1970
Afslutning på Realskolen

Realskolens afslutning foregår i år i Jyderup Kino med en stor translokation den 20. juni kl. 11, hvor i alt 30 elever dimitteres.
Skolen opretter i øvrigt fra næste skoleår en 10. klasse, som man med rette forventer vil få stor søgning1

Realister fra Jyderup Realskole
Her nævnes alle navne på realister og 9. klasse2

Dimissionsfesten 1970 blev holdt i Jyderup Kino, børnene på "børnepladserne" og de voksne i "parkettet" og øvrigt med den velkendte dimissionsstemning, på en gang lidt vemod ved afskeden og samtidig med glæde over den tilstundende ferie og med spændt forventning om fremtiden.

Formanden for den selvejende institution, direktør A. Mortensen, Kalundborg, bød velkommen med en særlig velkomst til de 25 års jubilarer, der deltog i dagens arrangementer.
Skolen er gået ind i sit 75-årige skoleår, og der er atter mærkedag for de unge, som skal bygge videre på deres karriere.
I har gået grundlag for en målsætning og vi håber I vedblivende vil føle samhørsforhold til jeres gamle skole.

Skolebestyrer Peter Hehnel fremkom inden den egentlige dimissionstale med en oversigt for årets begivenheder, og sagde bl.a.

Ved et skoleårs afslutning må vist alle erkende, at man ikke har nået alt, hvad man gerne ville, men så lad det være et incitament til, at gøre det kommende år endnu bedre.
Hvad det mere udadvendte angår, da har vore idrætsudøvere klaret sig over al forventning ved skoleidrætsstævnet i Holbæk, hvor det blev til flere 1. pladser, deraf i fodbold for de ældste elever.
Fin sportslig opførsel blev lagt for dagen.
Fra i år er man endvidere holdt op med skoleudflugter "en bloc", det har været individuelt for de forskellige klasser, bl.a. med tur til Bornholm ...

Skolebestyrer Peter Hehnel's tale til 3. Real og 9. klasse
Der kommer øjeblikke i vort liv, hvor vi føler tang til at stille de tre spørgsmål
"Hvorfor?" "Hvorhen" og "Hvordan?"
I dag sættes spørgsmålene foran de tanker I unge gør jer om livet og om fremtiden.
I skal prøve at leve op til jeres drømme og ideer og blive skabende mennesker.
At skabe noget, kræver et fond af viden og erfaring og drømme skal omsættes i aktiv virkelighed.
Der vil blive krævet noget af jer, ud fra idealisme og man må opfatte idealisme som et krav til det bedste i ethvert menneske.
Livet igennem udsættes I for påvirkninger, gid disse må sætte spor i god retning og samtidig indgive jer medleven og selvkritik.

Ellers lever I ikke
Den daglige tilværelse vil præge jer, men hvis I ikke til gengæld kan præge dagligdagen så lever I ikke.
Hvorfor skal man engagere sig?
Fordi livet er andet og mere end bare lade stå til og følge med hvorhen går vejen og hvordan vil tilværelsen og livet kunne påvirke jer, hvordan vil I igennem indsats kunne præge egen og andres tilværelse?
Dette må stilles i relation til det I skal prøve på at stå for - og isæt måden I gør det på.
Det bebrejdes nutiden at den præges af et for liberalt syn, og at ændringerne er for radikale.
Det ændrede syn på livsværdierne må få en hel generation til at foretage et spring fremad i udviklingen, for vi er alt for tilbøjelige til at sætte lighedstegn mellem fortidens og nutidens idealer.
Det der dur, vil vedblive at bestå.
Gid jeres indsats må blive af en sådan karat, at den har vedblivende værdi.
Den vægtige dimissionstale sluttede med digtet.

Ak nej, thi derfor er livet så stort, det fylder så lidet hvad du har gjort.

Men, er det lidet kun et hvirvlet frø, det er dog dit og kan ikke dø3

Flidspræmie
Det må være ret enestående, at tre søstre samtidig får tildelt flidspræmier, som det her blev tilfældet med Jane, Pia og Stina Christensen
De tre piger er døtre af arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn4

Kilder
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 10. juni 1970, side 6; Afslutning på Realskolen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1970, side 6; Realister fra Jyderup Realskole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1970, side 6; Dimittender 1970 (hvorhen, hvorfor..) - billede ikke godt
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1970, side 6; Flidspræmier
Noter:
Artikel fra Holbæk Amt Venstreblad 20. juni 1970, side 11; Dimissionsfest
Oplyst af Stina Thorsteen Madsen, Jane Christensen, RIP

Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole