Peter Jensens
søn Kristian Jensen gik på Jyderup Realskole1912 I M, 1913 II M, 1914 III M, 1915 IV M og 1915 Mellemskoleeksamen
Jyderup Kirkebog 1905-1917 opslag 169 nr. 12 Kristian Jensen konfirmeret 14. oktober 1914
søn Poul Jensen gik på Jyderup Realskole 1915 II M, 1916 III M, ses ikke yderligere
søn Karl Jensen gik på Jyderup Realskole 1916 2 forberedelsesklasse hold 2, 1917 I M, 1918 II M, 1919 III M, og ikke yderligere
og datter Inger Margrethe Jensen gik på Jyderup Realskole 1919 II Underklasse hold 1, 1920 IV U, 1921 I M, 1922 II M,
1923 III M, 1924 IV m, Mellemskoleeksamen 1924 - Realeksamen 1925

1974 Guldbryllup i Skovbrynet
Fhv. købmand i Knabstrup, Kristian Jensen og hustru, fru Else Jensen, Skovbrynet 17, Jyderup, kan på lørdag den 14. december 1974 fejre guldbryllup.
Else og Kristian Jensen, der er henholdsvis 72 og 74 år, er meget ungdommelige og vitale og kan derfor med virkeligt udbytte nyde deres velfortjente otium efter 43 år bag disken i Knabstrup. Med alle sanser fuldt ud i behold glæder de sig over livet, nyder traveture i naturen, den hyggelige lejlighed, radio og fjernsyn, gode bøger, samvær med mange gode venner eller besøg og genbesøg hos slægten. "Vi er blevet mødt med helt enestående venlighed i Jyderup", siger ægteparret - og ikke mindst er Kristian Jensen lykkelig for at være kommet tilbage til sin barndomsby, hvor han så at sige kender hver sti i skovene.
Kristian Jensen er født i Jyderup, som søn af daværende depotejer Peter Jensen, Carlsberg Depotet. Det var i hin tider hvor forhandlerne selv tappede øllet og Kristian Jensen måtte hver morgen, inden skoletid, være med til at tappe øl. Efter konfirmation og mellemskoleeksamen (1915) kom Kristian Jensen i købmandslære hos daværende købmand H.P. Folkmann, hvis forretning lå hvor det nuværende Jyderup Center er bygget. Der blev dengang ikke givet løn så længe men var lærling, men efter de fire års forløb kunne Kristian Jensen tjene den fyrstelige løn af 150 kr. pr. måned i firmaet A/S C. D. Pedersen, Svinninge.

Det var Svinninge der blev "skæbnebyen" for Kristian Jensen, for dér lærte han fru Else at kende, datter af daværende købmand Ferdinand Halby Nielsen, Svinninge, senere Holbæk.
På realskolen i Asnæs tog fru Else realeksamen og blev NVE's allerførste kontordame. Foruden kontordame havde NVE dengang kun en bogholder og en kasserer på kontoret. "Nu er der så mange damer og herrer, at de vel næppe kender hinanden", siger fru Else Jensen. I første omgang var hun på NVE i ca. 5 år, lærte derefter husholdning og kom tilbage til NVE, hvor hun var indtil giftermålet, så det blev de eneste to steder hun var i ungdommen.

Ved giftermålet for 50 år siden købte Kristian Jensen en nybygget ejendom i Knabstrup by og etablerede sig som selvstændig købmand på Kalundborgvej. Der var dengang ingen fortove, men grøfter på begge sider af byens "hovedgade". Til trods for hine tiders sene lukketid, henlå byen om aftenen i buldrende mørke i vintermånederne, eftersom der naturligvis heller ikke fandtes gadelygter. Til gengæld var alting billigt og for en 10 krone kunne der købes varer til en hel uges forbrug. Det blev en rivende udvikling Else og Kristian Jensen kom til at opleve medens de så byen vokse sig stor og tidssvarende. Ved fælles indsats og energi oparbejdede de en solid og anset virksomhed. Foruden at være med i forretningen dagen lang, var der for fru Jensen børn, hus, have og gæstfrihed at tage vare på, sommetider med dobbelt travlhed fordi Kristian Jensen var indvalgt i en del offentlige hverv, bl.a. var han i bestyrelsen for Købmandsforening i 25 år, kasserer i Spareforeningen i over 25 år, i bestyrelsen for Håndværker, Handels- og Borgerforeningen mm.
Til trods for de mange gøremål blev Else og Kristian Jensen kendt for, at til kunderne var der altid stunder, tid til en passiar eller til at hjælpe med råd og dåd, og at de blev populære, afholdte og respekterede, vidner mange venskaber om
I 1967 blev forretningen nedlagt, men ægteparret holdt af Knabstrup og blev boende i ejendommen i fire år, indtil de i 1971 solgte for at slippe for besværet med det store hus og haven. I Jyderup er der tid til, at dyrke forskellige hobbyes. Else Jensen f.eks. ved terapi og med megen læsning. Tidligere var hun aktiv i Danske Kvinders Beredskab (DKB) og i en studieklub, men der skal også være tid til at dyrke familielivet. Ægteparrets datter, Karenlise, er gift med amtssekretær, gårdejer Povl Jensen, "Abildgård", Knabstrup, og sønnen Jørgen Halby Jensen, der ligeledes er gift, er bankbestyrer i Privatbanken, København. Guldbryllupsdagen fejres ved en fest, sammen med slægt og venner1Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1974, side6; Guldbryllup i Skovbrynet
Oplysninger om elever og klasse fra Jyderup Realskoles årsberetninger

Sidst rettet 29. juli 2015
©Jyderup Realskole