1963, Oktober; Planer om hvilehjem i Jyderup
Køber interesseret i ejendom på Chr. F. Jensens Vej
Skoleinspektør Steding-Jessen og hustru, tidl. sygeplejerske fru Steding-Jessen, Dalby ved Kolding, der har bekendte på Kalundborg og Jyderup egnen, er interesseret i at købe ejendom i Jyderup, med det formål at oprette hvilehjem med plads til en halv snes beboere. Fru Steding-Jessen har tidligere drevet hvile hjemmet på Bjerregårdsvej i Valby, og dette videreføres nu af hendes søster fru Aage Jørgensen.
Hr. og fru Steding-Jessen har set på ejendomme i og ved Jyderup, og er efter forlydender stærkt interesseret i at købe inspektør Lasse Proms smukke villa på Chr. F. Jensens Vej i Jyderup. Der har været ført visse forhandlinger, men der er endnu ikke nogen endelig afgørelse. Denne ventes dog en af de nærmeste dage. Fru Steding-Jessen har set på ejendomme, som hun var meget begejstret for og som hun finder ideel til formålet. Den store villa blev i sin tid bygget af købmand Viggo Jensen, efter hvis far Chr. F. Jensens Vej er opkaldt1

1963, november; Hvile- og plejehjem sikret
Inspektør Prom solgt sin store villa til nævnte formål - Plads til 10 gæster
De omtalte planer om hvile- og plejehjem i Jyderup skal fra 1. marts 1964 føres ud i livet. Handelen er gået i orden, og inspektør Lasse Prom har solgt sin store og komfortable villa på Chr. F. Jensens Vej, Jyderup, til førstelærer Steding-Jessen og frue, fru Marie Steding-Jessen, Kolding. Jyderup sogneråd har godkendt oprettelsen, også af sundhedskommissionens formand, dr. Søren Hempel, er villaen blevet erklæret egnet til formålet.

Velegnet villa
Inspektør Prom og frue, der agter at flytte til Sydsjælland, hvor inspektør Prom skal tiltræde en ny ledende stilling, har ofret mange penge på at gøre villaen til et ønskehjem, og det gør dem ondt at skulle rejse derfra, men Jyderup ligger langt fra inspektør Proms's nye virkeområde.
Førstelærer Steding-Jessen og frue faldt omgående for den smukke og velindrettede villa, der egner sig fortrinligt til hvilehjem, idet der i den tilbyggede fløj er plads til en halv snes gæster. Der er på hvert eneste værelse varmt og koldt vand, indbyggede skabe, ringeapparater m.m., så mere ideelt kan det ikke være. Tre værelser er noget større end de øvrige og kan udlejes til gæster, der ønsker at bo særligt eksklusivt.

Har tidligere drevet hvilehjem
Fru Steding-Jessen har tidligere drevet et hvilehjem, og hun glæder sig meget til at tage fat på denne nye opgave. Steding-Jessen er en del ældre end sin hustru og falder for aldersgrænsen. Fru Steding-Jessen håber endnu at kunne virke en årrække og har forud sikret sig god hjælp, bl.a. af en veninde, der er sygeplejerske, ligesom ægteparrets ugen pige har lovet at rejse med til Jyderup.

Ideelle omgivelser
- Min mand og jeg har omgående tabt hjertet til Jyderup og dens smukke omgivelser, siger fru Steding-Jessen i en samtale, og vi mødte straks venlighed fra sognerådets og sundhedskommissionens repræsentanter. Vi håber på et godt forholdt til byen iøvrigt og føler os overbevist om, at der nok skal blive fuldt belagt på hvile og plejehjemmet. Det er en yndig villa, hvor vi rigtig kan gøre det godt for de mennesker, som søger os for at få hvile eller pleje, og den parklignende have kan gæsterne også få glæde af, ligesom der jo kun er fem minutters gang til skov og sø. Hvad kan vi forlange mere. Det er så langt det smukkeste og mest ideelle af alt, hvad vi hidtil har set, og vi håber på at kunne åben senest 1. marts 1964. Overtagelsen finder stede denne dato, men inspektør Prom nævnede, at måske fandt hr og fru Prom den ejendom, der tiltalte dem før 1. marts, og bliver det tilfældet, da er vi også parate til at gå ind for opgaverne2

1964, Januar; Hvile- og sygehjem til marts
Allerede mange forespørgsler.
Det nye hvile- og sygehjem på Chr. F. Jensens Vej, Jyderup, vil ikke kunne åbne før i marts måned. Da inspektør Lasse prom solgte sin store villa til førstelærer Steding-Jessen og frue, Dalby ved Kolding, betingede sælgeren sig, at måtte bo i ejendommen indtil anden beboelse var fundet, dog med 1. marts som sidste frist. Inspektør Prom har endnu ikke fået købt anden ejendom, men har fået et sted at kunne flytte hen til marts.

Parat
Hr. og fru Steding-Jessen er parate til at flytte hertil så snart hr. og fru Prom er rejst. Der vil god gå nogle dage med indretning af værelser til de ca. 10 gæster, der bliver plads til, men da der overalt er nydeligt og velholdt, vil tilrettelæggelsen for indvielsen af hjemmet sikkert hurtigt kunne afvikles, mener fru Steding-Jessen. En veninde, der er uddannet sygeplejerske, rejser med til Jyderup.

Flere henvendelser
Der har allerede været adskillige skriftlige henvendelser fra mennesker, der ønsker at høre nærmere om oprettelsen af det planlagte nye hvile og sygehjem, fortæller fru Steding-Jessen. Så snart adressen havde været meddelt i bladene, begyndte de første breve at komme. Det er dog ikke let at sige konkret før vi er kommet til Jyderup, men vi glæder so meget ti de opgaver, som vi tror venter på os, siger fru Steding-Jessen og tilføjer, min mand og jeg er på forhånd, efter de besøg vi har aflagt i Jyderup, så indtaget i byen og dens smukke omgivelser, at vi ikke tvivler på, at det er det rigtige sted for mennesker, der gerne vil komme til kræfter3

1965, Juli; Fru Steding-Jessen, ”Stedinghus” har solgt det smukke og pompøse hvilehjem til diakon Svend Johansen og hustru, sygeplejerske fru Anna Johansen. Hvilehjemmet blev for knapt et par år siden oprettet af fru Steding-Jessen. Fru Steding-Jessen var vinteren 64 faldet ned i kælderen og pådrog sig brud på rygsøjlen samt brækkede benet 2 steder. Fru Steding-Jessen og mand flytter til Dalby4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 22. oktober 1963, side 4; Planer om hvilehjem i Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 4. november 1963, side 3+4; Hvile- og plejehjem sikret
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11. januar 1964, side 3; Hvile- og sygehjem til marts
Kilde 4: Kalundborg folkeblad, 23. juli 1965, side 4; Stedinghus solgt til diakon Svend Johansen

Sidst opdateret 1. juli 2015
©Jyderup Realskole