Hans Petersen

1921 Hans Rudolf Petersen (III og IV Mellem - ikke mellemskoleeks.)
Fra Jyderup Realskoles årsberetninger ses by for Hans Rudolf Petersen fra 1918-21 at være Mørkøv og fra skoleåret 1921-23 se Jyderup og gårdejer1
Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 114 nr. 23 konfirmeret 1. oktober 19222

1950 feb.; Dødsfald
Hestehandler Alfred Petersen, Jyderup, har haft den sorg pludselig at miste sin hustru Marie Petersen.
Lørdag morgen var Petersen inde med morgenmad til sin hustru, og der var intet i vejen, men da han lidt efter atter kom ind i soveværelset, lå fru Petersen død.
Ægteparret boede i en del år på Ullagaard i Viskinge, men købte for nogle år siden "Lynggården" i Jyderup, og her har de boet siden. Fru Petersen, der var flink og elskværdig kvinde, blev kun 65 år gammel. I ægteskabet er tre børn3

1955 okt.; 75 år
Fhv. hestehandler Alfred Petersen, Nyvej, Jyderup, fylder på søndag 75 år.
Alfred Petersen, der er født i Føllenslev, har al sin tid opholdt sig på egnen omkring Jyderup, dels i Føllenslev, dels i Mørkøv og Svebølle. Sidstnævnte sted drev han i ca. 10 år "Ullagård", hvorefter han købte "Lynggården" i Jyderup. Alfred Petersen havde en storartet støtte i sin udmærkede hustru, der var med til at lede den hjemlige bedrift, mens Alfred Petersen kom vidt omkring som hestehandler og kommissionær, og han var en kendt skikkelse ved alle større markeder såvel på Sjælland som Fyn og Jylland.
For fem års siden havde Alfred Petersen den sorg at miste sin hustru, men han har forstået at bevare hjemmet lige hyggeligt og gæstfrit, ikke mindst for sine tre børn. En søn bor i Odense og to døtre i Jylland, hvoraf den ene er gift med Stationsforstander Schmidt, der tidligere har været trafikassistent i Jyderup.
Alfred Petersen er en jovial og flink mand, men lever nu en mere tilbagetrukken tilværelse efter at han for snart et år siden solgte "Lynggården" og købte ejendommen på Nyvej4

1957 aug.; Dødsfald
Fhv. hestehandler Alfred Petersen, Nyvej 23, Jyderup i nat død på Kalundborg sygehus efter længere tids svagelighed, 77 år gammel
Alfred Petersen var født i Føllenslev. Efter sin konfirmation arbejdede han på forskellige gårde. Han fik ved sit giftermål en landejendom ved Svinninge og siden ved Mørkøv. Lige efter første verdenskrig kom Alfred Petersen til Jyderup, hvor han siden har boet, dog med en afbrydelse på nogle få år, da han ejede "Ullagård" ved Svebølle. Han købte derefter "Lynggården" i Jyderup, og drev denne indtil for et par år siden, da han solgte den til fabrikant Bodenhoff. Det meste af sin tid har Alfred Petersen været kommissionær på Københavns kvægtorv, samtidig med, at han har handlet med heste, dels lokalt, dels på markeder i Jylland og på Fyn. Han var en virksom, jovial og flink mand, som mange satte pris på5

Det er "kun" Hans og Elisabeth der kan ses i Realskolens årsberetninger mellem 1919-1921
Der ses ikke elever af datter og trafikassistent Schmidt gående på Realskolen


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning den 25. maj 1918, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1919, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 30. maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 114 nr. 23
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 20. feb. 1950, side 3; Dødsfald
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 25. okt. 1955, side 3; 75 år
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17. aug. 1957, side 3; Dødsfald

Sidst rettet 13. december 2014
©Jyderup Realskole