Johannes Robert Friis Verder

Jyderup SGI ca. 1930
Jyderup Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening ca. 1930 Johannes Verder skulle være med på billedet1


Johannes ses på Jyderup Realskole i IV Underklasse 19212 - II Mellemskoleklasse3
Konfirmeret 13/4.1924
Bogholder Viktor Martin Theodor Verder og hustru Andrea Juliane (f. Petersen)4

1958 maj; Verder gift
I Jyderup kirke vies på lørdag Doris Jørgensen, København og medhjælper Johs. Verder, København (søn af Victor Verder, Håndværkerstiftelsen, Jyderup)5

1958 jan.; Fru Verder død
Fhv. købmand Victor Verders hustru, fru Juliane Verder, Håndværkerstiftelsen, Jyderup, er i går død, 76 år gammel.
Fru Verder havde været svagelig de sidste par år, men kun været sengeliggende en uges tid.
Juliane Verder var født i København, men kom fem år gammel til Rådbjerg, hvor hun fik sit hjem hos en farbror og tante.
Efter giftermålet med Victor Verder fik ægteparret en købmandsforretning i Fuglede, men flyttede få år efter tilbage til Jyderup, hvor de byggede "Mariendal" købmandsforretningen på Holbækvej og drev denne forretning i en lang årrække. Da fru Verders plejeforældre blev svagelige, blev det hr. og fru Verders opgave at mildne deres alderdom, og det gjorde de kærligt og opofrende. Indtil for syv år siden boede hr. og fru Verder på Rådbjerg og flyttede derefter ind i Håndværkerstiftelsen.
Fru Verder var et elskeligt menneske, sød og mild, og med den indstilling, at hun altid ville tro godt om sine medmennesker. Derfor havde hun mange trofaste venner og hendes ægteskab var præget af harmoni. Da helbredet svigtede, ofrede Victor Verder al tid på at hjælpe og støtte sin hustru.
Deres guldbryllupsdag i fjor måtte desværre passere i stilhed på grund af fru Verders helbredstilstand. Hun var til det sidste taknemlig for enhver venlighed, der vistes hende. Foruden sin mand efterlader hun en søn, der bor i København6

1961 okt.; Dødsfald
En kendt og afholdt Jyderup borger, fhv. købmand Viktor Verder, Håndværkerstiftelsen, Jyderup, er i går død på Centralsygehuset i Holbæk, hvor han blev indlagt for ca. tre uger siden.
Afdøde, der blev 80 år gammel, stammede fra København, men som 15 årig kom han i lære i Chr. F. Jensens Købmandsgård i Jyderup. Efter giftermålet boede ægteparret nogle år i Fuglede, men kom atter til Jyderup, hvor de byggede "Mariendal" på Holbækvej og åbnede købmandsforretning. Efter nogle års forløb overtog Verder sine svigerforældres landejendom på Rådbjerg, og her boede ægteparret, indtil de for ca. 10 år siden flyttede ind i Håndværkerstiftelsen. Kort efter guldbrylluppet mistede Verder sin hustru, og de sidste fire år boede han således alene.
Afdøde var en meget elskværdig og tjenstvillig mand, der gennem sit arbejde som inkassator bl.a. for Håndværker- og Handelsforeningen kom i kontakt med mange mennesker. Altid havde han et smil og en munter bemærkning på læben, og alle, der kendte ham, satte stor pris på ham.
En stor glæde beredte det ham, da han på sin 80 årsdag i juni måned ved en lille festlighed i "Håndværkerstiftelsen" blev udnævnt til æresmedlem i Håndværker- og Handelsforeningen.
Afdøde efterlader en søn, Johannes Verder, som bor i København7


Kilder:
Kilde 1: Omtale i Bogen, Stationsbyen Jyderup, side 303 og Billede fra JSGI 1930 Atletik evt. fra facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" fra Anne Ulvig Bering
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1921, 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1923, den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 117 nr. 2
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 21. maj 1958, side 4; Verder gift
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 13. jan. 1958, side 3; Fru Verder død
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 7. okt. 1961, side 3; Dødsfald
Billedet fra JSGI 1930 er fra facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" fra Anne Ulvig Berig.
Kilde 8: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 246 nr. 13 Henny Verder
Forretningsførers hustru, Jyderup Stationsby, født 8. januar 1888, datter af købmand Chr. F. Jensen og hustru Anna Marie Cecilie Scharling. Efterlevende mand Ulrik Friis Verder


† Henny Verder f. Jensen ✝ RIP 5. dec. 19188

Sidst rettet 7. marts 2016
©Jyderup Realskole