1968
13 realister
Fra Jyderup Realskole dimitteres i aften ved afslutningsfesten, der holder på hotel "Skarridsø", i alt 13 realister.
Afslutningen finder sted kl. 19 og ved samme lejlighed vil bestyrelsen for skolen præsentere dens nye skoleleder.
Blandt de mange ansøgere, er valgt som kort meddelt faldet på den 43 årige P. Hehnel, der har været tilknyttet en kostskole i Horslunde på Lolland.
De 13 der har bestået Realeksamen er
Anne Clausen, Birthe Gjelstrup, Susanne Jensen, Niels Junker, Lotte Lind,
Jette Nielsen, Dorte Prange, Kirsten Skarsø, Lise Sjølund, Mary Ann Smith, Torben Kock, Lis Frederiksen, Erik Holst1

Festlig afslutning med velkomst til skolens nye leder Peter Hehnel

Ved en smuk festlighed tog Jyderup Realskole i aftes afsked med 13 realister, der var årets afgangshold. Ved samme lejlighed præsenteredes skolens nye leder, Peter Hehnel og frue, der den 1. august tiltræder som leder af Realskole og Kollegiet.
Festen, der holdtes på hotel "Skarridsø", indledtes med velkomst ved konstitueret skoleleder Knud Hougaard, Kalundborg, der rettede en særlig velkomst til den store forældrekreds der havde givet møde, samt til realisterne og det nye skolelederpar.

Nye lærere og leder
Bestyrelsens formand, direktør A. Mortensen, Kalundborg, fik derefter ordet og gav nogle betragtninger over skoleåret, og sagde videre: Når vi er samlet i aften ved denne fest er det ikke kun for at tage afsked med realisterne. Der er også andre elever, der nu forlader skolen, bl.a. dem fra hovedskolen. For de børn der skal blive sker der det ved det nye skoleårs begyndelse, at de bl.a. vil få en række nye lærere, men også en ny skoleleder. Men ved festen i aften skal vi også tage afsked men en række lærere, og jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke hver enkelt for vel udført arbejde for Jyderup Realskole.
Sluttelig byder jeg vor nye skoleleder Peter Hehnel og frue velkommen til arbejder.
Peter Hehnel er uddannet i erhvervslivet, men senere tog han skolearbejdet op.

Tillid til forældre og børn
Skoleleder Peter Hehnel udtrykte sin glæde over den hjertelighed han og hans hustru var blevet mødt med i Jyderup, og jeg udtrykker min taknemlighed for den tillid bestyrelsen har vist mig. Jeg skal efter bedste evne søge at løse opgaverne. Jeg har en ret god erfaring netop med hensyn til kostskole og jeg tror det vil hjælpe mig fremover.
Men jeg finder anledning til at udtrykke håbet om, at jeg må kunne opnå tillid til forældrene og til børnene, ud fra den overbevisning, at skolen skal være vores skole. En skole hvor der arbejdes godt, hvor der læres godt og hvor børnene kan lide at være.
Tak for modtagelsen.

Glæde og vemod
En sådan skoleafslutning fylder en med både vemod og glæde, sagde skoleleder Knud Hougaard.
Glæde over at vi nu skal ud til en lang ferie, hvor vi skal slappe af efter en anstrengende eksamen.
Med vemod mener jeg for dem, der skal sige farvel til gode kammerater og til gode minder fra skoletiden.

Til realisterne, der er aftenens hædersgæster, vil jeg sige, I har nået et mål.
Nogle holder op nu, men andre fortsætter med at læse.
Jeg håber I har fået noget med jer herfra. Jeg har lagt mærke til, at mange af jer ikke aner hvad i skal i gang med. Det er helt rart for vi andre at høre - for så er I ikke spor anderledes end vi andre. Men i er anderledes stillede.
Mulighederne er større, og skal jeg give jer et råd, skal det være at i må få tid til at standse op engang i mellem og se jer lidt om.
Livet er så kort - så enhver må søge, at få det bedst mulige ud af det, alt efter hvordan han nu ønsker det.

Slutteligt takkede Knud Hougaard de lærere, der nu forlader skolen, og han udtrykte håbet om, at man engang imellem ville tænke på Jyderup Realskole ligesom han håbede at der også måtte blive lejlighed til at mødes på skolen igen.

Mange flidspræmier
Knud Hougaard overrakte de 13 dimittender deres eksamensbeviser og uddelte sluttelig en række flidspræmier.
Søvndahl-Petersens præmie til den bedste realist i dansk tilfaldt Mary Ann Schmidt.
Elevforeningen EFJR's flidspræmie tilfaldt Birthe Engstrup og Erna Børgager.
Skolekredsens flidspræmier: Inge Thurø og Michael Christensen
Skolens flidspræmie: Kirsten Jensen, Thina Milsted, Børge Rasmussen og Helle Bach
og lærernes bogpræmie tilfaldt Erik Holst
Herefter var den egentlige skoleafslutning forbi, og realisterne med forældre, samt skolens bestyrelse og lærerne samledes til kaffebord i tilstødende lokaler2


Kilder
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1968, side 6; 13 realister
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1968, side 6; 13 realister dimittere

Modtageren af lærernes bogpræmie 1968
Erik Holst
Erik Holst, 2016

Sidst opdateret 13. juni 2016
©Jyderup Realskole