Højsted
Højsted
Tæt ved Højsted (på modsatte side af hovedvejen) ligger Højbo Friskole. Bygningen, som altså i dag huser en friskole, blev oprindeligt bygget i 1897 som et asyl for "værdigt trængende" - dvs. fattiggård. Til gården hørte fire tdr. land, og ...de 30 beboere hjalp til med arbejdet i mark og stald. Derudover blev der lavet koste, tøjrepæle og flettede vidjekurve. Omkring 1920 omdannedes fattiggården til et alderdomshjem, som blev nedlagt igen i 1964. Derefter blev bygningen solgt til "Hotel og Restaurant Højbo", hvorfra navnet "Højbo" stammer. Hotellet havde dog vanskeligheder med at få økonomien til at løbe rundt, og i 1976 blev bygningen solgt til den selvejende institution Højbo Friskole1

Midlertidigt i Højsted
Medens byggeriet Kollegiet fuldføres og bliver klar til indflytning - der regnes med indvielse ved årsskiftet - skal kostskoleeleverne bo i Asylet i Højsted, som er blevet lejet af skolen for ca. ½ år. Også her vil blive indlagt rindende vand på værelserne. Befordringen til og fra skole sker pr. bus, således som det også er tilfældet med de kostelever, der kommer fra forstander Viggo Jensens kostskole, tidl. Kaalund Kloster2
(Dec 1964) De elever, der et tilgået undervisningen, klarer det boligmæssigt fint ved at bo i Højsted, hvor man har lejet "De gamles Hjem" og istandsat det til formålet og herfra bliver eleverne hver dag pr. bus kørt til Jyderup Realskole for at deltage i undervisningen4
Formelt agere Jyderup Realskole allerede som kostskole, i det man sidste år åbnede et midlertidigt kollegium på De gamles hjem i Højsted, hvorfra de 30 elever er kørt til skolen i Jyderup pr. bus.
Det strømmer for tiden ind med ansøgninger til det nye kollegium, og vi regner med at kunne få fuldt besat til skoleårets begyndelse, slutter forstander Randskov. Billedet th. er De gamles hjem i Højsted3
De gamles hjem i Højsted


Kilder:
Kilde 1: www.sjaellandsleden.dk (2012)
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1964, side 3+4; Jyderup Realskoles Kollegium i gang.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1965, side 3; Jyderup Realskoles Kollegie færdigt til august
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 29. dec. 1964, 3; Kollegiebyggeriet går stødt fremad

Note
Fra artikel om Hr. og fru Duus ses også alderdomshjemmet som midlertidig kostskole
Goggle map over Højbo
Der er nu Højbo friskole, Kalundborgvej 49, Føllenslev på stedet, deres hjemmeside Højbo friskole
Billedet ovenover hører til avisartiklen, men det er ikke alderdomshjemmet i Rumperup, Højsted, det menes at en bygning i Kalundborg (Blegdammen) oplyst af Vagn og Allan Orris 7/6.15
Sidst opdateret 7. juni 2015
©Jyderup Realskole