Retur forside elevlister

Forberedelsesklassen 1912/1913
For 1913 ses alle skolens elever at være 106 elever2

Hold I: (6 elever på dette niveau)
Holger Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Kai Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Knud Larsen, Ingeniør Larsen, Argentina
Olaf Steenberg, Trafikassistent Steenberg, Jyderup
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup

Hold II: (4 elever på dette niveau)
Egon Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Margrethe Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Jørn Høgsbo, Skovrider Høgsbo, Bjergsted
Inga Mathornef Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1988


Hold III: (9 elever på dette niveau)
Jens L. Blichmann, Købmand Blichmann, Mørkøv
Svend Aa. Frederiksen, Portør Frederiksen, Kalundborg
Aksel Herløw, Enkefrue Herløw, Knabstrup
Katrine Jensen, Enkefrue Jensen, Eskebjerg
Vagn Jensen, Bødker Jensen, Løjtved
Jenny Jørgensen, Proprietær Jensen, Særslevgården
Elna Malling, Proprietær Malling, Jyderup
Jens Rugtved, Landpostbud Rugtved, Svebølle
Erik Steenberg, Trafikassistent Steenberg, Jyderup
I Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Bendt Andersen, Gårdejer Andersen, Sørning
Metty Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Kristian Christiansen, Lærer Christiansen, Hjembæk
Otto Dreyer, Proprietær Dreyer, Hjortsøgård
Helene Folkmann, Snedkermester Folkmann, Jyderup
Olivia Frantzen, Købmand Frantzen, Hjembæk
Karla Gielstrup, Ølhandler Gielstrup, Jyderup
Rigmor Hammeken, Slagtermester Hammeken, Føllenslev
Esther Hansen, Portør Hansen, Jyderup
Caroline Harris, Købmand Harris, Jerslev
Ejnar Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Agatha Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Valdemar Jensen, Portør Jensen, Regstrup
Helge Jørgensen, Lærer Jørgensen, Søndersted
Poul Lange, Proprietær Lange, Løjtvedgården
Johannes Larsen, Skovfoged Larsen, Edelsminde
Vilhelm Larsen, Mølleejer Larsen, Kalundborg
Karl Mouritsen, Træskomager Mouritsen, Mørkøv
Karl Ewald Møller, Skovrider Møller, Tornved
Hans Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Hans Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Frederik Petersen, Portør Petersen, Mørkøv
Roel Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup

II Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Minna Andersenf, Lærer Andersen, Hjembæk
Ingeborg Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Paul Friis, Købmand Friis, Næstved
Mogens Funder, Inspektør Funder, Egemarke
Anna Margrethe Gotfredsen, Enkefrue Gotfredsen, Snertinge
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Jenny Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Olivia Harboe, Teglvæksejer Harboe, Faurbo
Kaj Herløv, Købmand Herløv, Eskebjerg
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Kristian Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Vibeke Jørgensen, Kunstmaler Jørgensen, København
Bjørn Kisbye, Proprietær Kisbye, Lindholdtsgården
Else Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup
Alfred Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Poul Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Aksel Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Helga Petersen, Portør Petersen, Mørkøv
Jakob Petersen, Boelsmand Petersen, Jyderup
Viggo Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Bjergby
Inger M. Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Poul Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup
III Mellemskoleklasse (17 elever på hold III)
Folmer Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Alfred Bjarke, Gartner Bjarke, Mørkøv
Lida Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Esther Jakobsen, Købmand Jakobsen, Svebølle
Jens Jensen, Lærer Jensen, Jyderup
Niels Jensen, Enkefrue Jensen, Knabstrup
Aage Jørgensen, Lærer Jørgensen, Søndersted
Dagmar Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Føllenslev
Viggo Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Johannes Larsen, Ekviperingshandler Larsen, Kalundborg
Kamma Larsen, Mølleejer Larsen, Kalundborg
Kaj Lindegaard, Dr. Hansen, Jyderup
Mathilde Madsen, Gårdejer Madsen, Bjergsted
Gudrun Olsen, Agent Olsen, Jyderup
Asta Poulsen, Enkefrue Poulsen, Jyderup
Karen H. Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Carl Emil Scharling, Købmand Scharling, Jyderupa
Carl Emil Scharling
Carl Emil Scharling
III Mellemklasse
Hold IV mellemskoleklasse (18 elever på hold IV)
Christian Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Aage Frantzen, Forpagter Frantzen, Aggersvold
Gudrun Friis, Købmand Friis, Næstved
Johan Ludvig Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Poul Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Ingeborg Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Erik Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Poul Herløv, Købmand Herløv, Eskebjerg
Thekla Marie Hjardemaal, Forvalter Hjardemaal, Snertinge ✝ RIPh
Axel Christian Holm1, Forvalter Holm, Svebølle
Ernst Jensen, Gartner Jensen, Torbenfeltb
Knud Hee Lindhardtc, Enkefrue Lindhardt, Jyderup
Louis Moustgaard, Købmand Moustgaard, Føllenslev
Louise Møller, Fru Møller, Nyrup
Astrid Olsen, Agent Olsen, Jyderup
Johanne Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Knud Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup
Harald Sørensen, Enkefrue Sørensen, Rangle Mølle
Realklassen (12 elever på dette niveau)
Thorkild Andersen, Tømrermester Andersen, Eskebjerg
Henrik Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Thorkild Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Ejler Formann, Proprietær Formann, Jyderup
Agnes Gottschalck, Grosserer Gottschalck, Kalundborg
Peter Jensen, Vognmand Jensen, Svebølle
Elisabeth Madsen, Gårdejer Madsen, Mindegården
Holger Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Ida Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Aage Petersen, Boelsmand Petersen, Jordløse
Mathilde Prahl, Godsejer Prahl, Lerchesminde
Astrid Wendt, Stationsforstander Wendt, Mørkøv, Konfirmeret 6. okt. 1912dMellemskoleeksamen juni - juli 19135
Christian Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Aage Frantzen, Forpagter Frantzen, Aggersvold
Gudrun Friis, Købmand Friis, Næstved
Johan Ludvig Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Poul Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Ingeborg Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Erik Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Poul Herløv, Købmand Herløv, Eskebjerg
Thekla Marie Hjardemaal, Forvalter Hjardemaal, Snertinge ✝ RIP 1921h
Axel Holm1, Forvalter Holm, Svebølle
Ernst Jensen, Gartner Jensen, Torbenfeltb
Knud Hee Lindhardtc, Enkefrue Lindhardt, Jyderup
Louis Moustgaard, Købmand Moustgaard, Føllenslev
Louise Møller, Fru Møller, Nyrup
Astrid Olsen, Agent Olsen, Jyderup
Johanne Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Knud Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup
Harald Sørensen, Enkefrue Sørensen, Rangle Mølle
Realeksamen juni - juli 19136
Thorkild Andersen, Tømrermester Andersen, Eskebjerg
Henrik Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Thorkild Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Ejler Formann, Proprietær Formann, Jyderup
Agnes Gottschalck, Grosserer Gottschalck, Kalundborg
Peter Jensen, Vognmand Jensen, Svebølle
Elisabeth Madsen, Gårdejer Madsen, Mindegården
Holger Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Ida Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Aage Petersen, Boelsmand Petersen, Jordløse
Mathilde Prahl, Godsejer Prahl, Lerchesminde
Astrid Wendt, Stationsforstander Wendt, Mørkøv, Konfirmeret 6. okt. 1912d


Kilder:
Kilde Emil Scharlings billede fra Stationsbyen Jyderup af Anders Hjorth-Jørgensen
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. april 1964, side 5; Undervisningsministeriets løfte om byggetilladelse til Jyderup Realskoles Kollegium!
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1913, side 11-14, 1912 (side 15), den 28. maj 1913, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1913, den 28. maj 1913, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1913, den 28. maj 1913, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1914, side 17
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1914, side 18
Noter:
a) Jyderup Kirkebog 1905-1917 opslag 167 nr. 1 Konfirmeret 5 oktober 1913. Carl Emil S, Jyderup Stations side 107, 340 og for Emil S, Jyderup Stationsby side 105-107, 147,150,160-161,166,245,247,251.
og Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 240 nr. 0 Carl Emil Scharling død 25. nov. 1930 (f. 11. sept. 1853, det Emil Scharlings far)
b) I Kalundborg Folkeblad 25. oktober 1969, side 6 er en helt side Tåge over Torbenfelt
c) Jyderup Kirkebog 1905-17, opslag 165, nr. 1, Knud konfirmeret 6/10.12 søn af afdøde dyrlæge Lindhardt
d) Kirkebog Jyderup 1905-1917, opslag 193, nr. 10. Konfirmeret den 6/10.1912
e) Mangler noget - fornavn
Hvor er eksamen for 1913?
f) Minna Hedvig Ragnhils Andersen, lærer Andersen, Hjembæk
Hjembæk kirkebog 1908-1928, opslag 132 nr. 3 konfirmeret 19. april 1914 i Hjembæk
forældre lærer i Hjembæk Carl Oskar Andersen og hustru Minna Therese Elisabeth Schøder
g) Indsat Mathorne iht. kirkebog
h) Kirkebog for Særslev 1904-43 opslag 470 Thekla Marie Hjardemaal, kontorist Føllenslev posthus, død 24 år 27. december 1921, født i Snertinge 19. sep. 1897

Sidst rettet 9. juli 2017
©Jyderup Realskole