1956 Dimissionstalen


Dimissionsfesten i lørdags på Jyderup Realskole 1956 fik et smukt og højtideligt forløb
Måneders slid og stræb var endt, flaget gået til tops, og realister og mellemskoleelever med deres forældre samledes i den smukt pyntede gymnastiksal til afslutning.
"Den signede dag" indledte festligheden og efter velkomst af skolebestyrer Valdemar Hansen talte pastor Hjørlund til de unge, præsten sagde bl.a.: Tiden har medført meget eksamenssnobberi, og en eksamen åbner døre og muligheder for ungdommen.
Men det er ikke noget, man må vigte sig med eller være stolt over; det er taknemlighed, man skal føle, og fordi man fik gjort en indsats.
For nogen går det legende let, for andre er det ilkæmpet ved flid og udholdenhed, og så er det dog kun en milepæl på vejen. Det gælder om, hvordan vi får noget godt ud af det menneskeliv, der er givet os. Kundskab er ikke livsvisdom, sagde præsten, men de to begreber skal parres med livsglæde, og at nå hertil, kan man blandt andet hente forståelse af i vore kristelige og nationale sange.
Den største og sandeste oplysning er at bøje sig for livets gud med tak, undren og glæde, gøre som Grundtvig skrev: "Og når min sjæl blev af grublen træt, den hviled' sig ved fadervor at bede"

Med rettigheder følger pligter
sagde skolebestyrer Vang Petersen i sin tale til dimittenderne. I får i dag et dokument, der giver adgang til mange steder, hvor man ellers sikkert kunne komme ind, men nu gælder det om, hvordan i udnytter det. De kulturelle love siger, at man skal bruge sine rettigheder sådan, at det ikke alene tjener os selv, men også samfundet og vore medmennesker til gavn.
Et praktisk arbejde uden eksamen er lige så fundamentalt vigtigt.
Se aldrig nogen over hovedet, men husk, at hyrdedrengen, betonarbejderen, amtmanden, præsten og ministeren alle som én røgter et hverv, der er led i samfundsmaskineriet.
Vis taknemlighed, sluttede skolebestyreren, ved at være villige til at tjene det land, vi tilhører, og gid i med jeres eksamen vil få et arbejde, i holder af, og på en plads, hvor i kan lide at være, men flid og udholdenhed skal der stadig til.
De to skolebestyrer uddelte derefter eksamensbeviser. Skolebestyrer Vang Petersen udtalte derefter:
Nu skal vi til

Skolens vanskeligste opgave,
nemlig at uddele flidspræmier, for det er sådan, år efter år, at mange har fortjent det, men der rådes kun over et begrænset antal. Nogle uddeles derfor ved lodtrækning og ellers så retfærdigt som muligt.
Frits Møller Svendsen fik skolekredsens bestyrelses præmie for godt kammeratskab og god opførelse (Real A)
Ella Rasmussen fik skolekredsens præmie for flid og dygtighed (Real B).
Skolens præmie fik Kirsten Tove Greve Nielsena (4. Mellem A).
Lærernes præmie: Kirsten Petersen (4. Mellem B).
Elevforeningens præmie: Jette Halkjær-Jensen (3. A).
Skolens næste præmie: Aksel Gybel Jensen (3.B)
Boghandler Søvndahl-Petersens boggave til bedste elev i dansk fik Ellen Hansen (Real B) og for veludført arbejde i dansk fik Kirsten Larsen (Real A) overlærer Larsens boggave.
De pågældende elever blev hyldet med håndklap, og til afsked udtalte skolebestyrer Vang Petersen:
Vi ønsker sol og held over fremtiden, og lykke og velsignelse i livet.
I skal altid være velkommen på skolen, og kan vi hjælp jer, skal i finde åbne døre.
Vang Petersen takkede for samværet og forældrene for tilliden samt takkede sine medarbejdere, og man sang "Dejlig er jorden"1

Eksamen er er forret, som forpligter de unge
God tale af pastor Hjørlund ved afslutningsfesten
Jyderup Realskoles gymnastiksal kunne knapt rumme de mange deltagere i afslutningsfesten lørdag eftermiddag, hvor skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen.
Pastor Hjørlund holdt talen til de unge, som fik mange kloge ord med på vejen.
Det var et privilegium at få en uddannelse, og denne måtte ikke betragtes som et slid.
Der var ingen grund til at vigte sig med en eksamen. Det var derimod en forret, som forpligtede.
Det vigtigste var, hvorledes men fik det rette og bedste ud af menneskelivet.
Det er ikke altid, at de, der har eksamen, bliver klogest på livet.
Man kan ikke hente kendskab til live alene ved at læse.
Mange af vore kristelige og folkelige sange fortæller sandheden om menneskelivet.
Man må ikke glemme at bøje knæ for gud. Kun hos ham henter vi den største og sundeste livsvisdom.
Skolebestyrer Vang Petersen gjorde de unge opmærksom på, at eksamensbeviset var et dokument, som mange steder gav adgang, hvor andre ikke kunne komme, men det gav også pligter.
Man skal udfylde den stilling, man får, og virke til gavn for samfundet, og de mennesker, man lever i blandt.
Med rettigheder følger pligter, udfyldes disse ikke, taber man rettighederne.
Rettigheder kan på mange felter erhverves uden eksamensdokument.
Kundskaber kan erhverves på anden måde, og de uden eksamen er lige så værdifulde for samfundet som vi andre.

Mange fik præmie
De to skolebestyrere udleverede derefter eksamensbeviserne og en del præmier.
Præmie for godt kammeratskab og god opførsel blev tildelt Fritz Møller Svendsen, Mørkøv.
Flidspræmie tildeltes Ella Rasmussen, Kirsten Tove Greve Nielsen, Jette Halkjær Jensen og
Aksel Gybel Jensen, alle Jyderup, samt Kirsten Pedersen.
To bogpræmier til de bedste elever i dansk fik Ellen Hansen, Jordløse, og Kirsten Larsen, Mørkøv.

Vang Petersen ønskede sluttelig sollys og held for alle dem, der nu forlader skolen2Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1956, side 3+4; Smuk dimissionsfest på Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1956, side 4; Eksamen er en forret, som forpligter de unge

Note: 2013 nu Kirsten Prang. Du kan se nogle af Kirsten billeder på
Kirstens udstilling i Jyderup
Hvis siden ikke lige fungere - vælg da Jyderup Kirke, og kunstnere i sognegården


Sidst opdateret 4. marts 2015
©Jyderup Realskole