Maggie van der Maase
Ikke helt sikkert at det var Stedinghus hun boede i


1956, 15. feb.; 85 år, Kammerjunkerinde Fru Maggie van der Maase, Chr. F. Jensensvej, Jyderup, fylder mandag den 20. ds. 85 år.
Fru van der Maase har haft tilknytning til egnen i mange år, fra hun sammen med sin mand, Ritmester, Kammerjunker van der Maase, havde sit hjem på godset "Lerchenfeld". Kammerjunkerinden omfattedes med respekt og ligefremkærlighed. Hengivenhed af de mennesker, hun havde i sit brød på "Lerchenfeld". Mange af dem, der blev der i en længere årrække, står stadig i brevveksling med deres tidligere frue, ligesom hun stadig omfatter dem med interesse og bevågenhed.
Det samme forhold gør sig også gældende i Jyderup, hvor fru van der Maase nu har boet i en årrække, og hun beundres og elskes for de gode og trygge forhold, hun skaber for dem, der hører til i hjemmet.
Fru van der Maase har mange venner, der skatter hende som de fine og dog stærke personlighed, hun er, pietetsfuld og helstøbt, og lige så varmhjertet - interesseret som i de unge år1

1957, 1. aug.; Stiftsdame, frk. Ingeborg van der Maase død.
Stiftsdame i Vallø, frøken Ingeborg vand der Maase er den 24. juli død i København efter længere tids svagelighed, 79 år gammel. Afdøde var yngste datter af Generalmajor, Kammerherre, Ordensmarshal og chef for de kongelige staldetat Christian van der Maase.
Som ung deltog frk. van der Maase i skole på Amalienborg sammen med Kong Frederik den ottendes datter, prinsesse Thyra, og kom senere stærkt med i det nationale arbejde i Sønderjylland og Sydslesvig.
Frøken van der Maase var dekoreret med den kongelige belønningsmedalje i guld med Dannebrogsbånd og havde modtaget Slesvig-Ligaen D.D.D.s belønningsmedalje i guld. Hun efterlader sig i det gamle hjem søsteren, klosterfrøken Margrethe van der Maase, samt sin svigerinde Kammerjunkerinde Maggie van der Maase i Jyderup2

1958, 8. marts; Kammerjunkerinde fru Maggie van der Maase, Chr. F. Jensensvej, Jyderup, faldt i aftes i sin spisestue så uheldigt, at hun i faldet fik brud på lårbenshalsen. I Falcks ambulance førtes den 87-årige dame til centralsygehuset i Holbæk3

1959, 17. okt.; Dødsfald
Kammerjunkerinde fru Maggie van der Maase, Chr. F. Jensensvej, Jyderup, er efter nogen tids svagelighed som følge af et uheld død, 88 år gammel.
Med kammerjunkerinden er et fint og varmhjertet menneske ikke mere, og hendes død vil betyde et savn for de mange, der lærte at holde af hende.
Fru van der Maase var født i Flensborg, hvor hendes far var præst. I sin ungdom kom hun til Århus, hvor hun lærte sin første mand at kende, en af Århus mest betydningsfulde industrimænd. Nogle år efter hans død blev hun gift med ritmester, kammerjunker van der Maase, og fik sit hjem på "Lerchenfeld". Her blev kammerjunkerinden omfattet med stor hengivenhed af de mennesker, der var i hendes tjeneste, og med hvem hun senere stod i brevveksling, og som hun huskede på gavmild måde.
Efter årene på "Lerchenfeld" og senere i Sverige, kom ægteparret til Jyderup i 1939, og kun et par år efter døde kammerjunkeren.
Årene i den store villa på Chr. F. Jensensvej blev ikke ensomme. Kammerjunkerinden var elsket af sine venner og respekteret som en fin og stærk personlighed, et sjældent helstøbt menneske, og lige så varmhjertet som i de unge år. Sådan vil hun blive husket, og sådan vil hendes mindeblive æret.
Det nævnte uheld kom til at slå fru van der Maase ud helbredsmæssigt, men hun bar sine prøvelser tappert. Fru van der Maase døde i Næstved, hvor en slægtning, oberstløjtnant Mentz bor. Båren føres til Jyderup efter fru van der Maases ønske finder sted i stilhed4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1956, 15. feb. 1956, side 3; 85 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. aug. 1957, side 3; Van der Maase
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 8. mar. 1958, side 4; Maase
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 17. okt. 1959, side 3; dødsfald
Kilde 5: http://finnholbek.dk/genealogy/familygroup.php?familyID=F14514&tree=2
Kilde 6: http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byens-raad---dengang/Byraadsdatabase/Byraadsmedlemmer/W/Soeren-Christian-Waerum.aspx
Noter:
Maggie evt Margrethe (Maggie) Platou f. 20 feb. 1871, Flensburg, Schelswig-Holstein5
Maggie gift 1900 - 1911 med byrådsmedlem Søren Christian Wærum6
Ikke helt sikker på at fru Maggie van der Maase boede på Stedinghus, men hvor mange store ejendomme er der på Chr. F. Jensensvej

Jyderup kirkebog 1937-43 opslag hr. Maase død 18. dec. 1941 opslag 183 nr. 11


Sidst opdateret 27. februar 2016
©Jyderup Realskole