Oluf Henriksen Malchau1stationsleder, kaptajn, R.; f. 13/8 1892 i Højsted, d. 19652
søn af husejer Chr. Malchau (død 1924)og hustru Anina f. Rasmussen (død 1940); gift (12/10 1917) m. Edith M., f. 31/7 1897 i Kbhvn.,
datter af maskinpasser P Hansen (død 1927) og hustru Kirstine f. Hoffmann (død 1944).

Præliminæreksamen 19073; stationsleder ved statsbanerne, indtrådt i statsbanernes tjeneste 1909; kaptajn af artilleriet i res. 1931, af forstærkningen 1932-52. Medl. af Rise sogneråd 1929-34, formand 1933-34; medl. af landstinget (Det kons. Folkeparti)1939-53; formand for den konservative landstingsgruppe 1950-53; medl. af statens lønningskommission af 1943,
af forsvarskommissionerne af 1946 og 1950, af alkoholkommissionen af 1947, af forfatningskommissionen af 1951, af rigsretten fra 1945, af landsskatteretten,
af statens lønningsråd 1946-53, af forsikringsrådet 1950-53, af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, af repræsentantskabet for Skive seminarium,
af tilsynsrådet for Sjølund statsskolehjem for piger, af forretningsudvalget for Civilforsvars-Forbundet, af bestyrelsen for foreningen Jysk Børneforsorg, af bestyrelsen for Statsbanepersonalets Sygekasse,
af Jernbaneforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg og af Statstjenestemændenes Centralorganisation II's bestyrelse; formand for Danske Jernbaners Afholdsselskab 1935-46,
for Danske Afholdsselskabers Landsforbund 1944-48 og for Afholdsbevægelsens børnehave Det hvide Baand; redaktør af Jernbane-Afholdsbladet 1923-39;
næstformand i Århus konservative Vælgerforening:
præsident i Århus nordvestre Rotary klub 1957-58.
Adresse: Otto Sverdrups V. 13., Århus

Fra Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3+4; Jyderup Realskolens skolekreds generalforsamling.
Ove Malkov, Aarhus, der var kommet til stede i anledning af, det i år er 50 år siden, at han gik ud af skolen med præliminæreksamen

(Det må være Olau Malchau, der skrives om i Kalundborg Folkeblad)4


Bregninge kirkebog 1892-1900 opslag 6 nr. 21 født 13. august 1892;
Forældre Husmand Frederik Kristian Henrik Malchau og hustru Trina Kristensen

Fotograf Tage Petersen.
På billedet ses Aage Johansen, Lisbet Hingavl, O. H. Malchau, og O. B

Kilder:
Kilde 1: Overordnet kilde er Registerblad for Oluf Malchau,http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2099619&searchname
Kilde 2: O. H. Malchau d. 1965 (eu oversigt over kons. Medl.)
Kilde 3: Fra Årsberetning Jyderup Realskole 1907
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3+4

Sidst rettet 29. november 2014
©Jyderup Realskole