1982
Der blev afholdt dimission på Slagelsevej og på Kollegiet på Søbæksvej for de afgående elever
Gå fremtiden i møde med et åbent sind
sagde viceinspektør Asger Raun, ved dimissionenJyderup Realskole lørdag formiddag.

Ved Jyderup Realskoles afdeling på Slagelsesvej holdtes i formiddag dimissionsfest på skolen, hvortil var indbudt forældre og elever,
som samledes i skolens gymnastiksal til kaffebord, hvor skolens leder, viceinspektør Asger Raun bød velkommen.

I sin tale til afgangseleverne sagde Asger Raun bl.a.:
At skulle tage afsked med et hold unge mennesker er for såvel jer, som for os en dag med en blanding af glæde og vemod.
Denne dag flyver tankerne frem og tilbage i tiden.
For det indre øje opstår billeder af små situationer, løsrevne og uden proportioner, så fremtidsforestillinger.
Og frem for alt; Hvad nu?
Kendsgerningen er, at I er færdige med at gå i skole, og det kan være svært nok at forstå, og er formentlig slet ikke gået op for jer endnu, sagde Asger Raun.
Nogle skal fortsætte en anden skolegang, andre skal i lære og atter andre står stadig og håber på noget efter sommerferien.
Men fælles for jer alle er usikkerheden overfor det fremmede.

Det sidste råd
Et par gode råd skal der da også lyde til jer i dag, og nok de sidste I får fra jeres gamle skole, sagde Asger Raun.
Gå fremtiden i møde med et åbent og modtageligt sind og brug den ballast du fik i skolen og frem for alt:
Lad dig aldrig slå ud og lad være at give op
Hvis du efterlever dette vil det aldrig på dig helt ilde.

Ved du forresten, hvad du møder mest af alt i verden? Ja, du gav selv svaret, nemlig tomhed.
Det er op til dig selv at udfylde denne tomhed, og når du selv har på fornemmelsen, at du udfylder blot en brøkdel af dette intet, så er du nået meget langt.
Lad mig slutte med at anføre, at dagen i dag er historisk, ikke alene for dig, men også for din gamle skole.
For du er den uigenkaldelig sidste elev, der har aflagt prøve på denne skole.
Din gamle skole eksistere ikke længere fra næste fredag, men vi nåede at gøre dig færdig og med disse ord vil jeg ønske jer alle tillykke med de veloverståede prøver, og der skal fra os her ved skolen lyde et held og lykke fremover sluttede Asger Raun

Afgansbeviserne
Viceforstanderen kunne derefter overrække afgangsbeviser til eleverne fra de to afgangsklasser.
10. klasse: Kim Grøndal, Bettina Hørsø, Jørgen Werner Jensen, Keld Falm Jespersen, Peter Jørgensen, Jakob Landgård, Tim Larsen, Niels-Jørgen Nielsen, Peder Nielsen, Michael Tinggaard Petersen, Birgitte Rasmussen, Michael Rasmussen, Brian Stenrølle, Michael Thorsen og Holger Villadsen.
9. klasse: Jack Fyhn Andersen, Keld Andersen, Kenneth Lindegaard Andersen, Allan Djibery, Brian Ebbesen, Kim Heitmann, Anker Hinge, Jesper Kofoed, Jens Kristiansen, Marion Larsen, Bo Haar Ludvigsen, Carsten Madsen, Malene Mathiesen, Flemming Møller, Martin Ohlin, Kim Olsen, Pia Olsen, Jørn Pauli, Brian Rasmussen, Eli Juul Sørensen og Marianne Uldum1


Men livet går videre også uden Jyderup Realskole sagde skoleleder Erhard Jacobsen ved den sidste dimission på den gamle skole.
Ved Jyderup Realskole holdt man lørdag den sidste dimission ved den gamle skole, der indstiller driften med dette skoleårs udgang, og dette kom naturligvis til at præge dimission, der holdtes på Kollegiet på Søbæksvej i Jyderup
Her samledes afgangseleverne med forældre, og efter en sang bød skoleleder Erhard Jacobsen velkommen, som i sin tale til afgangseleverne bl.a. sagde: - Det er sidste dag på skolen for jer. Med papir på, at I har klaret eksamen og nu kan fortsætte jeres uddannelse på det frie marked. Det er sidste dag for skolen. Den står uden papir på at kunne leve videre. jyderup Realskole og dermed jeres kostskole klarede ikke sin økonomiske eksamen.
Det er vemodigt, ja, men livet går videre uden - også uden Jyderup Kostskole, sagde Erhard Jacobsen. I skal nu lægge grunden til jeres egen fremtid. I skal vurdere jeres egne muligheder. Og gå gerne helt ud til grænsen af det opnåelige. Af det realistiske. ikke derudover, for så kan et nok så solidt fundament skride under jer. Og I behøver ikke på dette område kopiere jeres skole, hvis fundament var solidt, men smuldrede, da man overvurderede muligheder, der lå i en ekspansion. Og det samtidig med, at elevtilgangen i væsentlig omfang svigtede med baggrund i sparetider og dermed tilbageholdenhed hos forvaltningerne med henvisning af nye elever, sagde skolelederen.
Solid baggrund
Et job er ikke noget, man i dag får tilbudt, blot fordi man gerne vil havet et. Der skal en solid baggrund til. Uddannelsesmulighederne har I. Benyt dem! Og det på en sådan måde, at I ikke alene kommer til at stå med et papir på, at I har gennemgået uddannelsen. Papiret skal have en reel værdi. Det får det først, når I virkelig har ydet en indsats for at nå det, der for hver enkelt står som det rigtige.
Der vil blive lagt mærke til, om en medarbejder er stabil. Om man kan regne med ham eller hende. Om vedkommende er fuld af gode undskyldninger - eller arbejder sig ud af problemerne. For selvfølgelig opstår der vanskeligheder af og til. Uventede situationer, der nu engang blot skal tackles - af en selv. Den, der forventer en barnepige også i en voksen alder, vil ikke være blandt dem, der opnår rimelige mål i tilværelsen. De vil blive blandt de første i tilværelsen, der bliver hægtet af, når der finder en sortering sted. Og det går faktisk ikke noget, at man yder mere end netop det, man efter aftaler og overenskoster bliver betalt for. Det firma er ringe stillet, der alene har medarbejdere, der kommer på klokkeslæt - og går helst lidt før, sagde Erhard Jacobsen.
God fornøjelse på den videre færd! Og skulle tanken ind imellem gå tilbage til jeres kostskoletid, så har I den fordel, at I alene må mindes den efter hukommelsen. Og huske glade øjeblikke. I kan ikke efterkontrollere, om alt stadig er, som det var. Skolen er ikke mere, hvilket er meget beklageligt. Men minderne kan ingen tage fra jer - og os, sluttede skoleleder Erhard Jacobsen.

Afgangselever
Efter talen kunne Erhard Jacobsen overrække afgangsbeviserne til følgende elever, der forlader skolen efter 10. klasse:
Poul René Faurskov, Brøndby, Per Ipsen, København, Gitte Johansen, Slagelse, Karsten Viggo Petersen, Ishøj, Pia Irene Petersen, Frederiksværk, Belinda Seibæk, Værløse, Hanne Thorsen, København, Lotte Christiansen, København, Maibritt Jørgensen, København, Kim Rune, København, Anita Sørensen, Købehavn, Carsten Haupt Jacobsen, Næstved, Per Larsen, København, Jesper Lund Nielsen, København, Peter Just, Korsør og Mike Hagebo, Brøndby2

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1982
Kilde 2: Sjællands Tidende 14. juni 1982

Sidst opdateret 10. juli 2015
©Jyderup Realskole