Svend Mønsted Friis
Svend Mønsted Friis gik på Jyderup Realskole fra 1914 og tog Realeksamen 1923

Stenvangsgård
Stenvangsgård, Svinninge, Asmindrup, Odsherred, matr. nr. 12a.
Gården blev overtaget 1934 af Svend Mønsted Friis født 12. september 1907 i Jyderup, hvor hans far, Niels Mønsted Friis, der nu er død, var realskolebestyrer.
Hans mor, Asta Friis, bor stadig i Jyderup.
Han er gift med Gudrun Kirstine. Svend Mønsted Friis født i Vig 21. marts 1915 som datter af Ingeborg og Niels Peter Jensen.
Gården er udflyttet fra Svinninge by, og stuehuset er opført 1933, og de øvrige bygninger 1920 med undtagelse af svinehuset, der er opført 1890.
Arealet er på 33 tdr. land. Der anvendes 5 tdr. land til frøavl af forskellig slags, og der dyrkes hør på 2 tdr. land. Der er endvidere en frugtplantage på 1 tdr. land.
Besætningen er på 2 heste og 2 plage, 10 malkekøer og 10 ungkreaturer samt 12 svin og 3 får.
Der er indlagt automatisk vandværk og malkeanlæg samt elektrisk lys og kraft.
Friis har været på Tune og Ladelund Landbrugsskoler og Askov udvidede Højskole. Han er formand for Haveforeningen og Tyreavlerforeningen, og er i bestyrelsen for Landboforeningen.


Kilde:
Kilde:
Fra OdsWiki dec. 2011 Original kilden er fra 1947
Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 6. dec 2011, 19:30 (CET)

Sidst rettet 27. november 2014
©Jyderup Realskole