Afslutning Jyderup Realskole 1950

Mellem- og realeksamen ved Jyderup

2 udmærkelser i realklassen og en i mellemskolen
Jyderup Realskole holdtes lørdag eftermiddag afslutning. Skolens gymnastiksal var fyldt med elever og pårørende, og efter en sang bød skolens bestyrer Aksel Knudsen
velkommen, og et kor sang under ledelse af overlærer Vang Petersen
En elev, Aase Jensen, sang bagefter smukt solo "I skumringen"
Til de elever, som nu skal forlade skolen, sagde skolebestyrer Knudsen, at de ikke måtte glemme hverdagens poesi, fordi de skal ud i livet og tænke på at bjerge føden.
Der blev uddelt eksamensbeviser, og følgende havde bestået:

Mellemskoleeksamen:
Mellemskoleklasse A
Grethe Bang, Skomager Bang, Snertinge
Inge Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Birgit Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Ellen Holten Hansen, Lærer H. Hansen, Bjergsted
Jonna Fast Jensen, Købmand F. Jensen, Bjergsted
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, Akselholm. RIP
Anne Linde Laursen, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthåb
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaardbr

Mellemskoleklasse B
Lise Ganderup, Fru Ganderup, Jyderup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup (evt. Bente Rasmussen)
Anni Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Maria Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Inge Mortensen, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Jytte Schmidt, Blikkenslagermester Schmidt, Jyderup
Grethe Sørensen, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle (evt. Grethe Mogensen)
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup

Realeksamen:
Realklasse A:
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Bente Begstrup, Fru Begstrup, København
Eva Begstrup, Fru Begstrup, København
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Bent Jacobsen, Vejmand Jakobsen
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Tove Stoll Petersen, Gartner Petersen, Bjergby
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge

Realklasse B:
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup RIP
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer F. Wulff, Vesterbygård
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle


Der var udsat 7 flidspræmier, nemlig 5 fra Jyderup Realskoles elevforening
1 fra lærerpersonalet og 1 fra Realskolen, og de blev tildelt følgende Lilli Christiansen, Købmand C, Hjembæk.
2. Mellem - Torkild Olsen, gdr. Olsen, Højsted,
2. Mellem - Kjeld Larsen, gdr. Larsen, Bennebo,
3. Mellem - Grethe Møller, kaptajn Møller, Bregningegård,
3. Mellem - Birgit Finnemann, fabrikant Finnemann, Skamstrup,
4. Mellem - Bente Begstrup, fru Begstrup, København,
Realklassen Ruth Ertmann, slagtermester Ertmann, Jyderup1


Kilde:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 26. juni 1950, side 3; afslutning Jyderup Realskole

Sidst opdateret 4. marts 2015
©Jyderup Realskole