Retur forside elevlisterElevliste fra 1894-1911
Denne side af elevlister er ikke komplet. Først i 1906 ses den første årsberetning fra Jyderup Realskole.

1894/95
Holger Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Fru Sophy Lerche, Skovrider Flemming Lerche, Bjergsted
Ejnar Folkmann, Kommissionær H.P. Gylling Folkmann, Jyderup
Hans Peter Gylling Folkmann1

”Hans Gylling Folkmann fortæller i 1951” Han nævner i flæng ”Kliken”, som han bedst husker holdt sammen:
Anna Heinrichsonb, Skrædder Heinrichson, Jyderup
Nina Lund Thomsen, Skovrider C. Lund Thomsen
Kis Lerche, Skovrider Flemming Lerche, Bjergsted
Rigmor Schultz, Handelsagent Schultz, Jyderup3
Karen Margrethe Jensend, Købmand Chr. Jensen, Jyderup ✝ RIP 195137
Gerda Schaumburg, Provst Schaumburg, Jyderup
Hjalmer Hansen,
Johannes Ludvig Hansenf, Portør Hansen, Jyderup
Richard Thueseng, afdøde Købmand Søren Thuesen
William R Jensen, Købmand Chr. F. Jensen, Jyderup
Herman Jensen,
Jens Christian Jensen,h husmand, stenhugger Aage Mikkelsen”

Drenge skulle på det tidspunkt være mindst 15 år og pigerne mindst 17 år for at gå til Præliminæreksamen,
så de med * havde mulighed for dette i 1897


*Carl Jacobsen, Fabrikant Ludvig Jacobsen, Jyderup (Gas Carl 1880-1962) billede SJ side 157+bill fra Ganderup
*Helga Schaumburg, Provst Schaumburg, Jyderup,
*Astrid Schaumburg, Provst Schaumburg, Jyderup,
*Valdemar Jagt Mosegaard Lindhardt, Dyrlæge Lindhardt.
*Heinrich Hamburger, Dyrlæge Hamburger, Viskinde
*Ellen Augusta Olivia Beck Schultz, Handelsagent Hans Erhardt Beck Schultz, Jyderup

De elever der ses på 60 års jubilæums invitation4 er taget ud
fra H. Gylling Folkmann's tekst5 og placeret i henhold til klasse
I artikel (evt. Kalundborg Folkeblad; Jyderup Realskole passerer mærkedag: står at "Skolen havde fra starten 30 elever"36
Ellen Schultz
Ellen Schultz.
Billedet er fra Jyderup Stationsby, side 141

I 1895 var antallet af børn i den offentlige skole steget. En del af disse, 45 gik i den realskole som var etableret (Jyderup Realskole)61895/96
Ingen specifikke oplysninger for dette skoleår
1896/97
Ellen Augusta Olivia Beck Schultz, Handelsagent Hans Erhardt Beck Schultz, Jyderup
Holger Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
1897/98
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup,
(Laage ses at have fast bopæl fra 1897, formoder derfor Sigurd Alfred Laage gik på realskolen, Sigurd ★ 21/6. 18887)
Sigrid Emilie Rasmussenv, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35
Holger Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Niels Einar Gylling Folkmann, ★ 5/4.1884, ✝ 16/10.19689
1898/99
Carola Paludan Nielsen f. Wilhelmsen9 (Slagtermester Wilhelmsen)10
Holger Hooge, Købmand Hooge, Jyderup

Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35,v
Præliminæreksamen

1899
Carl Jacobsen, Fabrikant Ludvig Jacobsen13 Jyderup

Carl Jacobsen
Billedet er Carl Jacobsen, fra Stationsbyen Jyderup
1900/01
Vilhelm Ove Abrahamsen14
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Marie Wamberg f. Jensen15 - ✝ RIP Marts 197616
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35,v.
Vilhelm Eggert Valdemar Smith34
1901/02
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Karen K. Crone f. Olsen17
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35,v

Præliminæreksamen
1902 Karl Johan Wamberg, ✝ RIP 195018
Karl Johan Wamberg var fra 1908 og til hans død august 1950 lærer ved Jyderup Kommuneskole19
1902/03
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35
1903/04
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup35,v
1904/0520
Jens Peter Christian Frederiksen, søn af afdøde Mælkekusk Frederiksen, København
Axel Hansen, søn af Lærer Hansen, Særslev
Jens Herman Bernhard Nielsen, søn af Husmand Nielsen, Stenlille
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Maren Olsen, datter af Skræddermester Olsen, Mørkøv
Karl Viggo Poulsen, søn af Møller Poulsen, S. Jernløse
Johannes Rasmussen, søn af murermester Rasmussen, S. Jernløse
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmusseno, Jyderup
Carl Christian Sørensen, søn af Købmand Sørensen, K. Helsinge
Oscar Sørensen, søn af afdøde Forpagter Sørensen, K. Rangle mølle
Dagny Jensdatter Voldum, datter af Pastor Voldum, Hjembæk

Forberedelseseksamen i Maj-April 190521
Jens Peter Christian Frederiksen, søn af afdøde Mælkekusk Frederiksen, København
Axel Hansen, søn af Lærer Hansen, Særslev
Jens Herman Bernhard Nielsen, søn af Husmand Nielsen, Stenlille
Sigurd Alfred Laage, søn af Skolebestyrer Laage, Jyderup
Maren Olsen, datter af Skræddermester Olsen, Mørkøv
Karl Viggo Poulsen, søn af Møller Poulsen, S. Jernløse
Johannes Rasmussen, søn af murermester Rasmussen, S. Jernløse
Sigrid Emilie Rasmussen, datter af Amtsvejinspektør N. Rasmussen, Jyderup
Carl Christian Sørensen, søn af Købmand Sørensen, K. Helsinge
Oscar Sørensen, søn af afdøde Forpagter Sørensen, K. Rangle mølle
Dagny Jensdatter Voldum, datter af Pastor Voldum, Hjembæk
Juni-Juli 190622
*Inger Karla Elenora Schultz, Handelsagent Schultz, Jyderup
J.L. Nielsen,
K. Hansen,
Å. Hansen

1907
Almindelig forberedelseseksamen Juni – Juli 1907
Alma Buchhave,
Robert Hansen,
Holger Hjardemaal,
Aage Jacobsen,
Oluf Henriksen Malchau,
Kristian Keiding,
Ole Olsen,
Dorthea Petersen,
Sam Samuelsen,
Poul Sørensen,
Knud Voldum
28/6. 1961 ses at Dorthea Christoffersen, Jyderup, Pastor K. Keiding, ”Liselund”, Slagelse, Pastor K. Voldum, Lille Værløse
og stationsleder Malchau fra Århus, Forstander Keiding, Liselund at gæster skolen27


Mellemskoleeksamen 1907
Elisabeth Becker,
Theodora Holst Hansen,
Aage Johannes Herløw,
Rudolf Hjardemaal.
Marie Keiding,
Ellen Jensenp kreaturhandler Jensen,
Kristine Holmy, blikkenslagermester Holm, Jyderup
Peter Nielsen,
Inger Olsen,
Ellen Scharling,
Inger Sørensen,
Herdis Voldum
*Fra avisartiklen i Holbæk amts venstreblad 28. Juni 1961 ses; Arkitekt Aage Herløw og fru Inger Olsen,
Jyderup at gæste skolen27


Jyderup Realskole har 84 elever i 190723
Realeksamen Juni – Juli 1908 – De første realister fra Jyderup Realskole24
Elisabeth Becker,
Aage Johannes Herløw,
Rudolf Hjardemaal,
Ellen Jensen,
Peter Nielsen,
Inger Olsen,
Ellen Scharling,
Inger Sørensen,
Rasmus Thygesen,
Herdis Voldum.

Mellemskoleeksamen 190825
Fanny Clausen,
Martin Herløw,
Ellen Poulsen,
Gerda Scharlingq
Vilhelm Sørensen

På billedet herunder ses Fanny Clausen yderst til højre,
årstal på billedet kendes ikke.

Fanny Clausen
1908 Elever
Agnes Brier, Realskolelærer Brier, Jyderup (hendes far var lærer på skolen, 1908-12)


Realeksamen 190926
Fanny Clausen, ses 28/6. 1961 som Fru Fanny Helander, København27
Martin Herløw, ses 28/6. 1961 som repræsentant, Aarhus27
Ellen Poulsen,
Louise Rahlff,
Gerda Scharling, ses 28/6. 1961 som Fru Gerda Scharling Hansen, København27

Mellemskoleeksamen 190926
Agnes Brier, Realskolelærer Brier, Jyderup
Johan Holmx, Blikkenslagermester Holm, Jyderup ✝ RIP 1919
Vilhelm Jørgensen,
Christian Nielsen,
Ingeborg Petersen,
Gyde Poulsen,
Kristian Rasmussen,
Sofie Rasmussen,
Helga Scharlingr
Edvard Sørensen
(Gamle elever gæster skolen i 1961); Fra 1909: Fru Lisbeth Nørgaard, fru Lila Schou, fru Fanny
Helander, og fru Gerda Scharling Hansen, alle København, og repræsentant Martin Herløv, Aarhus27

Der ses en fortælling fra Ebba - kan ikke finde hende på nogle elvlister

Fru Asta Mønsted Friis fortæller ved skolens 60 års jubilæum at, da hendes mand var blevet skolebestyrer, var
Gerhard Bornebuschs blevet overrasket oppe i moreltræet af Mønsted Friis, som
spurgte hvad han lavede og til det svarede han "jeg skal prøve om jeg kan se hjem "28
Mønsted Friis ca 1910
ca. 1910u Niels Mønsted Friis fra Jens Jørgensen,
facebooksiden Stationsbyen Jyderup. Jørgen Gylling Folkmann mener det er Hr. Friis
Elevernes navne er ukendte.
Pultene huskes af flere helt til i starten af 1970’erne
Realeksamen 1910 (Juni-Juli)30
Agnes Brier, Realskolelærer Brier, Jyderup
Johan Holmx, Blikkenslagermester Holm, Jyderup ✝ RIP 1919
Christian Nielsen,
Ingeborg Petersen,
Gyde Poulsen,
Kristian Rasmussen,
Helga Scharling, juni 1961 ses Helga at være Fru Helga Scharling Hansen, København33
Edvard Sørensen, juni 1961 ses Edvard Sørensen at være fuldmægtig, København33
Mellemskoleeksamen 1910 (Juni-Juli)31
Johanne Hee Andersent,
Halfdan Christensen,
Agnes Christensen,
Harry Hansen,
Magnus Jensen,
Johannes Jespersen,
Karl Mathiassen,
Johannes Nielsen,
Valdemar Nielsen,
Valdemar Viggo Petersen,
Ingrid Prahl,
Agnes Sørensen,
Karen Sørensen
Realeksamen 1911 (Juni-Juli)32
Hee Andersen,
Halfdan Christensen,
Agnes Christensen,
Ingeborg Christensen,
Harry Hansen, juni 1961; handelsgartner Harry Hansen, Hjertespring33
Magnus Jensen,
Johannes Jespersen,
Karl Mathiasen, juni 1961 ses; Dir. Karl Mathiasen, Kalundborg33
Johannes Nielsen,
Valdemar Nielsen, juni 1961 ses; ekspedient i DSB Vald. Nielsen, Kalundborg33
Asta Omøe, (Proprietær Omøe, Henriksholm)
Viggo Petersen, juni 1961 ses; grosserer Viggo Petersen, Århus33
Valdemar Viggo Petersen,
Ingrid Prahl,
Karen Sørensen
Mellemskoleeksamen 1911 (Juni-Juli)32
Anders Th. Andersen,
Inger Margrethe Andersen,
Nottelmann Hansen,
Gunnar Herløw, ses som Købmand, Eskebjerg 28/6. 196133
Henny Jensen, datter af købmand Chr. Jensen, Jyderup38 ✝ RIP 1918
Helene Petersen,
Otto Sørensen, ses som Tømrermester, Rødovre 28/6. 196133
Hilma Voldum. Ses som Fru Voldum, Kbh. 28/6. 196133Noter:
a): Jyderup Kirkebog, 1892-1905 opslag 124 nr.4 Hans Gylling Folkmann konfirmeret 12/4.1896
b): Jyderup Kirkebog 1892-1905, opslag 150, nr. 2 Anna Heinrichson konfirmeret den 14. april 1898.
Forældre Jens Jønson og Mathilde Oline (f. Olsen) Heinrichson. Jens ★ Særslev 30 nov. 1871,
døbt 17 dec. 1871
c): Kalundborg Folkeblad 24. juli 1958, side 4; Kosmopolitanske søstre mødes i Jyderup
d): Jyderup Kirkebog 1892-1905, opslag 149 nr. 7, Karen konfirmeret 3/10.1897
e): Jyderup Kirkebog 1892-1905, opslag 149, nr. 1, Gerda konfirmeret 25/4.1897
f): Jyderup Kirkebog 1892-1905 opslag 134 nr. 14, Johannes Ludvig k. 6/10.1901
g): Jyderup Kirkebog 1892-1905 opslag 124 nr. 6, Richard konfirmeret 4/10.1896
h): Jyderup Kirkebog 1892-1905 Jyderup Kirkebog 129 nr.2, Jens Christian konfirmeret 9/4. 1999, ★ 19/11.1884
i): Helga Schamburg ★ 20/11.1877 konfirmeret 9/4.1893
J): Astrid Schamburg ★ 14/12. 1879 konfirmeret 3/4. 1896
k): Konfirmeret 25/4.1897, ★ 29/7. 1881 Valdemar
l): Jyderup Kirkebog 1892-1905, opslag 123 nr. 1, Heinrich konfirmeret 12/4.1896
m): Jyderup Kirkebog 1892-1905, opslag 150 nr. 1, Ellen Schultz konfirmeret 14/4.1898
n): Jyderup Kirkebog 1892-1905, konfirmation 22/4.1900 (★ 16/10.1885)
o): Amtsvejinspektør N. Rasmussen var med i bestyrelsen for Jyderup Realskole fra 1897 (EFJR 1950)
p): Holbæk Amts Venstreblad 13. juni 1958, side 4; Ellen Jensen (ses mellemskoleeksamen 1907)
Fhv. musiklærerinde frk. Ellen Jensen, Holbækvej, Jyderup, er død 67 år gammel efter lang tids sygdom.
Hun har gennem årene givet musikundervisning til et stort antal elever, men har de sidste 9 år
kæmpet med en hård sygdom. Hun har i denne tid boet sammen med sin søster fru Marie Wamberg,
som har givet hende en kærlig pleje
q): Kirkebog; Jyderup 1905-1917, opslag 182 nr. 9, Gerda Scharling konfirmeret 6/10. 1907 forældre Carl Emil og Helene Kirstine Katarine f. Larsen
r): Kirkebog; Jyderup 1905-1917, opslag 190 nr.1, Helga Scharling konfirmeret 9/4. 1911
s): Gerhard Bornebucsh omtales som en skoledreng og er søn fra kræmmergården. I folketælling for Jyderup 1921 opslag 145 ses tidl. forpagter William og Hilma Bornebusch
t): Johanne Hee Andersen, Jyderup Kirkebog 1905-17, opslag 187, konf. 3/10.1909 i Nørre Kirkeby Kirke. Helga
Johanne Cathrine Mathilde Hee Andersen, Sassemosegård, datter af sognepræst Alfred Hanibal Andersen og
Frederikke Louise Cathrine Gylling. Sundby Præstegård
u): årstallet usikkert
v) artikel om Sigrid Rasmussen i Holbæk Amts Venstreblad 20. november 1961 og
Født 5. marts 1888 i Svinninge, Niels Rasmussen og hustru Anna Maria Frederikke Rasmussen f. Kristensen (Svinninge kirkebog 1879-1891 opslag 54 nr. 4
x) Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 204 Johan Holm død 15. januar 1919 (Ikke helt sikkert det er samme)
Johan ses som tandlæge, Kbh., født i Jyderup stationsby,Jyderup sogn 24. marts 1894. Søn af blikkenslager Niels Karl Ludvig Holm og hustru Anna Sofie Sørensen, Jyderup stationsby, 24 år. Død Kommunehospitalet Filial Sundholm, Amager
y) Folketælling 1911 for Jyderup opslag 45 ses Blikkenslagermester Carl Ludvig Holm, Anna Sofie Holm, Kristine Julie Holm, Johan Holm
Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. august 1969, side 6; Jyderup Realskole runder 75
Kilde 2: Stationsbyen Jyderup, side 243. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 3: Folkeoptælling Jyderup 1906 opslag 63, født 1. oktober 1881
Kilde 4: Jyderup Realskoles invitation til 60 års jubilæum, original på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 5: Stationsbyen Jyderup, side 244. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 6: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 7: Folkeoptælling Jyderup 1901 opslag 212 felt 8 og omtales på https://www.myheritage.dk/FP/newsItem.php?s=30590131&newsID=1&sourceList=dir dec. 2015
Kilde 8: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv
Kilde 9: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv,
ses Einar G. Folkman for årgang 1898, Carola Paludan Nielsen f. Wilhelmsenfor årgang 1899, Holger Hooge for årgang 1900, Marie Wamberg f. Jensen for årgang 1901, Karen K. Crone f. Olsen for årgang 1902
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1959, side 3; 75 år (Carlola Paludans far omtales i denne artikel)
Kilde 11: Realskolen gennem 200 år, bind 2, side 303 – den oprindelige kilde er Kultusministeriets Medd. 1899/1900 LS s.235
Kilde 12: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv
Kilde 13: Oplysning om Carl Jacobsen fra Stationsbyen Jyderup, side 158. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 14: Folketælling Jyderup 1901, opslag 212, felt 11
Kilde 14: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 8. marts 1976, side 6; Fru Marie Wamberg, død
Kilde 16: 60 års jubilæums invitation, Jyderup Lokalarkiv
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 8. marts 1976, side 6; Fru Marie Wamberg, død (omtale af Hr. Wambergs bortgang)
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1950, side 3
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1950, side 3 og Jyderup Kirkebog
Kilde 20: Jyderup Realskoles årsberetning 1906, 5. juni 1906, Mammen, Aarhus
Kilde 21: Jyderup Realskoles årsberetning 1906, 5. juni 1906, Mammen, Aarhus
Kilde 22: Realskolen gennem 200 år, Redaktion Christian Larsen, Danmarks Privatskoleforening, Bind 2, side 33; 84 elever
Kilde 23: Jyderup Realskoles årsberetning 1907, den 9. juni 1907, På indholdet ses Axelholm, København
Kilde 24: Jyderup Realskoles årsberetning 1909, 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 25: Jyderup Realskoles årsberetning 1909, 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 26: Jyderup Realskoles årsberetning 1909, 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 27: Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1961, side 4; Gamle elevers besøg på Jyderup Realskole
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4; Jeg skal prøve om jeg kan se hjem
Kilde 29: Jyderup Realskoles årsberetning 1910, Jyderup Realskole, den 9. juni 1910, Holbæk Amts Venstreblad Tryk
Kilde 30: Jyderup Realskoles årsberetning 1910, Jyderup Realskole, den 9. juni 1910, Holbæk Amts Venstreblad Tryk
Kilde 31: Jyderup Realskoles årsberetning 1911, Jyderup Realskole, den 2. juni 1911, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 32: Jyderup Realskoles årsberetning 1911, Jyderup Realskole, den 2. juni 1911, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad, 28. juni 1961, 50 års jubilarer besøger Jyderup Realskole
Kilde 34: Danish family search ses i Folketælling for Bjergsted 1901 elev
Kilde 35: Tror jeg (Christina Huus) hendes far var bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Jyderup Realskole og hun ses efterfølgende ved forberedelseseksamen 1905
Kilde 36: Evt. Kalundborg Folkeblad, Jyderup Realskole passerer mærkedag
Kilde 37: http://www.haslelokalhistorie.dk/hasle-byhistorie/sognepraester-i-hasle-rutsker/ dec. 2015
På arkiv.dk ses Peter Jacob Schaumburg, præst i Jyderup, 1889 - 1913, billedet har nummer B8885
Kilde 38: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 246 nr. 13 Henny Verder f. Jensen RIP 5. dec. 1918

Sidst rettet 9. juli 2017
©Jyderup Realskole