1972 Aktivitet og interesse grundlag for et resultat for indsatsen

Den store sal på Jenny Mariehjemmet i Jyderup, var fyldt ved translokationen i går for Jyderup Realskole og Kollegium og, mens alle rejse sig blev skolens fane båret ind, i spidsen for skaren af dimittender.
I sin velkomst benyttede forstander Peter Hehnel lejligheden til at sige tak til dir. Berggren der havde tilbudt lokale i Kino.
Imidlertid er flokken vokset og man var taknemlig for at kunne låne salen på Jenny Mariehjemmet.
Tak til fru Rørdam-Holm for denne gestus

Vær villig
Skolens formand, direktør Arly Mortensen, Kalundborg udtalte bl.a., at når skoleåret er gået så godt, som resultaterne viser, så er det fordi kræfter og energi til at alt skulle lykkes og vokse.
Der er sket en udvidelse på den måde at man ved køb af villa til skolens leder, kunne benytte den gamle lederbolig til klasseværelser.
Der vil blive foretaget forbedringer og denne side af sagen er der redegjort for på generalforsamlingen.

En dejlig dag
Dette er den dejlig dag for skolen, iblandet lidt vemod fordi der også skal sige et farvel.
De fleste bliver tilbage og vi tror på de vil modtage lærdommen med aktivitet og interesse, to begreber der også skal være grundlaget for resultatet af indsatsen.
Det gælder om, at være villige til at yde, og ikke bare se på, at andre yder.
Det kan være vanskeligt at vælge sin plads, også fordi der er forskellige grundlag at vælge på, men vi håber for jer der nu går ud af dennes skole, da den har givet jer et grundlag for et godt og lykkeligt liv, til gavn for samfundet og for den enkelte.
Formanden rettede en tak til lærer Birte Kjær Jensen, der forlader skolen, samt til forstander Aksel Duus, "Den lille kostskole", for et godt og åbent samarbejde.
Endvidere tak til skolens leder og lærerstab, ligeledes for loyalt samarbejde.
Formanden ønskede alle en god sommerferie.

Et dygtigt kor
I to afdelinger underholdt skolens store og dygtige sangkor, akkompagneret af deres helt uforlignelige leder, musikpædagog fru Birgit Rasmussen, Svinninge.
Der var fejende tempo over en afdeling folkesange fra Polen, Holland og Ungarn, sunget i første afdeling, derefter fulgte en recitation af "Jeg er havren".
Stor lykke gjorde den amerikanske "Amen", sunget som noget spirituals, med solist.
Det var knagende dygtig gjort og den måtte gives da capo. Koret sluttede med den smukke sang:
"Når igen det er slut på en dejlig dag" - og fik efter hver afdeling stort og fortjent bifald.

Tak til alle
Ind i mellem havde forstander Peter Hehnel holdt festtalen og overrakt eksamensbeviser, således som det er refereret andet sted.
Viceinspektør Hougaard uddelte flidspræmier to fra boghandler Søvndahl-Petersen til henholdsvis Anne Hetmar, Kollegiet, og Kim Nielsen, Kollegiet.
Fra "EFIR" til Lise-Lotte Mogensen, Kalundborg og Grete Terp, Kollegiet, skolens flidspræmie til Hanne Jaborg, Kollegiet og Bente Klæstrup Andersen, Jyderup, Bent Thomasen, Lille Stokkebjerg pr. Jyderup, Vivi Andersen, Snertinge og Søren Beck Jacobsen, Kollegiet.
Lærer Freddy Harthimmer overrakte boggaven for godt kammeratskab til Majbritt Bentzon.
Formanden for elevrådet, Arne Wisti, talte morsomt på elevernes vegne, Stina Christiansen overrakte blomster til lærer Birte Kjær Jensen, der kvitterede, og forstander Peter Hehnel takkede til alle sider, samt indbød dimittendernes forældre til en sammenkomst i skolens gymnastiksal.
Den egentlige dimissionsfest sluttede med fællessangen "Nu lyser lav i lunde"

Livets puslespil
Ved en spisning i gymnastiksalen blev budt velkommen ved festudvalgets formand, Freddy Harthimmer, der var toastmaster ved samværet.
Afdelingsleder John Larsen tale for 10. klasse.
Skolen har lagt rammen for det puslespil hvor i selv skal sætte brikkerne på rette plads og blive ved at vise samme ærlige vilje og optimisme som hidtil.

Lykke og held med livets puslespil!
Lærer Gerty Frederiksen havde forfattet en sang til 9. klasse, som en verificeret tale.
Endvidere blev talt af overlærer Holger Ølholm, der er lærerrådets formand, samt at lærer Ejvind Kjølby, som havde endnu et par gaver at overrække "sammenkomsten" sluttede med sangen "Danmark nu blunder den lyse nat"1

Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juli 1972, side 8+9. G. S. Ofsett/reklame
Noter:
Kalundborg Folkeblad 17. juni 1972, side 6; Aktiviteter og interesse grundlag.(gengivet i frikvarter juli 1972)
Kalundborg Folkeblad 17. juni 1972, side 7; Modenhed ikke et mål

Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole