1967 3. Real's sidste skoledag
Eleverne i 3. real på Jyderup Realskole har haft sidste skoledag inden læseferien og skal nu repeter de fag, der skal eksamineres i fredag den 2. juni: latin og matematik med lektor Frede Harboe, Stenhus Kostskole og lærer Albrechtsen, Sejrgårdsskolen i Tølløse, som censorer.
Tirsdag den 6. juni eksamineres i fysik med lærer E. Schou, Svinninge kommuneskole, som censor.
Fredag den 9. juni fysik med førstelærer Gjerrild, Tølløse.
Tirsdag den 13. juni engelsk med overlærer Jørgensen, Firhøjskolen.
Beskikket censor i historie for 3. real bliver overlærer Georg Sønderlund Hansen, København.
Censor i formning, skrivning og håndarbejde er henholdsvis viceskoleinspektør Arne Jensen, Jyderup, overlærer frk. Inger Hansen, Jyderup og frk. Lily Hansen, Holbæk realskole1

Den bedst forberedte får de bedste chancer i livet
Jyderup Realskole holdt i går afslutning på hotel "Skarridsø".

Den smukke festlighed indledtes med at skoleinspektør Willy G. Hebin bød velkommen til forældre og elever, og efter "Der er et yndig land" fortsatte skoleinspektøren:
Det er naturligt at det er jer realister vi hylder i dag. Både i og vi lærere kan trække et lettelsens suk.
Vi fra skolen gratulerer med en veloverstået eksamen og ønsker jeg alt held fremover.
Det har været en spændende tid, ikke mindst for forældrene.
I har skullet stå til ansvar for anstrengelser, og vi glæder os over resultaterne i har opnået.
Et afsnit i jeres tilværelse er slut, og I glæder jer til at tage fat andre steder.
En forudsætning for at fremtiden vil bringe den glæde I har håbet, er, at der præsteres noget, for ellers følger skuffelserne hurtigt2
Jyderup Realskole 1967
På billedet4 ses skoleinspektøren sammen med realisterne og deres klasselærer Knud Hougaard
I dag er fremtidsmulighederne større end nogensinde, men der stilles også store krav.
Der ventes en indsats af jer, det er I sikkert klar over.
Videre sagde skoleinspektøren: Tag skolens velsignelse og bedste ønsker med jer, og glem ikke jeres gamle skole.
Skulle der være behov for det, vil I altid på skolen kunne få råd og vejledning på skolen.

Skoleinspektøren rettede en tak til skolens lærerstab, bestyrelsen og kollegiet for godt samarbejde.

Realskolens formand, plantageejer H. Junker, Gammelrand, gratulerede på bestyrelsens vegne og sagde:
Når ferien er forbi begynder en ny tid. Søg så god en uddannelse som mulig og vær klar over, at de bedst forberedte får de bedste chancer her i livet.
Formanden rettede en tak til to lærerfamilier, der efter ferien forlader Jyderup Realskole.

Efter uddeling af flidsbeviser samledes man til kaffebord, og her blev der talt af formanden for kollegiet fru Anna Møller-Hansen, realist Jesper Gerving, Næstved. Lærer Hougaard, og realist Thomas Junker, der bragte klasselæreren en tak og en gave2

1967 juni 17 realister fra Jyderup Realskole
17 elever på Realskolen får deres eksamensbeviser
Sommerferierne på skolerne står nu for døren, men inden holder der en lang række afslutningsfester.
På Realskolen er der translokation torsdag kl. 19, hvortil forældre og elever er indbudt, og følgende 17 realister får overrakt deres eksamensbevis:
Navne på Realisterne:
Det nye skoleår på Jyderup Realskole begynder tirsdag den 15. august3

1967 juni hotel "Skarridsø" holdt Jyderup Realskole i formiddag års afslutning.
17 elever dimitteredes og fik ved en højtidelighed overrakt deres eksamensbeviser af skoleinspektør W. G. Hebin4.
I har nu måtte stå til ansvar for anstrengelserne sagde skoleinspektør W. G. Hebin ved års afslutningen på Jyderup Realskole i går.
Det er naturligt at I er glade I dag, ikke kun fordi I er færdige med at gå i skolen, men også det eksamensbevis
I har erhvervet, sagde skoleinspektør W. G. Hebin, Jyderup Realskole, bl.a. ved års afslutningen i går på hotel "Skarridsø"
Den smukke højtidelighed, der havde samlet elever og forældre, indledtes med velkomst af skoleinspektøren
hvorefter forsamlingen sang "Der er et yndigt land" mens skolens fane førtes ind.

Store krav
- Det er naturligt, at det er realisterne det drejer sig om i dag, sagde skoleinspektøren videre.
Både I og vi lærere kan nu trække et lettelsens suk. Vi fra skolen gratulerer med veloverstået eksamen og ønsker alt vel fremover.
Det har været spændende dage, både for os og ikke mindst for forældrene.
I har skullet stå til ansvar for jeres anstrengelser og vi glæder os med de gode resultater der er opnået.
- det er et afsnit i Jeres tilværelse der nu er slut, og I glæder jer til at tage fat andre steder.
Nogle vil forlade skolen og andre vil gå ind i det praktiske liv, men ballasten har I fået i skolen.
En forudsætning for at fremtiden kommer til at bringe den glæde I har håbet, er, at der præsteres et stykke arbejde, ellers følger skuffelserne ret hurtigt.
Fremtidsmulighederne i dag er større end nogensinde - men kravene er også store.
Kampen på arbejdsmarkedet er hård og der er meget der tyder på at den bliver endnu hårdere.
Der ventes en indsats af Jer og jeg tror i alle er klar over dette.

Et stort nap
Skoleinspektøren fortsatte: - Jeg og skolen tror på Jer.
Mange af Jer har den sidste tid bevist, at I kan tage et ekstra nap.
Tag derfor skolens velsignelse og de bedste ønsker med Jer, men glem ikke Jeres gamle skole.
Er der behov for det, vil I altid kunne hente råd og vejledning på skolen.
Sluttelig rettede W.G. Hebin en tak til skolens lærerstab, bestyrelsen og kollegiet for godt samarbejde i Realskolens ånd.
Realskolens formand, plantageejer H. Junker, "Santa Rita", Gammelrand, bragte bestyrelsens gratulation og sagde herunder:
- Når ferien er forbi begynder en ny tid. Jeg kan kun sige, søg så god en uddannelse som muligt og vær klar over, at de bedst forberedte for de bedste chancer her i livet.
Gør jer dygtige og nyttige borgere til glæde for jeres forældre og til gavn for jeres land.
Formanden rettede derefter en tak til to lærerfamilier der efter ferien forlader Jyderup Realskole.
En særlig tak rettede han til lærer Peter Larsen og hustru, der begge gennem en årrække har gjort en værdifuld indsats på skolen, men som nu lægger op. Junker ønskede dem alt godt fremover og håbede de måtte få et velfortjent otium i villaen i Akselhold.

Mange flidspræmier
Slutteligt uddelte formanden årets eftertragtede flidspræmier, der tilfaldt: 3. real Jens Juel Andersen, Svebølle,
2. real Lise Søvndahl-Petersen, Jyderup. 1. real, Ulla Jørgensen, Jyderup, 8. Klasse Peter Christensen, Regstrup
og Ole Christiansen, Rønnekilde. 7. klasse Broder Mikkelsen, Jyderup, 6. klasse Lisbeth Telling, Jyderup, 5. klasse Stampe Duus, Jyderup.
Boghandler Søvndahl-Petersens præmie til den bedste realist i dansk tilfaldt Birthe Nyborg.
Kollegiet og skolens præmie til den bedste kammerat tilfaldt Jan Holberg, Kollegiet.
Efter den egentlige afslutning var realister med forældre, bestyrelse og lærer samlet til kaffebord og der blev her talt af formanden for Kollegiets bestyrelse, fru Anna Møller-Hansen, realist Jesper Gerving, Næstved,
lærer K. Hougaard, realisternes klasselærer og realist Thomas Junker, der bragte klasselæreren en tak og overrakte ham en gave5


Kilder
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1967, side 4; 3. Real's sidste skoledag
Kilde 2: Holbæk amts venstreblad 23.juni 1967, side 8. De bedst forberedte får de bedste chancer i livet.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 17. juni 1967, side 3; 17 realister fra Jyderup Realskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1967, side 3; Kort tekst og billede
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1967, side 4; I har nu måtte stå til ansvar for anstrengelserne sagde

Jesper Gervin besøgt Kollegiet og skolen sammen med andre elever fra slutningen af 1960'erne, bedre kendt under navnet Tour de Jyderup 2012

Sidst opdateret 26. februar 2016
©Jyderup Realskole