Retur forside elevlisterElevliste 1919/20
Det oplyses at der i 1920 var 139 elever1
1919/20
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Emmy Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Else Clausen, Fru Clausen, Jyderup
Grete Frank, Købmand Frank, Jyderup
Lauritz Henriksen, Købmand Henriksen, Jyderup
Britta Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup
Ebba Jensen, Postbud Jensen, Jyderup, ✝ RIP 1974
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Savværksejer Carl Johan Lang, Jyderup
II Underklasse
Hold I (7 elever på dette niveau)
Georg Andreasen, Kelner Andreasen, Jyderup
Herta Christensen, Maskinfabrikant Christensen, Jyderup
Julius Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Elna Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
III Underklasse (6 elever på dette niveau)
Steen Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Gunnar Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Sven Petersen, Købmand Petersen, Viskinge
IV Underklasse (25 elever på dette niveau)
Riga Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Svend Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Ole Gunnar Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Emma Frank, Købmand Frank, Jyderup
Viggo Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Snertinge
Svend Aage Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Asta Jensen, Skovfoged Jensen, Stokkebjerg skov
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Postbud Jensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Hakon Lundgaard, Ejendomshandler Lundgaard, Kalundborg
Gudrun Lykke Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg Skov
Ebba Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Karl Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Kätty Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Aage Nielsen, Kroejer Nielsen, Snertinge
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Gudrun Tofte, Montør Tofte, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taaring, Torpegården
I Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Agnete Dedenroth, Fru Dedenroth, Jyderup
Agnes Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Kaja Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Gunnar Hansen, Købmand Hansen, Føllenslev
Gerda Hjorth, Proprietær Hjorth, Gammelrand
Holger Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Aksel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Knud Korsholm, Lærer Korsholm, Føllenslev
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæka)
Knud Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Haddon Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Gerda Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Stokkebjerg
Poula Nielsen, Gårdejer Nielsen, Højmarksgård
Svend Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Ingeborg Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Ewald Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Hans Petersen, Hestehandler Petersen, Mørkøv
Otto Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Inge Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Aksel Petersen, Gårdejer Petersen, Særslev
Eugen Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
II Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Kamma Christensen, Maskinforhandler Christensen, Jyderup
Agnete Folkmann, Snedkermester Folkmann, Jyderup
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Snertinge
Svend Heinild, Gårdejer Heinild, Jyderup
Tage Jacobsen, Postbud Jacobsen, Mørkøv
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Hans Chr. Jensen, Gårdejer Jensen, Eskemosegård
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Poul Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Poul Lang, Savværksejer Lang, Jyderup
Rigmor Madsen, Proprietær Madsen, Mindegaard
Jens Eyde Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup
Børge Mikkelsen, Politiassistent Andersen, Svebølle
Camilla Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderupb
III Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Magda Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gudrun Frantzen, Forpagter Frantzen, Jyderup
Kristian Gudmundsen, Skomager Gudmundson, Godthaab
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Bodil Funch Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Henning Larsen, Agent Larsen, Kalundborg
Tage Larsen, Lærer Larsen, Haunsø
Maja Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Heinrich Meyer, Gårdejer Meyer, Eskebjerg
Anker Moustgaard, Fru Moustgaard, Jyderup
Noomi Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Poul Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Alfred Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Elisabeth Petersen, Hestehandler Petersen, Jyderup
Emil Blytgen-Petersen, Lærer Petersen, Asminderup Æresmedlem af elevforeningenc
Jakob Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Julie Poulsen, Skovfoged Poulsen, Torbenfeldt
Else Rasmussen, Fru Vejinspektør Rasmussen, Jyderup
Tove Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Arnold Thomsen, Købmand Thomsen, Jyderup
Lily Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup Bankelev Vejled
IV Mellemskoleklasse (15 elever på dette niveau)
Hedvig Christensen, Købmand Christensen, Mørkøv
Else Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Margrete Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Johannes Hansen, Skomager Hansen, Bregninge
Harry Jacobsen, Postbud Jacobsen, Mørkøv
Knud Axel Jensen, Hestehandler Jensen, Ellebjerg
Ellen Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1927
Ingeborg Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Jens Kristiansene, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Aase Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Niels Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bjergsted
Holger Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Ellen Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Folmer Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Elisabeth Weinreich, Maskinfabrikant Weinriech, Snertinge


Realklassen 1919/1920 (5 elever på dette niveau)
Poul Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Harry Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Ole Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Andreas Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Poul Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Mellemskoleeksamen juni juli 19202
Hedvig Christensen, Købmand Christensen, Viskinge
Else Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Margrete Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Johannes Hansen, Skomager Hansen, Jyderup
Harry Jacobsen, Postbud Jacobsen, Mørkøv
Knud Axel Jensen, Hestehandler Jensen, Jyderup
Ellen Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1927
Ingeborg Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Jens Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Aase Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Niels Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bjergsted
Holger Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Ellen Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Folmer Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Elisabeth Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge

Realeksamen Juni - Juli 19203
Poul Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Harry Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Ole Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Andreas Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Poul Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1920, 30. maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1921, 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1921, 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Note:
a) Hjembæk kirkebog 1908-28 opslag 117 nr. 4 - efternavn rettet iht. kirkebog
b) Erna Betty Wognsen, kirkebog for Jyderup;1905-17 opslag 147 nr. 16, født 20/10.1908, døbt 29/12.1908, konfirmeret oktober 1922 i Holmestrup Kirke
c) Indsat Blytgen, ses ikke i årsberetningen, æresmedlem af EFJR 1949
d) Politiets register blad for Helmer Wognsen
e) Hjembæk kirkebog 1908-28 opslag 113 nr. 4 Jens Kristiansen

Sidst opdateret 9. juli 2017