Damgaard

Poul Egede Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup ses 1916 I Mellem - Mellemskoleeksamen 1919, og Realeksamen 19201
Konfirmeret 6/10.1918, Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 100, nr. 16. Poul konfirmeret den 6/10.1918
Kommissionær Søren Laurits Pedersen Damgaard, og afdøde hustru Johanne Margrethe Rasmussen, Stedmoder Trine f. Larsen2

Erik Laurits Damgaard ses i Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 127 nr. 2 konf. 10/4.19273

1924 Robert Ivan Damgaard ses 1922 I M4 -1924 III M5
Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 120 nr. 27 konfirmeret den 5. oktober 1924
Kommissionær Søren Laurits Pedersen Damgaard og hustru Trine f. Larsen6

Knud Alfred Damgaard Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 123 nr. 27 konf. 4/10.1931
Arbejdsmand Søren Laurits Pedersen Damgaard og hustru Trine f. Larsen7

1961, 3. okt.; Dødsfald Trine Damgaard
(Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 79 nr. o død 2/10. 1961, begravet 6/10.1961)
Fru Trine Damgaarda) , Teglværksvej 24, Jyderup, er i går død under et ophold hos en søn og svigerdatter i København, redaktør Knud Damgaard og hustru.
Afdøde, der blev 79 år, mistede for en del år siden sin mand konsulent Laurits Damgaard, og har siden boet på 1. sal i det hus, ægteparret byggede på Teglværksvej, men da helbredet begyndte at svigte, tog fru Damgaard for et par måneder siden ophold hos sin søn og svigerdatter, hvor hun fik en god og kærlig pleje. Fru Damgaard stammer fra København, men faldt godt til i Jyderup, hvor hun med sit imødekommende og venlige væsen fik mange gode venner, som nød stor gæstfrihed hos hende.
Hun var en hjemmets kvinde, der ofrede sig helt for sin familie, og der bestod et smukt og harmonisk forhold mellem hende og børnene, for meget ofte kom på besøg.
Foruden nævnte søn efterlader afdøde endnu en søn og datter i København. En søn bor i Sønderjylland og en i Bloustrød8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 100, nr. 16
Kilde 3: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 127 nr. 2
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1924, den 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 120 nr. 27
Kilde 7: Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 123 nr. 27
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 3. okt. 1961, side 3; Dødsfald Trine Damgaard
Noter:
a) I avisartiklen stod Thrine Damgaard - rettet iht. Jyderup Kirkebog for fru Damgaards begravelse

Sidst rettet 13. december 2014
©Jyderup Realskole