Hans Henrik Schous
datter
Inge Schou ses at gå på Jyderup Realskole i III Mellem i 1916
Forpagter Mullerup teglværk - direktør Knabstrup teglværk.
Maleriet er fra direktørens hjemmekontor og møblerne er fortsat i slægtens eje.
Kunstneren er ukendt, men menes at være et familiemedlem.

Inge Schou cand.mag. i naturhistorie, gift med laboratorieleder cand.mag. Louis A. Harmsen,
bosiddende i Gentofte, hvor hun døde i 19721

En søster til Inge Schou Knabstrup teglværk
Henrik Schou havde 6 børn, heraf kun 1 søn, som ikke ønskede at overtage produktionen. Dette fik ham til at nægte en af sine døtre, Frida Schou, sin underskrift på en ansøgning til sygeplejeskolen. Hun var udset til at skulle drive faderens værk videre, en for sin tid noget modig beslutning. Som 22-årig blev hun sendt til Mullerup Teglværk, hvor hun blev bestyrer, dels for teglværket, dels for et par gårde, som hørte til virksomheden. Da hun i 1926 blev hentet hjem til Knabstrup igen, var det for at bistå sin fader de sidste år af hans levetid. 1928 døde H. Schou, og Frida Schou overtog driften.
Det lykkedes Frida Schou at klare Knabstrups produktion igennem den generelle økonomiske krise i Danmark i 1930'erne, og hun forblev leder helt indtil 1968, hvor hun i en alder af 76 år trak sig tilbage. Det var altså hende, der drev Knabstrup i de produktive og succesrige år, hvor Knabstrup keramik blev landskendt og uundværlig for mange husmødre2
Henrik Schou
Maleriet viser Hans Henrik Schou (1860-1928)
Frk Frida Schou 1967, sep. Dir. skifte på Knabstrup teglværk
Efter 40 år dygtig arbejde vil Knabstrup Teglværks direktør, den 76 årige frk. Frida Schou, til næste år trække sig tilbage fra ledelsen af det store teglværk.
Frk. Schou overdrager ansvaret til sin meddirektør, den 39 årige Ib Hjort-Hansen, der kom til Knabstrup Teglværk i 1956 fra Schou koncernen.
Foruden at være leder af Knabstrup Teglværk, der beskæftiger 200 mennesker og fabrikerer 12 mill. mur- og tagsten om året samt en mængde stentøj og keramik, er fru Schou direktør for Skandinavisk Molerindustri på Mors, der fremstiller 8 mill. sten årlig3
Frk. Frida er søster til Inge Schou.
Virksomhedsbesøg

Direktør Hjort-Hansen og keramiker Erik Reiff i det store udstillingslokale
Mange ting at tage i øjesyn ved en firma- eller foreningsudflugt
Knabstrup Keramiske Industri har gennem de seneste år lavet det ene stor fremstød efter det andet. Firmaet har på en smuk måde forstået at hævde sig inden for branchen, og bag den succes, dette firma har haft med stentøj og keramik, ligger mange års stor erfaring. Det er denne erfaring, man har forstået at skabe fornyelse ud fra.
Fra 1. marts starter "Knabstrup keramik" med en udvidet kundeservice, så der bliver lejlighed for selskaber, foreninger, men også enkelt personer til at se produktionen
Man har netop i disse dage udsendt skrivelser og brochurer til en lang række foreninger og har stillet et konkret forslag til et virksomhedsbesøg i forbindelse med en udflugt. Det hedder i skrivelsen bl.a. at vælger man "Knabstrup Keramik" som dagens mål, vil ruten under alle omstændigheder gå gennem et dejligt bondelandskab, og efter, at man har passeret Knabstrup Hovedgård, (hvori den kendte hesterace "Knabstrupperne" opdrættes), gælder besøget et af verdens ældste håndværk, nu sat i industriel produktion.
Besøget kan sluttes i firmaets lille hyggelige butik, der er indrettet i en a de gamle bindingsværksbygninger, og her kan der købes alt frasorteret i Knabstrup keramik og stentøj.

Lidt historie
Historien om teglbrændingen på Knabstrup går langt tilbage i tiden. Herregården "Knabstrup", der delvis var opført af mursten, ser man første gang nævnt 1289. Omkring år 1400 ejedes gården af Dronning Margrethe. Rester af mursten fra borgen er fundet ved voldstedet sydvest for det nuværende gods. Borgen brændte omkring år 1600, og en ny blev bygget, hvor Knabstrup Hovedgård ligger i dag - den ældste del af gården er fra den tid. Materialerne blev hentet dels i ruinerne af den gamle borg, dels blev nye sten fremstillet på stedet. Af denne teglværksdrift har man fundet tydelige spor i form af lergrav og tegloven.
I 1856 grundlagdes teglværket. Ringovnen i den nu nedlagte del af teglværket er fra denne tid.
I 1896 stiftedes den nuværende A/S Knabstrup Teglværk, og i 1908 begyndte produktionen af lertøj med urtepotter og mælkefade, senere fulgte syltekrukker og andre husholdningsting, og endelig glasseret og dekoreret keramik. I de senere år har virksomheden optaget produktionen af havekeramik og brugsting i stentøj, en kraftig udvikling, og virksomheden beskæftiger da også omkring 120 medarbejder.

Produktionen
Råmaterialerne til lertøjet er rødbrændende ler, hentet fra lergraven syd for teglværket og iblandet ler fra Odenwald ved Heidelberg. Dette ler har særlige produktionsmæssige egenskaber. Knabstrup lertøj brændes ved 1220 grader i elektriske ovne. - Stentøj har en grålig skærv. Leret hertil hentes fra Westerwald ved Rhinen. Endvidere anvendes kaolin fra England og feldspat fra Italien og Norge. Stentøj brændes ved 1280 grader i gasfyrede oven. Normalt udføres dekoration på såvel lertøj som stentøj som håndmaleri under glasuren.

Gode kunstnere
"Knabstrup keramik" har altid forstået at have gode kunstnere bag de forskellige serier. Stentøjstellene "Christine" og "Kattegat" er forlængst med succes indarbejdet på markedet, og det samme gør sig gældende med køkkenserierne "Pernille" og "Ordsprogsserien"
Men som nævnt: fornyelser har man altid haft et vågent øje for, og i den allernærmeste tid kommer de to nye serier på markedet, altmulig-serien "Karrusel" af keramikeren Signe Boesen Northroup, og en serie i håndmalede lerfade for "Knabstrup keramik". Fadene er i varme, gylden-brune farver, og findes i seks størrelser, som kan bruges til serveringsfad, tallerken, frugtskål, askebæger, fingersalt og meget mere.
Som et led i fornyelsesprocessen for produktionen knyttede "Knabstrup Keramik" for nogen tid siden den kendte keramiker Erik Reiff, Butterup, til virksomheden som designer og kunstnerisk rådgiver.
Dette var kun et lille rids af en gammel, men moderne og tidssvarende virksomheds start og virke. Men der er virkelig noget at tage i øjesyn på en evt. udflugt. Større grupper, der ønsker rundisning, må anmelde dette forud. Lørdag og søndag arbejdes der ikke, men man er velkommen til at se ind i stentøjsafdelingen, hvor pottemageren viser det gamle håndværk og fortæller om ler og brænding. Fabrikken og butikken har åbent på hverdage fra kl. 13-15, lørdag og søndag kl. 14-164
Knabstrup
Knabstrup
Knabstrup
I 1975 var Realskolens elever på featuredag på Knabstrup Teglværk


Kilder:
Kilde 1: Ib Harmsen, Knapstrup specialisten
Med venlig hilsen, Ib Harmsen, 15 nov. 2013
Poul Nielsen fra www.knabstrup-specialisten.dk har korresponderet med familien om tilladelse til gengivelse af maleriet af Hr. Schou, og denne er givet samt oplysninger om Inge Schou (15. nov. 2013)
Kilde 2:www.holbmus.dk/prijekter/knapstrup/ledelse.html+ http://www.holbmus.dk/projekter/knabstrup/ledelse2.htm
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 12. sep. 1967, side 3; Dir. skifte på Knabstrup teglværk
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 17. jan. 1975, side 7: Knabstrup keramik (+25/1.75 ikke medtaget)

Sidst rettet 18. februar 2015
©Jyderup Realskole