Den nye general er født i Jyderup
Knud Hee tog realeksamen på Jyderup Realskole 1914

Juli 1954
Chefen for Forsvarsministeriets 2. Afdeling, Oberst K. H. Lindhardt, er udnævnt til General.
For mindre end 10 år siden var han Kaptajn, og inden han kom ind i hæren, tjente han sit brød som tømrersvend.
Generalen er søn af dyrlæge Lindhardt, Jyderup, der døde i 19051

Som kort omtalt er den nylig udnævnte General K. H. Lindhardt fra Jyderup, og det vil sikkert interessere mange,
at høre lidt nærmere om slægten Lindhardt, der for et par menneskealdre siden var kendte og ansete borgere her.
Generalens farfar var præst i Jyderup i 28 år, fra 1860 til 1888.
Af præstens fire sønner blev den ene - generalens far - dyrlæge i Jyderup og ejede "Sassemosegård",
som han drev samtidig med at han passede sin praksis.
Gården ejes nu af Peter Kremmer og det er denne gamle dyrlægegårds prægtige have, der nu hvert år
gæstfrit stilles til rådighed for venstreforeningens sommermøde.
En anden søn V. Lindhardt, blev stiftsprovst i Århus, medens de to andre blev forpagtere på Jyderup egnen,
Holger Lindhardt på "Dønnerup", (der den gang hørte til baroniet Adelersborg, Dragsholm) og William Lindhardt på Aggersvold
(under Lensgreven på Lerchenborg)
Moderen, Fru Pastor Lindhardt, boede sine sidste år i ejendommen, Jernbanegade 27, Jyderup,
og ikke så få husker hende stadig som en elskelig gammel dame.
En sønnedatter - datter af afdøde stiftsprovst Lindhardt - bor endnu i Jyderup,
det er fru direktør Reff, Slagelsevej2
1958 Tømrersvende, der blev general
Generalmajor Knud Hee Lindhardt, der den 21. januar 1958 fylder 60 år,
er en af den danske hærs ansete og mest inspirerende organisatorer -
Lindhardt er søn af dyrlæge Lindhardt fra Jyderup, uddannet tømrersvend
og bygningskonstruktør. Da han kom ind i hæren avancerede han hurtigt og
blev 1954 generalmajor3
Knud Hee

1958 Generalmajoren fra Jyderup
Vi har modtaget:
Generalmajor Knud Hee Lindhardt fylder 60 år den 21 januar 1958.
Ved denne meddelelse går tankerne tilbage til en af de gamle ansete slægter i Jyderup.
Generalmajorens farfar var den kendte pastor Lindhardt, Jyderup.
I præstegården opvoksede fire sønner, der hver især blev dygtige og initiativrige mennesker.
To sønner er forpagtere på henholdsvis Aggersvold og Dønnerup, en blev provst i Aarhus (og forøvrigt bor provst Lindhardts datter i Jyderup, det er fru direktør Reffs, Slagelsevej).
Den fjerde søn blev dyrlæge og købte "Sassemosegården" ved Jyderup.
Her havde den nuværende generalmajor en lykkelig barndom, og det sker af og til, at han genser sin barndomsby hvortil knytter sig minder fra to generationer4


Kilder:
Billedet af Knud Hee Lindhardt fra Kalundborg Folkeblad 17. januar 1958, side 3
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. juli 1954, side 3; Den nye general er født i Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 19. juli 1954, side 3; Generalen fra Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 17. jan. 1958, side 3; Tømrersvende, der blev genera
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 18. jan. 1958, side 4; Generalmajoren fra Jyderup

Sidst rettet 28. juli 2015
©Jyderup Realskole