Retur forside elevlister

Elevliste 1916
Jyderup Realskoles årsberetning 1916, 99 elever1
Forberedelsesklasse 1
Hold 1 (4 elever på dette niveau)
Kaja Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Riga Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Rosa Jensen, Postbud Jensen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup

Hold 2 (4 elever på dette niveau)
Agnethe Folkmann, Snedkermester Folkmann, Jyderup
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Kamma Kristensen, Fabrikant Kristensen, Jyderup
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup
Forberedelsesklasse 2
Hold 1 (7 elever på dette niveau)
Holger Andersen, Gårdejer Andersen, Konradsgården
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Gert Høgsbro, Skovrider Høgsbro, Kalundborg
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Larsen, Fru Larsen, Skellingsted
Jens Eyde Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup konfirmeret 3/4.21a
Else Rasmussen, Vejinspektør Rasmussen, Jyderup

Hold 2 (7 elever på dette niveau)
Kaj Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Karl Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Ellen Mathorned Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1927
Ingeborg Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Rigmor Olsen, Rentier Olsen, Mørkøv
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup
I Mellemskoleklasse 1915/16 (20 elever på dette niveau)
Poul Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Margrethe Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Orla Hammeken, Slagtermester Hammeken, Snertinge
Ellen Harris, Købmand Harris, Jerslev
Svend Hjarnø, Portør Hjarnø, Mørkøv
Jørn Høgsbro, Skovrider Høgsbro, Kalundborg
Rasmus Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup
Lilli Lang, Værkfører Lang, Jyderup
Aase Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Emmy Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup
Tove Mogensen, Apoteker Mogensen, Bjergsted
Harry Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Børge Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Carl Adolf Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Knud Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Ole Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Edith Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
William Scharling, Købmand Scharling, Jyderupb Konfirmeret den 13/4. 1919
Karl Sørensen, Gårdejer Sørensen, Regstrup
Erik Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted


II Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Eli Andersen, Enkefrue Andersen, Viskinge
Peder Døssing Christiansen, Lærer Christiansen, Nr. Jernløse
Ellen Marie Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Johannes Hansen, Husmand Hansen, Søndersted
Poul Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Axel Herløw, Købmand Herløw, Eskebjergc konfirmeret den 30/9. 1917
Kaj Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Karla Jensen, Portør Jensen, Regstrup
Margrethe Jensen, Lærer Jensen, Jyderup
Henrik Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Inga Mathorned Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1988
Ruth Mathorned Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1918
Ejvind Madsen, Pastor Madsen, Værslev
Karen Møller, Fru Møller, Nyrup
Hans Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Aage Poulsen, Stationsforstander Poulsen, Værslev
Esther Raabæk, Gårdejer Raabæk, Jyderup
se 40 års jubilarer i 1959
III Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Jens Ludvig Blichmann, Købmand Blichmann, Mørkøv
Karen Carlsen, Købmand Carlsen, Stokkebjerg
Elisabeth Götzsche, Pastor Götzsche, Stigs Bjergby
Dagmar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Else Hansen, Enkefrue Hansen, Knabstrup
Ejnar Jantzen, Postmester Jantzen, Jyderup
Katrine Jensen, Fru Jensen, Knabstrup
Ovidia Jensen, Skovarbejder Jensen, Stokkebjerg
Poul Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Vagn Jensen, Bødker Jensen, Løjtved
Margrethe Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Jenny Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Elna Malling, Proprietær Malling, Jyderup
Hans Peter Markussen, Lærer Markussen, Bjergsted
Hans Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Holger Nielsen, Snedkermester Nielsen, Snertinge
George Petersen, Fyrbøder Petersen, Jyderup
Jens Rugtved, Landpostbud Rugtved, Svebølle
Inge Schou, Direktør Schou, Knabstrup Teglværk

IV mellemklasse (11 elever på dette niveau)
Frederik Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Kristian Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Anna Margrethe Gotfredsen, Enkefrue Gotfredsen, Snertinge
Ester Hansen, Portør Hansen, Jyderup
Caroline Harris, Købmand Harris, Jerslev
Agatha Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Karl Mouritsen, Træskomager Mouritsen, Mørkøv
Karl Ewald Møller, Skovrider Møller, Tornved
Poul Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Roel Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Helge Thure, Lærer Jørgensen, Søndersted


Realklassen 1915/16 (9 elever på dette niveau)
Minna Andersene, Lærer Andersen, Hjembæk
Helga Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Olivia Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Viggo Heinild, Mejeribestyrer Heinild, Bjergby
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Karen Helene Scharling, Købmand Scharling, Jyderup


Realeksamen Juni – Juli 19162
Minna Andersene, Lærer Andersen, Hjembæk
Helga Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Karen Grandjean, Stationsforstander Grandjean, Svebølle
Dagny Hansen, Gårdejer Hansen, Slethøjgård
Olivia Harboe, Teglværksejer Harboe, Faurbo
Viggo Heinild, Mejeribestyrer Heinild, Bjergby
Bendt Jensen, Enkefrue Jensen, Jyderup
Emilie Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Karen Helene Scharling, Købmand Scharling, Jyderup
Mellemskoleeksamen Juni – Juli 19163
Frederik Arnsted, Portør Arnsted, Mørkøv
Kristian Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Anna Margrethe Gotfredsen, Enkefrue Gotfredsen, Snertinge
Ester Hansen, Portør Hansen, Jyderup
Caroline Harris, Købmand Harris, Jerslev
Karl Mouritsen, Træskomager Mouritsen, Mørkøv
Karl Ewald Møller, Skovrider Møller, Tornved
Poul Sylvester Nielsen, Proprietær Nielsen, Kildegården
Roel Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Helge Thure, Lærer Jørgensen, SønderstedKilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1916, 25. maj 1916 side 16, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1917, 27. maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1917, 27. maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Noter:
a) Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 107, nr. 6 Jens Merrild
b) Jyderup Kirkebog 1918-1927 opslag 101 nr. 2 William Scharling
c) Kirkebog Bregninge 1909-1929 opslag 148 nr. 1.
d) Indsat Mathorne iht. Kirkebøger
e) Minna Hedvig Ragnhils Andersen, lærer Andersen, Hjembæk
Hjembæk kirkebog 1908-1928, opslag 132 nr. 3 konfirmeret 19. april 1914 i Hjembæk
forældre lærer i Hjembæk Carl Oskar Andersen og hustru Minna Therese Elisabeth Schøder

Fra arkiv.dk ses B5144
Tekst til billedet: Jyderup Realskole, ca. 1915: Frk Sørensen,
Inga Kruhøffer f. Jørgensen og resten af klassen.

Der ses gruppebillede ca. 1915 - det tror jeg er II mellem 1916 - arkiv.dk B5145


Sidst rettet 1. januar 2016
©Jyderup Realskole