1966
Lærerne solgt som slaver

Jyderup Realskoles 3. real manifesterede sidste skoledag inden eksamen i går, ved at køre på pyntet gummivogn gennem byen, maskeret som sørøvere. En af de ældste elever, Torben Rasmussen, Langemark, var chauffør, og siden var han en festlig auktionarius, der forstod at fremhæve salgsværdien af lærerne, som var blevet "fanget" og blev solgt på et slavemarked!
Skolebestyrer Hebin blev solgt til Käte Bay, men blev siden benådet sammen med de øvrige lærere, og trøstet med kaffe og kage. I aftes var der spisning og dans på Kollegiet1
Sidste skoledag 1966
Auktion over lærerne
Tema: Klassen erobre skolen som sørøvere og lærerne skal bestå prøver:

Jyderup Realskoles elever 1966
1 Skolens lærere 1966
Jyderup Realskoles elever 1966
2 Kaffebord i klasseværelset
Jyderup Realskoles elever 1966
3 Fælles kaffebord i klasseværelset
Jyderup Realskoles elever 1966
4 lærersjov
Jyderup Realskoles elever 1966
6 hr. Ølholm drikker sodavand på tid
Jyderup Realskoles elever 1966
Hovgård
Jyderup Realskoles elever 1966
15 lærer
Jyderup Realskoles elever 1966
16 cykelløb skydes igang
Jyderup Realskoles elever 1966
21 cykelløb
Jyderup Realskoles elever 1966
17 Hebin med sin stinkende cigar
Jyderup Realskoles elever 1966
19 lærere
Jyderup Realskoles elever 1966
9 tegning Hjort - flyttet
Jyderup Realskoles elever 1966
23 tegning
Jyderup Realskoles elever 1966
25 tegning
Jyderup Realskoles elever 1966
26 tegning
Jyderup Realskoles elever 1966
27 tegning
Jyderup Realskoles elever 1966
28 Fru Thastum
Jyderup Realskoles elever 1966
30 tegning (kemi)
Jyderup Realskoles elever 1966
31 tegning Hovgård
Jyderup Realskoles elever 1966
32 tegning
Jyderup Realskoles elever 1966
33 tegning


Vi har alle muligheder og valget er vort eget
Jyderup Realskole sluttede i går skoleåret med en stemningsfuld afslutningsfest på hotel "Skarridsø", hvor man også tog afsked med årets realister.
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup, citerede i sin tale til eleverne et kinesisk eventyr.

Nogle dyr skulle være blandt livets muligheder, og den, som ønskede at have dem alle, kaldtes menneske.
- Sådan er der i hver af os lagt alle muligheder, og det er op til os selv at vælge mellem dem, sagde skolebestyreren. Gid I må vælge det rigtige - det er sjældent, det også er det mest tillokkende, men lad jer ikke narre til at springe over, hvor gærdet er lavest.
Skolebestyrer Willy G. Hebin advarede sine elever mod, at de lader sig gribe af tidens tekniske malstrøm. Vær først og fremmest mennesker, sagde han.
Kravene til en dygtig ungdom er større end nogensinde, men også mulighederne for dygtiggørelse er større.
Udnyt dem - der bliver ikke taget med fløjlshandsker på jer ude i livet.

Skolebestyrer Willy G. Hebin uddelte herefter eksamensbeviser til de 28 realister, og et stort antal elever fik også flidsbeviser2

29 Realister fra Jyderup Realskole
Jyderup Realskole holder translokation på onsdag i den store sal på hotel Skarridsø for samtlige elever og forældre.
Der er i år 29 realister, hvoraf den ene, Per Jensen, "Høedgården", skal op til et enkelt fag ved sygeeksamen på grund af den færdselsulykke, han forleden kom ud for.

Nye lærerinder
Skolen giver ferie til fredag den 12. august 1966.
Til den tid tiltræder to nye lærerinder, nemlig overlærer Hjorth-Olsens hustru, lærerinde fru Lise Hjorth-Olsen, og lærerinde frk. Hanne Gissemann, Haunsø. Frk. Gissemann, har selv været elev på Jyderup Realskole, har i år bestået lærereksamen ved Vordingborg Statsseminarium
1966, Kalundborg Folkeblad 21. juni 1966, side 4; 28 realister (alle navne på realisterne)3
Billede fra trappen Kalundborg Folkeblad 22. juni 1966, side 3; Realisterne foran hotel "Skarridsø"
Jyderup Realskoles realister 1966

Skolebestyrer Hebins afslutningstale til årets realister

Jyderup Realskoles afslutningsfest i går på hotel "Skarridsø" havde samlet så mange, som den store sal kunne rumme, og festen fik et smukt og stemningsfuldt forløb.
Skolebestyrer Hebin bød velkommen, hvorefter skolens fane blev ført ind, og man sang "Der er et yndig land"

Menneskets muligheder
Skolebestyreren indledte sin festtale med at berette om en kinesisk legende, hvor fisk, som symboliserede alle levende skabninger, fil lov at vælge livets muligheder.
En lille fisk ønskede det ene, altid at have alle muligheder i sig.
Vorherre svarede "Det får du lov til, ene af alle, og jeg vil kalde dig menneske"
- Sådan er der i hver af os lagt muligheder, og det står til os selv at udnytte dem.
Gid I unge vil formå at vælge det rigtige.
Det er sjældent, at det rigtige også er det mest tillokkende, men lad jer aldrig narre til at springe over, hvor gærdet er lavest.

Følg samvittighedens stemme
Vi lever i en tid, hvor alt er teknik.
Lad jer ikke gribe af malstrømmen, men giv jer tid til at være mennesker og til at være noget for andre.
Det bedst er at vide, at man har handlet som ens samvittighed bød, at man burde handle.
Kravene til en dygtig ungdom er større end nogensinde, men også mulighederne for dygtiggørelse er større.
Udnyt dem! Der bliver ikke taget med fløjlshandsker på jer, når I kommer ud i livet, men vi har tillid til jer og tror på, at I magter de opgaver, der stilles.

Skolens døre altid åbne
Videre omtalte skolebestyreren de vanskeligheder, der havde været ved lokalemangle og mangel på tilstrækkeligt antal lærerkræfter, og rettede en tak til sine kolleger ved skolen der villigt påtog sig det besvær, der fulgte med de trange pladsforhold. Det er rart at vide, at det bliver bedre, når skolen får de to nye klasselokaler.
Skolebestyrer Hebin sluttede med at sende venlige tanker til Per Jensen, "Høedgården", der kom ud for et færdselsuheld og skal afslutte eksamen i september, og Kirsten Vecht, Drivsaatvej, der er sygemeldt, og som vil få eksamensbevis tilsendt.

Til jer alle skal siges, at får I brug for skolens hjælp, er den største glæde I kan gøre en af jeres gamle lærere, at komme med problemerne.
Tillykke med eksamen og held og lykke fremover

Flidspræmier
Der blev derefter uddelt eksamensbeviser til de 28 realister samt flidspræmier.
Skolebestyreren udtalte, at det igen i år havde været en næsten umulig opgave at fordele præmierne, fordi mange flere fortjente dem, end man havde rådighed over.
Flidspræmier fik følgende.
Leif Hesselberg, Kalundborg (3. Real)
Kirsten Egholm Pedersen, Bassebjerggaard pr. Jyderup (2. real)
Elisabeth Due Madsen, Kollegiet (1. Real)
Kirsten Skarsø, Astrup (1. real)
Susanne Bay, Svinninge (7a)
Peter Bro Poulsen, Kollegiet (7b)
Jesper Kim Hansen, Holbækvej 31, Jyderup (6a)
Gertrud Petersen, Teglværksgården, Jyderup (5 kl)
Alle fra skolen samt fra boghandler Søvndahl-Petersens til bedste elev i dansk:
Liselotte Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup og den mest eftertragtede præmie til "en god kammerat" Bente Jensen, Slagelsevej 3, Jyderup

Tak til skolen
Hr. og fru Bjørn Larsen, Kalundborg, overrakte en smuk krystalvase til Skolebestyrer Hebin, som tak for 2 gode skoleår for deres datter, Lisbeth, der efter ferien skal begynde på Kalundborg Gymnasium.
Skolens nye formand, plantageejer Henrik Junker, Bjergsted, ønskede dimittenderne hjerteligt tillykke og held og lykke i fremtiden, hvorefter man sang "Altid frejdig", og de to fanevagter, Ketty Holmegaard Jensen, Bennebo og Lisbeth Bjørn Larsen, Kalundborg, førte fanen ud.
Efter den officielle afslutningsfest samledes dimittenderne og deres forældre med skolens lærerstab, for at sige farvel ved en kop kaffe.
Kontorchef Høgholm, Thisted og kontorassistent Bach, Raklev, takkede på forældrenes vegne for de gode år deres børn har oplevet, og som skulle gavne dem videre i livet.
Sidstnævnte taler gav endvidere udtryk for sin tro på de private skolers beståen.
På elevernes vegne talte Liselotte Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup, der gjorde stormende lykke med et morsomt causeri over skoletiden og et fornøjeligt hip til lærerne.
Lærer Ølholm, der har været klasselærer for realisterne, ønskede sine elever tillykke og gav gode råd med på vejen.
Skolen har nu givet ferie til 12. august.
Der bliver arrangeret en Tysklandstur for 1., 2,. og 3. real, under ledelse af forstander Randskov4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1966, side 3; lærerne solgt som slaver
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1966, side 10; Vi har alle muligheder og valget er vort eget
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1966, side 4; Her nævnes alle navne på elever der har bestået eksamen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11

Sidst opdateret 28. marts 2017
©Jyderup Realskole