Jyderup Realskole afsluttes eksamen lørdag den 21. juni med translokation mandag den 23. juni,
og der gives derefter ferie til mandag den 14. august 19581


24 realister og 43 mellemskoleelever bestået eksamen på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole afsluttedes eksamen lørdag middag, og i dag er der afslutningsfester for eleverne.
Eksamen er bestået af 24 realister og 43 mellemskoleelever2 (Navnene bringes herefter).

Og 43 har taget mellemskoleksamen
I torsdags blev man færdig med mellemskoleeksamen på Jyderup Realskole, hvorefter 43 elever bestod eksamen.
I lørdags sluttede realisterne af med fransk, og i dag har man så den højtidelige afslutning på skolen.
Skolens 24 realister er følgende:
(Navnene bringes herefter, gennemgået med elevlisten og evt. ændringer skrevet i fodnote)3

Afslutningen på Jyderup Realskole
"Lad aldrig jeres frihedsrettigheder træde ned", sagde skolebestyrer Vang Petersen til de unge.
Jyderup Realskole holdtes der i går årsafslutning. Om formiddagen for eleverne i 5. klasse og 1. og 2. mellem,
og om eftermiddagen for eleverne i 3. og 4. mellem og Realklassen.

Til dimissionsfesten
bød skolebestyrer Vang Petersen velkommen og mindedes lærer Kaj Clausen, der pludselig døde den 30. maj 1958

I sin tale til de unge sagde skolebestyrer Vang Petersen bl.a.:
Det mål, i sætter jer, må have en indre værdi, der ikke blot peger på vore egne fornødenheder, men på vor medmenneskers fornødenheder. Vi kan altid gøre noget for at gavne vor medmennesker.
Vi må derfor tage stilling, en fast politisk stilling.
Det er egentlig uden betydning, hvilken ideologi, man tilslutter sig, blot man tilslutter sig den fuldt og helt i overensstemmelse med sin egen samvittighed.
Han omtalte den ideologiske kamp i verden, som Imre Nagy faldt som offer for.
Jeg tror ikke, at det, vi kommer til at kæmpe imod, er Sputnikker, men de kræfter, der vil forbyde os at kæmpe for det, vi tror på.
Derfor vil jeg sige til jer: Lad ikke nogen træde på jeres eller på andres frihedsrettigheder.
Det er nok en kamp værd, og jeg vil ønske for jer, at i må få kraft til at kæmpe derfor.

Til forældrene: Hjælp Deres unge at blive det, de har lyst til.

Derefter uddelte skolebestyreren eksamensbeviserne til de 23, der har bestået Realeksamen.
Der var 2 mg+, 6 mg+ og 15 mg-,
og de 43, der har bestået Mellemskoleeksamen.
Der var 2 ug-, Kjeld Jørgensen, Mørkøv og Niels Jenstoft Olsen, Jyderup.
Desuden 7 mg+, 6 mg, 9 mg-, og 7 g+ og 3 g.

De forskellige flidspræmier tildeltes følgende:
Kjeld Jørgensen (Skolekredsens præmie for flid og dygtighed)
Anne Skotte Poulsen (Boghandler Søvndahl-Petersens præmie for bedste resultat i dansk)
Mona Fast Jensen (Lærer Larsens præmie for godt udført arbejde i dansk)
Sonja Carlsson (Skolens flidspræmie)
Margit Jensen og Ingrid Jensen (Elevforeningens flidspræmie)
Sluttelig takkede skolebestyreren sin kollega Valdemar Hansen, for godt samarbejde, eleverne for de år, der var gået, og forældrene, fordi de var mødt op.

Senere samledes Realklassens elever og deres forældre med skolens ledere og lærere i skolens gymnastiksal, og her serveredes sodavand, vin og lagkage.
Her talte skolebestyrer Valdemar Hansen til de unge.
Han opfordrede dem til altid at følge samvittighedens stemme.
Sæt jer et mål, og når det er nået, et nyt.
Skolebestyrer Hansen sluttede med at takke forældrene, fordi de har betroet skolen børnene.
Smuk tale til eleverne
Om formiddagen samledes elever, forældre og lærere i gymnastiksalen,
hvor skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen, og et kor af småpiger sang under ledelse af fru Elken.
Fru Pastor Sørensen talte derefter til børnene, hun sagde bl.a.:
Eksamen afslører både store og små evner og flid og mangel på flid.
I kapløbet om flidspræmierne kan alle være med, for her er det ikke karaktererne, men karakteren, det kommer an på, den måde, man gør sit arbejde på.
Et andet kapløb gælder ikke at få det godt, men at gøre det godt.
Jeg ville ønske, at jeg efter ferien kunne give en præmie til der af jer, der vinder i dette kapløb.
Derefter uddelte skolebestyrer Vang Petersen flidspræmierne, en til hver af de seks mellemskoleklasser, der var til stede.

Lone Jensen
Gerner Rasmussen
Inge Eriksen
Ole Jensen
Birgit Broskov Jørgensen
Birthe Kildegaard Nielsen

Den meget eftertragtede præmie, skolekredsens bestyrelses præmie for godt kammeratskab, tildeltes Jens Olesen.
En meget smuk samling af de mange nydelige og praktiske håndarbejder, der var udført i årets løb, var udstillet i en af klasserne.
De små havde syet pudebetræk med hulsøm og strikket sokker, mens de store havde syet nydelige kjoler og skjortebluser og broderet pynteforklæder.

Derefter talte skolekredsens formand Skovejer Frede Jensen
Det er med en vis vemod jeg har overværet afslutningen i dag, da det er mit sidste barn, der går ud af skolen, og vi dermed mister lidt af forbindelsen med skolen.
For os, der har børn i skolen - også i lærer Knudsens tid - er det en glæde at se, at linjen er ført videre.
Skovejeren takkede skolens ledere og lærere herfor og sagde: Resultaterne, der er så jævnbyrdige, tyder på, at der har været en god undervisning, hvor lærerne har taget sig af de elever, der har haft svært ved det.
På elevernes vegne takkede Jens Olesen, og fru Pastor Sørensen opfordrede de unge til at søge de stjerner, der lyser over menneskelivet, og at vinde ikke blot dygtighed, men også godhed.

Til slut takkede skolebestyrer Vang Petersen, fordi der var værnet om børnenes gode anlæg i deres hjem, og han udbragte et leve for alle gode danske hjem4

Skolebestyrer Vang Petersen holdt en manende tale til de unge, som nu forlader skolen, idet han særlig fremhævede vigtigheden af målsætningen.
Der må tages en fast stilling til livets problemer, og det gælder ikke at handle imod sin samvittighed.
Hvad gavner det at vinde hele verden, hvis man må bøde med sin sjæl.
Enhver har både ret og pligt til at kæmpe for det, han finder rigtigt.
Det er dog, ligesom det er ved at gå galt også i den vestlige verden med hensyn til denne ret.
Taleren nævnte i denne forbindelse begivenhederne i Ungarn og hvad de kan fortælle os.
Også i den vestlige verden kan man finde på, at den enkelte skal indordne sig under samfundsmagten.
Sådan og sådan skal man gøre, ellers mister man statstilskud.
Pas på, at samfundsmagten ikke træder den enkeltes liv under fod.
Vær med i kampen for sjæls- og samvittighedsfrihed.
Lad ikke nogen træde på jeres egen eller andres frihedsrettigheder.
Søg også at finde et mål, som har evighedsværd.
Vang Petersen ønskede sluttelig forældre og elever til lykke5


Se også Norges turen

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 14. juni 1958, side 4; Translokation
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1958, side 3+4; 24 Realister og 34 mellemskoleeksamen
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1958, side 4; 24 realister fra Jyderup Realskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1958, side 3+8; Afslutning på Jyderup Realskole
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1958, side 4; Godt arbejdsår for Jyderup Realskole
Note:
a) Skolebestyrer Aksel Knudsen var lærer før han blev skolebestyrer 1942-1952.

Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole