Retur forside elevlister


Elevliste 1914/15
Forberedelsesklasserne 1914/1915
Forberedelsesklasse 1 Hold 1 (2 elever på dette niveau)
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup

Hold 2 (3 elever på dette niveau)
Holger Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Gert Høgsbro, Skovrider Høgsbro, Kalundborg
Oda Nielsen, Bogholder Nielsen, Jyderup
Forberedelsesklasse 2
Hold 1 (3 elever på dette niveau)
Kaj Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, JyderupHold 2 (6 elever på dette niveau)
Egon Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Margrethe Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Jørn Høgsbo, Skovrider Høgsbo, Kalundborg
Aase Lunding, Manufakturhandler Lunding, Jyderup
Tove Mogensen, Apoteker Mogensen, Bjergsted
Karl Sørensen, Gårdejer Sørensen, Regstrup
Herunder I. mellemskoleklasse 1914/15
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M

Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M
I Mellem 1914/1915 (15 elever på dette niveau)
Eli Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Peder Christiansen, Lærer Christiansen, Nr. Jernløse
Poul Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Axel Herløw, Købmand Herløw, Eskebjerga konfirmeret 30/9. 1917
Kaj Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Karla Jensen, Postmester Jensen, Jyderup
Margrethe Jensen, Lærer Jensen, Jyderup
Henrik Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Inga Mathorned Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1988
Ruth Mathorned Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1918
Karen Møller, Fru Møller, Nyrup
Astrid Nielsen, Forpagter Nielsen, Bjergby
Hans Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Aage Poulsen, Stationsforstander Poulsen, Værslev
Esther Raabæk, Gårdejer Raabæk, Jyderup
se 40 års jubilarer i 1959
II Mellem 1914/15 (20 elever på dette niveau)
Jens Ludvig Blichmann, Købmand Blichmann, Mørkøv
Karen Carlsen, Købmand Carlsen, Stokkebjerg
Otto Dreyer, Proprietær Dreyer, Hjortsøgård
Elisabeth Götzscheb, Pastor Götzsche, Stigs Bjergby
Dagmar Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Else Hansen, Enkefrue Hansen, Knabstrup
Ejnar Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Katrine Jensen, Enkefrue Jensen, Knabstrup
Ovidia Jensen, Skovarbejder Jensen, Stokkebjerg
Poul Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Vagn Jensen, Bødker Jensen, Løjtved
Margrethe Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Jenny Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Poul Lange, Proprietær Lange, Løjtvedgården
Elna Malling, Proprietær Malling, Jyderup
Hans Peter Markussen, Lærer Markussen, Bjergsted
Hans Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Holger Nielsen, Snedkermester Nielsen, Snertinge
George Petersen, Fyrbøder Petersen, Jyderup
Jens Rugtved, Landpostbud Rugtved, Svebølle
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M. Jyderup Realskole, ca. 1915 Tekst på billedet: Frk Sørensen, Inga Kruhøffer og resten af klassen.
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Frk. Hansen og ? Fra Inga Jørgensen, I. M
Elever fra Jyderup Realskole 1915
Fra Inga Jørgensen, I. M
III Mellemskoleklasse 1914/15 (14 elever på dette niveau)
Metty Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Frederik Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Kristian Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Karla Gielstrup, Ølhandler Gielstrup, Jyderup
Anna Margrethe Gotfredsen, Enkefrue Gotfredsen, Snertinge
Esther Hansen, Portør Hansen, Jyderup
Caroline Harris, Købmand Harris, Jerslev
Agatha Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Karl Mouritsen, Træskomager Mouritsen, Mørkøv
Karl Ewald Møller, Skovrider Møller, Tornved
Poul Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Hans Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderup
Roel Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Helge Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted


IV. Mellem 1914/15 (16 elever på dette niveau)
Minna Andersenc, Lærer Andersen, Hjembæk
Helga Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Ingeborg Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Jenny Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Olivia Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Viggo Heinild, Mejeribestyrer Heinild, Bjergby (er det samme Viggo som IIIM 1913/14?)
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Kristian Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ernst Jørgensen, Købmand Jørgensen, Mørkøv
Bjørn Kisbye, Proprietær Kisbye, Lindholtsgården
Aksel Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Inger Margrethe Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Karen Helene Scharling, Købmand Scharling, Jyderup

Realklassen 1914/15 (10 elever på dette niveau)
Folmer Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Lida Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Aage Hansen, Møller Hansen, Taastrup
Dagmar Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Føllenslev
Johannes Larsen, Ekviperingshandler Larsen, Kalundborg
Mathilde Madsen, Gårdejer Madsen, Bjergsted
Gudrun Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Asta Poulsen, Enkefrue Poulsen, Jyderup
Carl Emil Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Aage Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted

Årsberetning 1915 (side 15) 89 elever1

Realeksamen Juni – Juli 1915
Folmer Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Lida Christensen, Gårdejer Christensen, Stokkebjerg
Aage Hansen, Møller Hansen, (St.) Taastrup
Dagmar Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Føllenslev
Johannes Larsen, Ekviperingshandler Larsen, Kalundborg
Mathilde Madsen, Gårdejer Madsen, Bjergsted
Gudrun Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Asta Poulsen, Enkefrue Poulsen, Jyderup
Carl Emil Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Aage Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted

Mellemskoleeksamen3 Juni – Juli 1915
Minna Andersen, Lærer Andersen, Hjembæk
Helga Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Ingeborg Carlsen, Tømrermester Carlsen, Knabstrup
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Jenny Hansen, Enkefrue Hansen, Jyderup
Olivia Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Viggo Heinild, Mejeribestyrer Heinild, Bjergby
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Kristian Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ernst Jørgensen, Købmand Jørgensen, Mørkøv
Bjørn Kisbye, Proprietær Kisbye, Lindholtsgården
Aksel Omøe, Proprietær Omøe, Henriksholm
Inger Margrethe Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Karen Helene Scharling, Købmand Scharling, Jyderup

Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1915, 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1916, 25. maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1916, 25. maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Noter:
a) Kirkebog Bregninge, 1909-29, opslag 148 nr.1 konfirmeret 30/9. 1917
b) Rettet efternavn fra Götzhe til Götzsche iht. Kirkebog for Stigs Bjergby
c) Minna Hedvig Ragnhils Andersen, lærer Andersen, Hjembæk
Hjembæk kirkebog 1908-1928, opslag 132 nr. 3 konfirmeret 19. april 1914 i Hjembæk, forældre lærer i Hjembæk Carl Oskar Andersen og hustru Minna Therese Elisabeth Schøder
d) Indsat Mathorne iht. kirkebøger

Der ses gruppebillede ca. 1915 på arkiv.dk B5145
dog passer det bedre med det er II mellemskoleklasse forår 1916 (man kunne forlade skolen efter II mellemskoleklasse)

1915 (1914/15) (Lærere fra årsberetningen 1915)
Fru Anna Storm-Sørensen: Religion i I, II Underklasse, I, II Mk.,Gymnastik i I, II, Underkl., Historie I, I Underkl.,I og II Mk.,Tegning I, II Underklasse.
Frk. Marie Elisabeth Nielsen: Engelsk i II Mk.- Realklasse, Fransk i IV Mk., og Realklasse, Regning i I Underkl., Geografi i I og II Underkl., I og II Mk., Skrivning i II, III og IV Mk.
Frk. Sørensen: Dansk i I Underkl.-II Mk., Gymnastik med Pigerne i Mellemskolen og Realkl., Skrivning i I Underkl., til I Mk., Haandgerning med Pigerne (undtagen Realklassen)
Hr. Niels Peter Storm-Sørensen: Dansk og Geografi i III Mk.-Realklasse, Religion i III og IV Mk. Regning i I Mk., Naturhistorie i I Underkl.- II Mk., Tegning i Mellemskolen
Hr. Andersen: Tysk i I Mk.- Realklasse, Gymnastik med Drengene i Mellemskolen og Realklasse, Historie og Naturhistorie i III Mk.- Realklasse
Hr. Niels Mønsted Friis: Fysik i I Mk.-Realklasse, Regning i II Mk.-Realklasse, Matematik i II Mk.-Realklasse. Sang i alle Klasser

Sidst opdateret 9. juli 2017
©Jyderup Realskole