Samuel Samuelsen ses på Jyderup Realskole 1907
Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 150 nr. 10 konfirmeret 1. oktober 1905
Samuel August Samuelsen, Jyderup mark; Gartner Samuel Jakob Samuelsen og hustru Marie Jensine Mathilde (f. Johnsen)

(Ved ikke helt om det er samme familie)
Esther Samuelsen; Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 171 nr. 7 konfirmeret 4. oktober 1936
Handelsgartner Jakob Andersen Samuelsen og hustru Oda Sofie Veronica f. Jørgensen

Villy Samuelsen
Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 132 nr. 20 konfirmeret 30. september 1934
Handelsgartner Jakob Andersen Samuelsen og hustru Oda Sofie Veronica f. Jørgensen

1959 december; 80 år
En af Jyderups ældste forretningsdrivende, en agtet og god borger, gartner Jakob Samuelsen, Nyvej, fylder søndag den 13. december 1959, 80 år
Samuelsen stammer fra Sønderjylland og har af og til fortalt om den dramatik, hans slægt var ude for. Hans farfar var politibetjent på Augustenborg slot, og da Als efter krigen i 1864 kom under tysk regime, fik politimanden smuglet sin familie og sig selv over grænsen til Danmark.
Jakob Samuelsens far var gartner og havde en tid ansættelse på baroniet Løvenborg, og herfra kom han til Astrup ved Jyderup som gartner og skovfoged hos baron Wilh. Lerche.
Senere flyttede familien Samuelsen til "Lindegård" ved Jyderup skov.
Jakob Samuelsen lærte gartnerfaget hos sin far og købte som ung mand en grund på Nyvej, hvor han for 51 år siden opførte ejendom og anlagde gartneri, en virksomhed han stadig driver trods sin nu høje alder.
Med stor interesse og kærlighed til sin gerning har Samuelsen gennem årene drevet sit gartneri, og han var også kendt for sti talent til at udsmykke borde ved større middagsselskaber på egnen. Han havde en udmærket støtte i sin hustru, som han for få år siden havde den sorg at miste.
Offentlige hverv har ikke særligt interesseret Samuelsen, men han var dog brandfoged i en lang årrække. I sine unge dag var han garder og har stadig deltaget i gardernes jubilæer, således var han også i sommer med til livgardens 300 års jubilæum.
Gartner Samuelsen er vellidt af alle for sin venlige og sympatiske væremåde, og han er altid parat til at yde andre en tjeneste, fuld af virketrang og i vigør, som han stadig er. Det er ham en stor opmuntring, når børn, svigerbørn og børnebørn kommer på besøg.
En datter er gift med bondemand Hermod Rasmussen, Langemark, og en søn bor i København.
Mange gamle venner vil sikkert sende den afholdte fødselar en venlig hilsen på den høje fødselsdag1


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. december 1959, side 3; 80 år

Sidst rettet 28. juli 2015
©Jyderup Realskole