Staldforpagter Christian Hansen7
far til
Rejseladen 1952
Billedet; Rejseladen 1952
Gerda Charlotte Hansen, ses på Jyderup Realskole fra 1916 Forberedelsesklasse 2 hold 11, IV Underklasse 19172 - Realeksamen 19223
Konfirmeret 2. oktober 1921; forældre staldforpager Christian Hansen og hustru Charlotte Marie ★ Christensen8
Poul Oskar Hansen 1915 -ses på Jyderup Realskole fra I Mellemskoleklasse4 - Poul Hansen, 1917 III Mellemskoleklasse
Konfirmeret 7. april 1918; forældre Christian Hansen og Charlotte Marie ★ Christensen, Poul er født i Svinninge 19039

Else Marie Hansen født 9. maj 1902 ses at Christian og Charlotte viet 27. juli 1901 (kan ikke læse hvor)10
Else ses ikke på Jyderup Realskole

1957 nov.; Dødsfald Charlotte Hansen
Fru Charlotte Hansen, enke efter staldforpagter Hansen, Jyderup, er død under et ophold hos en søn og svigerdatter, centralbestyrer Poul Hansen og hustru, Snertinge.
Fru Charlotte Hansen, der blev ca. 81 år, har boet på Jyderup egnen siden sin tidligste ungdom. I nogle år drev ægteparret en gård i Svinninge, men købte derefter Rejseladen i Jyderup, hvor der dengang var store stalde til brug for datidens befordringsmidler. Fru Hansen var en interesseret og dygtig husmoder, og en meget kærlig og god moder for sin søn og sine to døtre, hvoraf den ene datter bor på Frederiksberg og den anden på Lolland. Kun 49 år gammel blev hun enke og har siden boet i villa "My home" på Lindevej 7.
Helbredet har været dårligt i mange år og navnlig kneb det med at gå, men fru Hansen hørte ikke til dem, der klagede sig.
Hun var et elskeligt og venligt menneske og fandt sin glæde ved, at det gik hendes børn godt, og at hun havde så mange gode minder at se tilbage på. I nogen tid havde fru Hansen følt sig så sløj, at hun ikke kunne være alene, og flyttede derfor til sønnen og svigerdatteren. For 14 dage siden blev hun indlagt på centralsygehuset, men da hun selv følte, at det bar mod døden, ønskede hun atter at blive flyttet til Snertinge, og her har hun siden i søndags opholdt sig, og i formiddags indtrådte døden5

Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 25. maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 27. maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1957, side 3; Dødsfald Charlotte Hansen
Kilde 6: Anders Hjorth-Jørgensen, facebooksiden Stationsbyen Jyderup 4. august 2015
Kilde 7: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 226 nr. 0; Staldforpagter Christian Hansen (55 år) ✝ RIP 1924, og hustruen ses Charlotte Marie ★ Christensen
Kilde 8: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 143, nr. 17
Kilde 9: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 99, nr. 1
Kilde 10: Svinninge Kirkebog 1892-1909 opslag 112 nr. 5.
Billede Rejseladen 1952 fra facebooksiden Stationsbyen Jyderup 5. august 2015

I artiklen står at de ejer Rejseladen, - så vidt vides solgt dir. Freese Rejseladen i 1940'erne.
Men det kan være den lejlighed der lå over Rejseladen (de købte), bevillinger, tilladelser o.lign. der skrives om.
Bemærk de har råd til at købe hus efter hr. Hansen dør


Sidst rettet 24. februar 2016