1979
Smuk dimissionsfest ved Jyderup Realskole
I lørdags holdt man ved Jyderup Realskole dimissionsfest der var henlagt til Laden på Søbæksgården, hvor de 35 dimittender, der nu forlader skolen med folkeskolens udvidede afgangsprøve samledes til en smuk fest sammen med forældre og skolens lærerstab, og skolens bestyrelse.
Efter velkomst ved konstitueret skolebestyrer Erhardt Jacobsen var der en underholdning af skolens 9. klasses musikelever, under ledelse af musikpædagog Poul Malmquist, der først spillede nogle weinerklassikere for guitar, og i en anden afdeling en række selvkomponerede beatnumre, og høstede stort bifald
Jyderup Realskoles afgangselever 1979
Billedet fra Charlotte Bygballe
En god ballast.
Der blev talt til afgangseleverne af skolens formand, direktør Arly Mortensen, Kalundborg, der bl.a. sagde:
En dimissionsfest holdes ikke kun fordi I har afsluttet skolen, men også fordi vi skal sige farvel til hinanden.
I har gået på Jyderup Realskole i kortere, eller længere tid.
Og det er mit håb at skolen har givet jer så meget ballast, at I kan fortsætte jeres videre uddannelse.
En god ballast er af største betydning for alle. Der kræves i dag dygtige folk i erhvervslivet.
Men samfundet har indrettet folkeskolen sådan, at der er nogle fast fag og nogle valgfri fag.
Noget af det vigtigste for skolen har været, at kunne lære jer at forstå jeres egen situation.
Betingelsen er, at man må gøre sig klart hvor hver enkel har sit handicap, og så søge at bekæmpe dette, og det er der mulighed for i Danmark.
Forpligtelser får vi alle, og de vil forfølge jer, sagde Arly Mortensen.
Der er pligter over for samfundet, og jeres familie og arbejdspladser, og disse må man kunne leve op til. Jeg vil håbe I har haft mange glade timer I Jyderup.
I har selv set, at mange gamle elever til stadighed besøger deres gamle skole, og I skal også altid være velkomne. Jeg vil ønske for jer, at det vil gå jer godt og at I vil være udrustet til at møde livets genvorligheder, for sorgfri kommer ingen gennem livet, sluttede Arly Mortensen.

Loyalitet
Derefter talte skolebestyrer Erhardt Jacobsen, der bl.a. sagde:
Tidlig morgen. Gråvejrssteming. Et vækkeur. Pligter, der venter. Afgørelsen skal træffes nu.
Vil selvmedlidenheden sejre over ansvarsfølelsen?
Forhåbentlig er svaret nej. Det drejer sig nemlig om at vise loyalitet over for sin arbejdsplads. Hidtil har den for jer været skolen.
Måske er den det år endnu. - Undskyldninger er lige ved hånden.
Gentager man dem ofte nok for sig selv, ender det med, at man tror på dem.
Men de gavner ikke én selv. Loyalitet mod ens arbejdsplads, mod det ansvar, man har på sit felt, er også et spørgsmål om loyalitet over for én selv. Om at udnytte sine evner, sine muligheder.
Om at turde. Loyalitet over for den hverdagsplads, man har, er at yde, hvad man formår - også selv om man er uenig med det system, man står midt i. Det behøver ikke være systemet, der er noget i vejen med.
En selvransagelse, før man dømmer - eller endnu videre - fordømmer - det, er ikke af vejen. Man vil dermed have mulighed for at opdage, at arbejder man selv med, udebliver resultaterne heller ikke.
I dag måske, jo, kan hænde også i morgen - men ikke på længere sigt, sagde Erhardt Jacobsen.
Det er ganske almindeligt at høre om, at et eller andet led i samfundsmaskineriet midlertidigt ikke fungere, fordi såkaldte "kinesere" finder større fornøjelse i at holde faglige møder, end at få tingene til at virke.
Er argumenterne svage, er stemmerne så meget højere.
Det kan være vanskeligt at holde stand mod et gruppepres, at markere sin loyalitet, sin ansvarsfølelse, sin respekt for pligter i sådanne situationer.
Men for sin egen selvrespekts skyld er det nu ikke nogen dårlig ide at vise sin loyalitet mod det system, man som frit menneske er gået ind for. For at arbejde, for at forbedre - på systemets grund.

Tillykke med det prøvebevis, I nu har fået.

Det har, netop fordi I har været så alsidig sammensat elevflok, været hyggeligt at møde jer.
Og mit ønske skal være, at I må finde ind i et hverdagssystem, som netop I passer ind i - hvor for sig, og at i arbejder herudfra, sluttede skolebestyreren


Afgangseleverne
Ved skoleafslutningen kunne viceskoleinspektør Knud Hougaard uddele afgangsbeviser
med statskontrollerede prøver til følgende:
Alle fra 10 A og 10 B nævnes1

Kilde:
Kalundborg Folkeblad 18. juni 1979, side 7; Smuk dimissionsfest ved Jyderup Realskole
Noter:
a) Billedet fra Charlotte Bygballe 21. november 2008
Jyderup Realskole 1979

Sidst opdateret 18. juli 2015
©Jyderup Realskole