Talen til afgangseleverne 1980
Nødvendigt med et solidt fundament
sagde forstander Erhardt Jakobsen til afgangseleverne ved Jyderup Realskole

Jyderup Realskole tog man lørdag afsked med 33 elever der nu forlader 10. klasse med deres statskontrollerede prøver. Festligheden er henlagt til "Laden" på Søbæksgården, hvor man samlede afgangseleverne med deres pårørende, og hvor forstander Erhardt Jakobsen gav afgangseleverne det sidste ord med på vejen, inden de forlod skolen.
-I vil i dag modtage det første stykke papir, der giver adgang til en fortsat uddannelse.
Jeres afgangsbevis, sagde Erhardt Jakobsen. I har som helhed betragtet opfyldt de forventninger, der blev stillet til jer. Med lidt vekslende held vil nogle måske mene. Men jeres lærere har i hvert fald ytret tilfredshed med, hvad i har opnået - på baggrund af den indsats, der er ydet, og den interesse, der er lagt for dagen i de forskellige fag. Det er i hvert fald helt tydeligt, at adskillige af jer i 10. klasse har vist, at de forstod, at det faktisk var i år, pointene betød noget.

Kamp for at få job
I skulle nu være udstyret med en vis grundviden, og det er så op til hver enkelt at bygge videre på den, hvad de forsatte uddannelsesønsker så end måtte være, sagde forstanderen.
For det er nødvendigt at have et solidt fundament, når man skal ud i kampen for at skaffe sig et interessant og afvekslende job. Helt sikkert vil der blive lagt mærke til, om I engagerer jer i jeres arbejde og ikke alene betragter arbejdet som midlet til at skaffe et antal kroner til huse på. - Uden engagement opstår der ingen reel arbejdsglæde. Der vil blive lagt mærke til jer, om I er til at stole på i jobbet, om I gør et arbejde færdigt, præcision er et ord, der med rette kan forbindes med jeres indsats, sagde Erhardt Jakobsen.
Og møder I fem minutter i godt tid, skaber det en betydelig bedre arbejdsrytme end den, der kan etableres, såfremt man kommer halsende et par minutter efter et aftalt tidspunkt. Ventetid irriterer - I skulle ikke gerne blive årsag til irritation.

Engager jer
Har I overvejet, hvad I vil være, og har I derpå truffet beslutningen - se så at komme i gang, gør det med entusiasme, engager jer i det arbejde, I vælger. Nemme løsninger i den forbindelse findes ikke. Forsøg på at klare en situation med en letkøbt løsning virker ikke særlig troværdig. Derimod give ren realistisk indstilling til problemer mulighed for at skabe en færdig løsning, et fælles arbejde, såfremt energien er til stede samtidig.
Et reelt arbejde bliver omend ikke altid påskønnet efter fortjeneste, så dog anerkendt og respekteret. Og det er den basis, der gør, at nye og måske mere besværlige opgaver ikke virker uoverskuelige og vanskeligheder ikke uoverstigelige, sagde Erhardt Jakobsen og sluttede: - God fornøjelse de kommende år. Det ville være hyggeligt, om I trods engagement i uddannelse og arbejde fik lyst til at kigge inden for på jeres skole for at sige goddag, når vejen alder forbi. Også selv om skolen ikke til den tid ligner den, I selv kendte. Det gør skoler nemlig aldrig efter blot få år.
Og slutteligt ønskede Erhardt Jakobsen afgangseleverne til lykke med dagen.

Afgangseleverne
Følgende elever fik overrakt deres afgangsbeviser.
10. A: Benny Darman, Leif Eriksen, Liselotte Gantriis, Gitte Dissing Hansen, Michael Hansen, Brian Heintz, Lis Horne, Dan Johansen, Finn Johansen, Dorthe Kristjansen, Dorthe Haupt Larsen, Pia Larsen, Thomas Modin, Jan Mortensen, Flemming Skaarup, Michael Strandberg, Allan Bruhn Sørensen, Lene Vendelbo.
Jyderup Realskole 10. klasse A 1980
10. klasse A


10. B: Jeanne Gerdes, Per Rene Hansen, Tina Hansen, Hanne Juul Jensen, Harry Johansen, Susanne Johansen, Marianne Bay Kristensen, Charlotte Willumsen Madsen, Helle Damgaard Nielsen, Johnny Sass Petersen, John Poulsen, Tine Salomonsen, John Otte Sørensen og Rene Sørensen.


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 16. juni 1980
Se elevliste for skoleåret 1979/80
Sidst opdateret 4. marts 2015
©Jyderup Realskole