, at Frede Kildebjerg ville holde møde hver tirsdag i Grillbaren. Det læste jeg i det elevblad, som han udgav før jul. (væggelusen)
Da jeg læste det, tænkte jeg, at nu var tiden moden til en afklapsning. Nu begynder han igen at puste til gløderne, for at han atter en gang kan få flammerne til at blusse.
Vi vil ødelægge alle møder, Frede Kildebjerg holder med den hensigt at få skolen kørt ned. Vi synes, der er nok negativ infiltrationer rundt om på andre arbejdspladser.
Til eleverne; Prøv dog at forstå, at I ikke kan finde en anden skole, der er så rig på fritidsaktivitetsmuligheder. Prøv at fremlægge jeres utilfredshed på en lidt mere saglig måde igennem elevråd eller måske ved nogle fællesmøder
Uwe Becker, Chr. F. Jensensvej 8, Jyderup2

1979 5. feb.; Læserbrev fører nu til politiundersøgelse
Et læserbrev i Kalundborg Folkeblad fra en tidligere elev på Jyderup Realskole, Uwe Becker, Jyderup, har nu ført til politiundersøgelse. I læserbrevet udtrykker Uwe Becker, at han ønsker at give den tidligere lærer på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, Frede Kildebjerg, en afklapsning. Denne trussel har fået Frede Kildebjerg til at henvende sig til politiassistent Erik Breinhild, Jyderup, for at sikre at han ikke bliver antastet.
Erik Breinhild skal afhøre Uwe Becker, derefter skal politimesteren i Holbæk afgøre, om han skal have en advarsel efter straffeloven om ikke at opsøge Kildebjerg mere.
Uwe Becker skrev sit brev for at forhindre at Frede Kildebjerg fortsat holder møder med elever fra Jyderup Erhvervsrettede Grundskole. Og brevet blev bragt tre dage efter Uwe Becker havde opsøgt Frede Kildebjerg under et af disse møder med 60 til 70 elever på Jyderup Grill bar med det erklærede formål at give ham en afklapsning.
I læserbrevet skriver Uwe Becker, at han fortsat vil ødelægge møderne med eleverne, og det er denne trussel som har fået Frede Kildebjerg til at henvende sig til politiet. Han frygter, at Becker endnu engang vil forsøge, - og måske få held med - at give ham en afklapsning. Frede Kildebjerg oplyser, at han fortsat vil holde møder med eleverne, så længe de ønsker det3

Ekstra Bladet 6 februar 1979 side 10; Lærer blev truet med tæv.
Tidligere lærer ved den omstridte skole i Jyderup går til politiet.
En langvarig skolesag har nu udviklet sig helt grotesk.
I kølvandet af slagsmål om undervisningsdiktatur og upædagogisk ledelse kommer nu en politianmeldelse.
En tidligere lærer har henvendt sig til myndighederne, fordi han er blevet truet med tæv, når han besøgte sine gamle elever.
Balladen sker omkring Jyderup Erhvervsrettede Grundskole. Den blev i december landskendt på grund af besynderlige skoleforhold. Her måtte pigerne ikke bruge makeup eller holde en fyr i hånden, uden at de risikerede, at forstander Peter Hehnel straffede dem korporligt. Det var heller ikke ualmindeligt, at lærere blev afskediget, hvis de opponerede mod Hehnel, der midt i hele slaget fik sygeorlov. Det har han stadig.
Frede Kildebjerg var en af de lærere, der blev afskediget. Det er ham, der har meldt tre unge mænd i 20-erne til politiet.
- De vil ikke have at jeg kommer og blander mig i forholdene. Specielt den ene er meget interesseret i, at jeg holder mig væk. Men det skyldes nok, at han er hestepasser hos en af skolens lærere, der bestemt ikke kan lide mig. uden tvivl fordi jeg har fortalt pressen om forholdene på skolen.
De dukkede sidste gang op på grillbaren i byen, da jeg havde mit ugentlige tirsdagsmøde med 60-70 af eleverne. De sagde, at jeg skulle følge med uden for. Men der turde de ikke slå mig, fordi der stod så mange omkring os.
Jeg skal besøge eleverne igen i dag, og fyrene har sagt, at de vil komme igen. Da jeg ikke har lyst til at blive slået halvt fordærvet, har jeg meldt dem til politiet i Jyderup.
Jeg vil have lov til at snakke med børnene i fred og ro.
De har stadigvæk brug for mig, selv om Peter Hehnel har sygeorlov og ikke kan forpeste deres tilværelse.
Forholdet til den nye ledelse er nemlig ikke prima, siger Frede Kildebjerg.
Politiet i Jyderup bekræfter Kildebjergs anmeldelse.
Der bliver i den nærmeste fremtid foretaget forhør i sagen13

1979 6. marts; Ministeriet og Kommune vil se på klage over forholdene på skolen
Både Undervisningsministeriet og Tornved kommune er nu i gang med at undersøge forholdene på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole. Foranledning til disse undersøgelser er to klager, som den i efteråret fyrede lærer Frede Kildebjerg har sendt henholdsvis til kommunen og ministeriet. Overfor ministeriet klager Frede Kildebjerg over, at eleverne ikke deltager i undervisningen. Overfor kommunen klager han over tilfælde af nedværdigende behandling af elever.
Frede Kildebjerg blev fyret fra Jyderup Erhvervsrettede Grundskole før jul, fordi han havde udtalt sig til pressen om forholdene på skolen, hvilket er forbudt i henhold til hans overenskomst med skolen.
Formanden for Tornved kommunes socialudvalg oplyser, at sagen kommer på udvalgets møde den 13. marts. Han vil iøvrigt ikke sige noget forud for mødet.
Viceinspektør John Iversen, Undervisningsministeriet, oplyser at han vil undersøge sagen. John Iversen har i sidste uge været på rutinebesøg på skolen som tilsynsførende for kostskoler over hele landet.
Ved besøget fik han beskrevet en række af skolens problemer.
Bistandsloven
Klagen som socialudvalget i Tornved skal drøftes den 13. marts er blevet fremsendt med henvisning til bistandslovens paragraf 20, der siger: "Den, der får kendskab til, at et barn under 18 pr fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette det sociale udvalg".
Frede Kildebjerg nævner i brevet til kommunen en række af de forhold, som tidligere har været fremme i pressen. Men det fredrager også nogle nye forhold, eksempelvis: "Blandt de særlige oplevelser var det at se alle elever stillet op i gården en halvkold efterårsdag. Vi skulle på jagt efter tyvekoster på værelserne. I to til tre timer stod eleverne frysende og bange i skolegården, mens skolebestyrer, souschef og bestyrelsesformand sammen med lærerne gik alle 74 værelser igennem samme med eleverne. Intet blev overladt til tilfældighederne: Cisterner adskilt, riste fjernet, tasker væltet ud på gulvet, skabe tømt, bøger løbet igennem. Evt. udbytte blev anbragt uden for de enkelte værelser til almindelig beskuelse for kammeraterne".
Videre nævner Frede Kildebjerg, at forholdene på skolen er så ufri, at eleverne gemmer sig for at undgå undervisningen.
Et tredje forhold, som Kildebjerg trækker frem, er skolens organisationsplan og ledelsens uddannelse. I en kommentar til denne plan, skriver han: "Oversigten over ledelsens uddannelse er alene taget med, fordi her kan være en årsag til ledelsens mangelfulde forståelse og metode i forhold til eleverne. Den helt usædvanlige kommandovej besværliggør alt, hvad der minder om samarbejde"
Brevet til ministeriet.
I brevet til Undervisningsministeriet skriver Frede Kildebjerg: "Undervisningen på Jyderup Realskole (JEG) hæmmes voldsom af, at der kun i begrænset omfang deltager elever i undervisningen.
Der føres statistik over alle elever før hver lektion. Herigennem kan ministeriet overbevise sig om fraværets omgang. "Vi opfordrer ministeriet til snarligt indskriden mod JEG", slutter Freder Kildebjerg sin klage, der også oplyser, at mere end 60 af skolens 148 elever siden sommerferien har forladt Jyderup Erhvervsrettede Grundskole.
Viceinspektør John Iversen, Undervisningsministeriet, oplyser, at sagen er under behandling, man at man først må høre den lokale tilsynsførende med skolen, der har ansvaret for tilsynet med at skolepligten overholdes. Den lokale tilsynsførende er Edith Telling, Jyderup, der imidlertid ikke vil udtale sig om sagen4

1979 12. marts; Nu skal formanden slagtes af x-lærere
Det er ikke Peter Hehnel, der er årsag til de kritisable forhold på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole. Årsagen er Arly Mortensen, formand for skolens bestyrelse, skriver Frede Kildebjerg i et brev, som han har sendt til hvert medlem af bestyrelsen for Jyderup Realskole og dermed for Jyderup Erhvervsrettede Grundskole.
Frede Kildebjerg blev i efteråret fyret fra skolen, fordi han offentligt udtalte sig om efter hans mening kritisable forhold på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole. Dengang gav han skolens bestyrer Peter Hehnel hele skylden for disse forhold, men nu da har sagt sit embede op rettes skytset mod direktør Arly Mortensen, Kalundborg, der åbenbart er den næste, som Frede Kildebjerg skal have slagtet.
I brevet til bestyrelsen hedder det: "Det er ham (Arly Mortensen) der regerer Jyderup skoleimperium, som en enevældig konge i middelalderen. Der er ham der ansætter og afskediger. Han der opfordrer personer til at gå frivilligt eller blive frosset ud. Han har systematisk sørget for at ansætte personer på ledende poster hvis personlighed er så svag, at de sidder i lommen på ham.
Det er derfor eleverne har det dårligt og lærerne rejser fra skolen..
Hvor længe vil en kompetent bestyrelse se på disse tilstande?
Hvor længe vil i ofre viceskoleinspektører, lærer og elever på Mortensens alter?
I vil sammenlagt miste en væsentlig del af alle tre kategorier inden sommerferien. Selvom Arly Mortensen har haft det pædagogiske personale til samtale vedrørende deres planer efter sommerferien, så ved han alligevel ikke noget, i skal regne med", skriver Frede Kildebjerg i brevet til bestyrelsen.
Indtil nu har det været umuligt at få en kommentar fra de bestyrelsesmedlemmer, som det har været muligt at kontakte indtil.
Men Frede Kildebjerg skriver ikke kun til bestyrelsen, han sender også breve til Tornved kommunes socialudvalg, til kommunens tekniske forvaltning, til Undervisningsministeriet og til Arbejdstilsynet. De fleste af de sager han har rejst er under behandling.
En enkelt er afgjort. Frede Kildebjerg har i et brev til Tornved kommune klaget over brandsikkerheden på Stedinghus Kollegium, hvor nogle af Realskolens elever bor. Brandkommissionen havde i februar en rutinekontrol på kollegiet, hvor der ikke blev konstateret nogen fejl eller mangler, med undtagelse af en dør, der skulle kunne lukke selv.
De øvrige sager bliver behandlet i nær fremtid hos de pågældende myndigheder5

1979 14. marts; Socialudvalget ønsker flere oplysninger
Tornved kommunes socialudvalg behandlede på sit møde tirsdag en klage fra Frede Kildebjerg, Birkerød, over forholdene på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole.
Frede Kildebjerg henviser til bistandslovens paragraf 20, der siger: "Den, der får kendskab til, at et barn under 18 pr fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette det sociale udvalg".
I et fire sider langt notat har Frede Kildebjerg underrettet Tornved kommunes sociale udvalg om en række situationer på skolen.
Det sammen notat er sendt til Undervisningsministeriets tilsynsførende for de private kostskoler.
Men socialudvalget mener ikke, at der er tilfredsstillende konkrete oplysninger i notatet til at udvalget kan træffe en afgørelse. Formanden Helge Jørgensen, Knabstrup, sagde efter mødet: "Vi har en kort kommentar, der går på, at vi ønsker flere oplysninger frem, før vi vil tage endelig stilling til sagen".(Prøv at se væggelusen, den har en postboks adresse i Birkerød! Huus6)

1979 20. marts; Udbygger forbindelsen til forældrene
Forældre og sociale myndigheder er altid velkomne til at aflægge besøg, hedder det i en skrivelse fra Jyderup Realskole.
Samarbejdet mellem forældre til elever på Jyderup Realskole og Jyderup Erhvervsrettede Grundskole skal nu udbygges.
I en skrivelse til forældre og myndigheder, som skolen udsendte søndag, opfordres forældrene til at komme med kritik, med ideer og med gode råd.
I en orienteringsskrivelse hedder det: "samarbejdet mellem skole og hjem er helt afgørende for, at et virke som det, der ufoldes på Jyderup Realskole såvel på skolerne som på kostskolerne, skal lykkes.
Hvad sker der hvis forbindelsen er usikker eller mangelfuld? - Svaret er: Misforståelser opstår og bliver ikke rettede. Spørgsmålet, der for den enkelte er betydningsulde, overses måske og bliver ikke løst. Og gode ideer, der kunne gavne skolen og dermed eleverne, kommer ikke frem".
I skrivelsen hedder det direkte, at kommunikationen mellem skolen og forældrene langt fra har været tilstrækkelig. Men det mener man fra skolens side, at der skal gøres noget ved nu. "Vi vil gerne have forældrene mere direkte med i den rådgivende, de idémæssige funktion omkring skolen"
"Der indkaldes netop i disse dage til ordinær klasseforældremøder. Kom med kritik, kom med ideer, kom med gode råd. Det gavner nytænkning i det øjeblikkelig og planlæggende arbejde.
Efter sommerferien lægges forældremøderne i meget faste rammer. Det første møde vil blive holdt inden efterårsferien. På dette skal der vælges en forældrerepræsentant for hver klasse. Disse forældrerepræsentanter inviteres så til møde med skolens bestyrelse og pædagogiske ledelse en gang om måneden.
Kun på den måde kan vi sikre, at forhold, der giver anledning til kritik eller mindre positiv vurdering, bliver rettet op. forældrerådgivning til gavn for skolens elever".
Skolen er åben
I skrivelse minder man til slut om, at der hver dag er åbent hus. Forældre og de sociale myndigheder er altid velkomne til at aflægge besøg, til at tale med eleverne, lærerne og skolens ledelse, og til at følge undervisningen i klasserne.
"Vi har nemlig ikke noget at skjule. Fungere noget mindre hensigtsmæssigt, så lad os få det at vide - straks. Det er jo ikke altid, vi får øje på manglerne - selv, først!" slutter orienteringsskrivelsen fra Jyderup Realskole7

"Enslydende med 1979 ministeriet og kommune vil se på klage"

1979 12. maj; Klage henlagt
Socialudvalget i Tornved kommune har henlagt JEG-sagen. Frede Kildebjerg sendte ved nytårstid en klage til socialudvalget over forholdene på den erhvervsrettede grundskole, idet han henviste til bistandslovens paragraf 20, der forpligter personer, som har kendskab til vanrøgt af børnene at indberette dette til det lokale socialudvalg.
Årsagen til at sagen er blevet henlagt er, at Frede Kildebjerg ikke har efterkommet en anmodning fra udvalget om at fremsende yderligere og mere præcise oplysninger om vanrøgt. I henvendelsen henviste Frede Kildebjerg til en række tilfælde hvor børn havde fået tæsk, men han nævnte ingen navne. Socialudvalget kan ikke undersøge de enkelte tilfælde uden at man kender navnene på de personer, det er gået ud over. Derfor er sagen henlagt, oplyser socialudvalgets formand Helge Jørgensen, Knabstrup8


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. jan. 1979, side 6; Fyret lærer holder igen møde med elever
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 26. jan. 1979, side 6; Læserbrev (Uwe Becker)
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1979, side 6; Læserbrev fører nu til politiundersøgelse.
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1979, side 8; Ministeriet og Kommune vil se på klage over forholdene på skolen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 12. marts 1979, side 6 ; Nu skal formanden slagtes af x-lærere
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1979, side 9; Socialudvalget ønsker flere oplysninger
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 20. marts 1979, side 7; Udbygger forbindelsen til forældrene
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 12. maj 1979, side 9; Klage henlagt
Kilde 9: Ekstra bladet 14 december 1978, side 4; Lærer fyret midt i timen
Kilde 10: Ekstra bladet 14 december 1978, side 2; EB's leder "Skoletugt"
Kilde 11: Ekstra Bladet 16 december 1978 side 7; Blev syg midt i balladen
Kilde 12: Ekstra Bladet 15 december 1978, side 7; Eleverne i Jyderup strejker
Kilde 13: Ekstra Bladet 6 februar 1979 side 10; Lærer blev truet med tæv
Note:
Den Erhardt Jacobsen der her omtaltes er politikeren Erhardt Jacobsen og ikke lærer Erhardt Jacobsen
Det omtalte Kollegie er her JEG-Kollegiet på Aerolitvej og ikke Jyderup Realskoles kollegie på Søbæksvej

Sidst opdateret 15. januar 2015
©Jyderup Realskole