Retur forside elevlister

Forberedelsesklassen 1913/14
Jyderup Realskoles årsberetning 1914, oplyses at der er 106 elever6
Forberedelsesklasse I
Hold 1 (4 elever på dette niveau)
Holger Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Inger Hansen, Trafikassistent Hansen, Jyderup
Gert Høgsbro, Skovrider Høgsbro, Bjergsted
Oda Nielsen, Bogholder Nielsen, Jyderup
Forberedelsesklasse I
Hold 2 (3 elever på dette niveau)
Kaj Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup
Forberedelsesklasse II
Hold 1 (4 elever på dette niveau)
Egon Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Margrethe Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Jørn Høgsbro, Skovrider Høgsbro, Bjergsted
Helga Storm Sørensen, Fru Sørensen, Holsted
Forberedelsesklasse II
Hold 2 (8 elever på dette niveau)
Eli Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Svend Aage Frederiksen, Portør Frederiksen, Kalundborg
Axel Herløw, Købmand Herløw, Eskebjerg konfirmeret 30/9.1917a
Kaj Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Margrethe Jensen, Lærer Jensen, Jyderup
Inga Mathornee Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1988
Ruth Mathornee Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1918
Aage Poulsen, Stationsforstander Poulsen, Værslev
Mellemskole 1913/1914
Hold I Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Jens Ludvig Blichmann, Købmand Blichmann, Mørkøv
Karen Carlsen, Købmand Carlsen, Stokkebjerg
Peder Dossing Christiansen, Lærer Christiansen, Nr. Jernløse
Otto Dreyer, proprietær Dreyer, Hjortsøgård
Dagmar Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Else Hansen, Enkefrue Hansen, Knabstrup
Ejnar Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Katrine Jensen, Enkefrue Jensen, Knabstrup
Oviadia Jensen, Skovarbejder Jensen, Stokkebjerg
Poul Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Vagn Jensen, Bødker Jensen, Løjtved
Valdemar Jensen, Portør Jensen, Regstrup
Margrethe Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Jenny Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Poul Lange, Proprietær Lange, Løjtvedgården
Elna Malling, Proprietær Malling, Jyderup
Hans Peter Markussen, Lærer Markussen, Bjergsted
Karen Møller, Fru Møller, Nyrup
Hans Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Holger Nielsen, Snedkermester Nielsen, Snertinge
George Petersen, Fyrbøder Petersen, Jyderup
Jens Peter Kristian Rugtved, Landpostbud Rugtved, Svebølle f. 7/11.19027
Hold II Mellemskoleklasse (17 elever på dette niveau)
Metty Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Frederik Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Kristian Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helene Folkmann, Snedkermester Folkmann, Jyderup
Olivia Frantzen, Købmand Frantzen, Hjembæk
Karla Gielstrup, Ølhandler Gielstrup, Jyderup
Rigmor Hammeken, Slagtermester Hammeken, Jyderup
Ester Hansen, Portør Hansen, Jyderup
Caroline Harris, Købmand Harris, Jerslev
Agatha Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Karl Mouritsen, Træskomager Mouritsen, Mørkøv
Karl Ewald Møller, Skovrider Møller, Tornved
Alfred Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Poul Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Hans Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderup
Helge Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted

Hold III. Mellemskoleklasse (der ses 23 elever på dette niveau)
Minna Andersenx, Lærer Andersen, Hjembæk
Helga Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Ingeborg Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Poul Friis, Købmand Friis, Næstved
Mogens Vedel Funder, Inspektør Funder, Egemarke
Anna Margrethe Gotfredsen, Enkefrue Gotfredsen, Snertinge
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Jenny Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Olivia Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Kaj Herløw, Købmand Herløw, Eskebjerg
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Kristian Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ernst Jørgensen, Købmand Jørgensen, Mørkøv
Vibeke Jørgensen, Fru Jørgensen, Sølyst, Jyderup
Bjørn Kisbye, Proprietær Kisbye, Lindholtsgården
Else Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup
Aksel Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Viggo Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Bjergby
Inger Margrethe Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Karen Helene Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Poul Schmidt, Hotelejer Schmidt, Jyderup
Hold IV Mellemskoleklasse (13 elever på dette niveau)
Folmer Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Alfred Bjarke, Gartner Bjarke, Mørkøv
Lida Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Esther Jakobsen, Købmand Jakobsen, Svebølle
Niels Jensen, Enkefrue Jensen, Knabstrup
Dagmar Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Føllenslev
Viggo Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Johannes Larsen, Ekviperingshandler Larsen, Kalundborg
Mathilde Madsen, Gårdejer Madsen, Bjergsted
Gudrun Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Asta Poulsen, Enkefrue Poulsen, Jyderup
Aage Thure, Lærer Jørgensen, SønderstedRealklassen 1913/14 (12 elever på dette niveau)
Christian Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Gudrun Friis, Købmand Friis, Næstved
Ingeborg Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Erik Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Thekla Marie Hjardemaal, Forvalter Hjardemaal, Snertinge ✝ RIP 1921g
Axel Christian Holm2, Forvalter Holm, Svebølle
Ernst Jensen, Gartner Jensen, Torbenfeldt
Knud Hee Lindhardt, Enkefrue Lindhardt, Jyderup K. H. Lindhardt
Louis Moustgaard, Købmand Moustgaard, Følleslev
Louise Møller, Fru Møller, Nyrup
Astrid Olsenc, Agent Olsen, Jyderup
Johanne Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Harald Sørensen, Enkefrue Sørensen, Rangle Mølle

Mellemskoleeksamen 1914 (Juni-Juli) 5
Folmer Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Alfred Bjarke, Gartner Bjarke, Mørkøv
Lida Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Esther Jacobsen, Købmand Jacobsen, Svebølle
Niels Jensen, Enkefrue Jensen, Knabstrup
Dagmar Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Føllenslev
Viggo Harms Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Johannes Larsen, Ekviperingshandler Larsen, Kalundborg
Mathilde Madsen, Gårdejer Madsen, Bjergsted
Gudrun Olsend, Agent Olsen, Jyderup
Asta Poulsen, Enkefrue Poulsen, Jyderup
Carl Emil Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Aage Jørgensen Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted
Realeksamen 1914 (Juni-Juli)3
Christian Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Gudrun Friis, Købmand Friis, Næstved
Ingeborg Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Erik Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Thekla Marie Hjardemaal, Forvalter Hjardemaal, Snertinge✝ RIP 1921g
Axel Christian Holm4, Forvalter Holm, Svebølle
Ernst Jensen, Gartner Jensen, Torbenfeldt
Knud Hee Lindhardt, Enkefrue Lindhardt, Jyderup
Louis Moustgaard, Købmand Moustgaardf, Føllenslev
Louise Møller, Fru Møller, Nyrup
Astrid Olsen, Agent Olsen, Jyderup
Johanne Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Harald Sørensen, Enkefrue Sørensen, Rangle Mølle
Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1914, 28. maj 1914, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. april 1964, side 5
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1915, 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 13. april 1964, side 5
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1915, 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 6; Jyderup Realskoles årsberetning, side 15 oplyses at der er 106 elever.
Kilde 7: Folketælling 1930 for Svebølle - http://dis-danmark.dk/a_sub/kip/FTvis_FT.php?art=afsk&amt=9&herred=133&sogn=201&ft=2342
Noter:
a) Kirkebog Bregninge, 1909-29, opsl.148 nr.1
b) Minna Hedvig Ragnhils Andersen, lærer Andersen, Hjembæk
Hjembæk kirkebog 1908-1928, opslag 132 nr. 3 konfirmeret 19. april 1914 i Hjembæk. Forældre lærer i Hjembæk Carl Oskar Andersen og hustru Minna Therese Elisabeth Schøder
c) Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 196 nr. 2 Astrid konfirmeret 4. okt. 1914 Forældre ostehandler Mads Olsen og hustru Petrea Nielsine Terkelsen
d) Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 198 nr. 9 Gudrun konfirmeret 3. oktober 1915 samme forældre som c)
e) Indsat Mathorne iht. kirkebøger
f) I 1906 gav købmand Moustgaard 1 præmien til kapsejladsen (en frugtskål og en potageske) kilde: internet side for havnsø
g) Kirkebog for Særslev 1904-43 opslag 470 Thekla Marie Hjardemaal, kontorist Føllenslev posthus, død 24 år 27. december 1921, født i Snertinge 19. sep. 1897


Sidst opdateret 9. juli 2017
©Jyderup Realskole