1964 Jyderup Realister fejrede den sidste skoledag

1964 Realister
Jyderup Realskole fejre sidste skoledag

Rundt om på landets skoler udfoldes i denne tid stor opfindsomhed og energi fra realisternes
side med hensyn til at gøre sidste skoledag så minderig og festlig som muligt.
Jyderup Realskole gik det løs i går, og her havde de 22 elever klædt sig, for pigernes vedkommende i kjoler af hessian med forskellige sentenser prentet på ryggen, og for drengens vedkommende i pyjamas og fangedragter.
Fra morgenstunden kørte realisterne rundt i byen med musik i to vogne, der var pyntet med blomster og kulørte balloner, trukket af en traktor. Ved tilbagekomsten til skolegården var lærere og elever samlet her, og nu gik det hårdt ud over hele lærerstaben, som blev bundet med tykt reb og ført efter vognene rundt i skolegården til stor fryd for de elever og til megen forundring for de mindre.
Efter endnu en rundtur i byen fortsatte realisterne til Bro Mølle kro1

Afslutningsfest 1964
Jyderup Realskoles elever, forældre, lærerpersonale og medlemmer af elevforening og skolekreds var i går formiddag samlet til afslutningsfest i salen på hotel "Skarridsø".
Det var samtidig afgangsfest for de 22 realister, der alle har bestået eksamen.
Alle 22 har fået stillinger - og der kunne have været "afsat" lige så mange til ledige stillinger, hvor man ikke kan få elever, hovedsagelig er der efterspørgsler fra revisionskontorer!

Et brydsomt, men dejligt år
Traditionen tro indledtes der med, at skolens fane blev ført ind, medens forsamlingen sang "Der er et yndigt land".
Skolebestyrer Hebin bød velkommen til alle sider og holdt derefter festtalen;
- Det svundne år har været brydsomt for Jyderup Realskole, men samtidig spændende og dejligt.
Den nye skolelov skabte problemer af såvel økonomisk som undervisningsmæssig art, men på mirakuløs måde er vi blevet hjulpet over alle vanskeligheder, og vi er dybt taknemmelige for den velvilje og offervilje, vi har mødt fra mange, mange sider.

Ubrydeligt samarbejde
Ind imellem kom arbejdet for det nye Kollegium, hvor også alt er lykkedes for os - og arbejdet igangsættes om få dage.
Tak til Jyderup sogneråd for al den imødekommenhed, vi er vist og for den kommunegaranti, vi er stillet i udsigt. Tak til Jyderups næringsdrivende, til private, til forældre og andre, nær og fjern, som har stået os bi, bl.a. ved at tegne aktier. Alle har været enestående - det gælder også undervisningsministeriet.

Maler i sommerferien
Det har også være et år præget af ubrydelig vilje til samarbejde.
Bestyrelsen har holdt ugentlige møder, og lærerne har "glemt", at der var ret til kun 32 arbejdstimer.
F.eks. har de lovet at ofre en del af deres sommerferie for at male og istandsætte på skolen, et smukt eksempel, der burde smitte.

Med godt humør
Henvendt til realisterne udtalte skolebestyreren, at det vist er længe siden, der er blevet dimitteret et hold, som har måttet arbejde under så vanskelige arbejdsvilkår, som dette hold.
Pludselig kunne der, efter den nye lov, komme nye indslag i undervisningen, hvilket nok kunne skabe utryghed.
Det er dog alt sammen blevet taget med godt humør.
Det er jeres hjem, I skal takke for, at de har villet give jer en god start, der åbner vejen fremad for jer, og I vil stadig kunne regne med både jeres forældres og skolens hjælp, når i møder problemer, I ikke selv kan klare.
Tag fat på opgaverne med samme gode humør som hidtil - gør alt bedre end vi har gjort det, og husk hvad den kinesiske vismand sagde:
"Gør verden bedre og begynd med dig selv"
Vær dygtige og forstandige og lær af fejltagelserne. Tillykke

7. klasse
Eksamensbeviserne blev derefter uddelt, mens dimittenderne hilstes med håndklap.
Skolebestyreren henvendte sig derefter til de øvrige elever og udtalte, at især for to hold vil det nye skoleår
komme til at betyde noget helt nyt, nemlig for 7. klasse, der rykker op i realklassen og i endnu højere grad skal trække i arbejdstøjet,
samt for børnehaveklassen, der nu skal "rigtig" i skole.
Realskolen er en af de få der må fortsætte med børnehaveklasse.

Skolens formands tak
Der blev rette en tak til lærer Hansen, der har virket som vikar og nu skal fortsætte sine studier. Det meddeltes, at årsskriftet ikke er helt færdigt, men vil blive sendt til forældrene.
Det andet sted omtalte flidspræmier uddeltes, der blev endnu en gang lykønsket, takke for indsats og mindet om målsætning, hvorefter skolens formand, gdr. hr. Gunner Jensen, "Høedgården", lykønskede, samt takkede lærerpersonalet for energisk og dygtigt arbejde og for godt samarbejde, ligesom der blev rettet en varm tak til forældrene for den tillid og trofasthed de viser Jyderup Realskole, festen sluttede med "Altid frejdig".
Realisterne, deres forældre eller pårørende og lærerne samledes derefter på "Verandaen" til afsked under mere private former.
Her talte klasselærerinde fru Agnes Thastum Sørensen:
Tillykke med resultatet ved den milepæl, I er nået, og I skal vide, at I altid er velkommen til et gensyn eller hvis I trænger til et råd.
Glem heller ikke, at kundskaber alene gør jer ikke til mennesker. Albert Schweitzer udtrykte det sådan, at "det at være menneske er en stor og hellig opgave".
Vær medarbejdere på hinandens glæde, og sæt jer for, at I aldrig vil ødelægge noget for andre menneskers tilværelse.
Lykke og held.

Vemodigt at sige farvel
Lars Jacobsen, Ellebjerg, der havde modtaget lærernes præmie som "munter elev", takkede på kammeraternes og egne vegne for en god skoletid, med en særlig tak til fru Agnes Thastum Sørensen, og motiverede et leve for lærerstaben.
Forstander Randskov: Det er hvert år en lærers lod at sige farvel til et hold, og hver gang lige vemodigt, samtidig med at vi glæder os over, at I kan gå ud af skolen med en mulighed for videre dygtiggørelse, som er nødvendig i den konkurrence, der i dag findes inde for alle områder.
Læg tillige vægt på, i takt med dygtigheden, at være ærlige og gode, således at I bliver mennesker af kvalitet.
Der blev af forstander Randskov motiveret et leve for realisterne, og der kvitteredes omgående med et leve for Jyderup Realskole motiveret af Lars Jacobsen.

Forældrene takkes
Formanden opfordrede til indmeldelse i skolens elevforening, og på forældrenes vegne takkede isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, Jyderup.
Det havde været godt for forældrene at mærke, at børnene var glade for at gå på skolen, og at de ikke blot fik lærdom, men også et grundlag for at blive mennesker af værdi.
Et leve for lærere og skole.
Formanden afsluttede med tak til alle.
Derefter gives sommerferie til torsdag den 13. august
Alle realisterne nævnes

Flidspræmier
Søren Frandsen, Rønnekilde (3. Real); boghandler Søvndahl-Petersens bogpræmie for bedste elev i dansk.
Vibeke Hansen, Holbækvej, Jyderup (2. Real); Skolekredsens præmie for flid og dygtighed.
Hans Ravn Nielsen, Kalundborg (2. Real) Skolekredsens præmie for flid og dygtighed.
Birgit Jørgensen, Gl. Svebølle (1. Real); elevforeningen EFIRs flidspræmie
Kjeld Spindler Pedersen, Astrup (1. Real) elevforeningen EFIRs flidspræmie
Torben (Goundo) Rasmussen, Hallebyore (1. Real)
Jens Juel Andersen, Svebølle (7. klasse); skolens flidspræmie,
Elly Nielsen, Høed (6. klasse); skolens flidspræmie
Susanne Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup (6. klasse); skolens flidspræmie
Ulla Jørgensen, Sølyst, Jyderup (5. klasse); skolens flidspræmie
Lars Jakobsen, Ellebjerg, Jyderup (3. Real); lærer personalets flidspræmie
Hans Jakob Flensted Andersen, Skamstrup (3. Real); skolens præmie for kammeratskab og opførsel2

Jyderup Realskoles afgangselever 1964
Denne klasse holder deres 50 års jubilæum den 30. august 2014 på Søbæksgården


Kilder:
Kilde 1:Kalundborg Folkeblad 28. maj 1964, side 4; Jyderup Realister fejrede den sidste skoledag
Kilde 2:Kalundborg Folkeblad 24. juni 1964, side 3+9; Jyderup Realskoles dimission 1964

Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole