Knud Voldum Jenssøn
Knud ses at tage almindelig forberedelseseksamen 19076 fra Jyderup Realskole
(Knuds far)
Voldum; I bogen "Danske kirker" jubilæumsudgave fra 1909, står der:
Voldum, Jens Sørensen, f. 1. juli 1853, Klausholm mark, Voldum Sogn, Sognepræst for Hjembæk og Svinninge, Sjælland, (Søren Jensen, Gårdmand, Ellen Jensdatter), v. 25. maj 1880, Hornslet, t. Ane Marie Madsen, f. 16. marts 1854, Todbjerg.

Knud ses at tage almindelig forberedelseseksamen 19076
Knud Jenssøn Voldum (1936-1961 præst ved Norby sogn)
Født i Hjembæk
Knud J. Voldum er selv præstesøn og tog selv teologisk embedseksamen fra Sorø akademi i 1916. Herefter var han sekretær for K.F.U.M. i Odens i 7 år før han i 1924 blev sognepræst for Andst menighed.
Fra 1936 til 8. januar 1961 fungerede han som præst ved Norby sogn. Mange i sognet havde ønsket en sømandspræst, men alligevel kom de fleste til at holde af deres hjælpsomme og venlige nye præst. Blandt andet underviste han jævnligt byens ungdom i latin, så de kunne være godt rustet til at starte på "statsskolen" i Esbjerg.
Pastor Voldum var dog en alvorlig prædikant, der aldrig lagde skjul på sin nære tilknytning til Indre Mission, der satte sit dybe præg på, ikke alene hans prædikener men hele hans livsindstilling.
I 1961 flyttede Voldum med sin hustru til Værløse, hvor han bl.a. arbejdede som hjælpepræst i Lille Værløse sogn.
Det sidste han skrev før sin død var en skildring af Fanø1
Knud Voldum
Ved elevjubilæet i 1961 ses bl.a. at Dorthea Christoffersen, Jyderup, Pastor K. Keiding, ”Liselund”, Slagelse, Pastor K. Voldum, Lille Værløse og stationsleder Malchau fra Århus, Forstander Keiding, Liselund at gæste skolen (50 års jubilarer)

Dagny Jensdatter Voldum - Forberedelseseksamen 19058
Dagny Voldum (Jyderup Kirkebog 1892-1907, opslag 113, nr. 5 Dagny er konfirmeret 14. april 1901)
Inspektør Alfred Voldum, København, der har nær tilknytning til Jyderup og Hjembæk sogne, er udnævnt til professor ved Landbohøjskolen.
Alfred Voldums mor, fru Dagny Voldum Jensen, der bor på Frederiksberg, er datter af den kendte præst i Hjembæk-Svinninge, J. Voldum, der også var forfatter og digter. Faderen var nu afdøde overlærer H. Kr. Jensen, der var en søn af gdr. sognefoged Jens Chr. Jensen, Jyderup Kirkeby. Den nye professor har mange venner på Hjembæk-Jyderup egnen2

Herdis Voldum - Mellemskoleeksamen 19077, Realeksamen 1908 (årsberetningen 1909)3
Jyderup Kirkebog 1892-1907, opslag 118, nr. 3 Herdis er konfirmeret 30. september 19064


1957 dec.; Sofie Voldum
Frk. Sofie Voldum, Roskilde, tidl. Hjembæk og Jyderup, er død, 73 år gammel.
Sofie Voldum var datter af afdøde pastor Voldum, Hjembæk.
Fra 1925 til 1940 boede præsten i Jyderup, hvor hans datter styrede hus for ham. Efter faderens død blev frk. Voldum boende i villaen på Holbækvej, indtil hun for 10 år siden flyttede til "Duebrødre Kloster" i Roskilde, hvor også hendes søster Ellen boede.
Frk. Voldum havde stadig venner i Hjembæk og Jyderup. Hun var en personlighed med mange gode interesser og med dyb forankring i sin religiøse overbevisning.
Begravelse sker på mandag fra Hjembæk kirke, og de kirkelige handlinger foretages af afdødes broder, pastor Knud Voldum, Fanø5

1958 maj.; Ellen Voldum
Frk. Ellen Voldum, datter af afdøde sognepræst Voldum, Hjembæk, begraves i går fra Hjembæk kirke. Efter salmen "O, gudskelov det hjemad går" talte afdødes broder, sognepræst Knud Voldum, Nordby på Fanø, ud fra ordet i 5. Mosebog "Den evige Gud er en bolig, og hernede er de evige arme". Vi mennesker er på rejse og har ikke her vort blivende sted. Ved Ellens båre skal det siges, at vort hjem her på jorden var et kærligt hjem. Vi har haft mange år i Hjembæk præstegård hos far og mor, og det har præget vort liv med et sådant hjem. Der blev ikke taget blidt på hende i livets skole, men hun lærte gudsfrygt og nøjsomhed, hun var god og retsindig med et fromt og glad sind. Hun ramtes af sygdom, men bar det med tålmod til det sidste og satte sin lid til Gud.
Ved graven takkede pastor Voldum for deltagelsen og mindes, at det kun var kort tid siden, hans anden søster, Sofie, gik bort9


Kilder:
Kilde 1: Fra http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/fanos-historie/kirker/336-nordby-kirke/757-praester, juni 2013
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1964, side 4; Professor Voldum
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning den 3. juni 1909, Holbæk Postens Bogtrykkeri
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1892-1907, opslag 118, nr. 3 Herdis er konfirmeret 30. september 1906
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 6. dec. 1957, side 3; Dødsfald Sofie Voldum
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 2. juni 1908, side 12. De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 2. juni 1908, side 13. De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 5. juni 1906, Mammen, Aarhus
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 22. maj 1958, side 4; Ellen Voldum

Note:
Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 173 nr. 8 - Jens Voldum død 16. juli 1940 (far til Dagny, Knud, Sofie, Ellen)

Sidst rettet 25. februar 2016
©Jyderup Realskole