Rigmor Jensen
Rigmor ses på Jyderup Realskole fra 1921 III Underklasse2 - Mellemskoleeksamen 19263

Rigmor's far:
1961 nov.; 75 år
En af Mørkøv by's kendte og agtede borgere, fhv. malermester og sognerådsformand Johannes Nielsen, fylder mandag den 20 november 1961, 75 år. Johs. Nielsen, der er født i Undløse, lærte faget i Skamstrup og etablerede sig derefter som malermester i Mørkøv, samtidig med han blev gift med en gårdmandsdatter fra Skamstrup. I over 40 år virkede Johs. Nielsen som en dygtig og samvittighedsfuld håndværker. Samtidig havde ægteparret håndkøbs apotek, som hovedsagelig blev passet af Nielsen lige så flittige hustru, som han havde den sorg at miste for 3 år siden. Johs. Nielsen har været indvalgt i en lang række tillidshverv, bl.a. har han i 29 år været indvalgt i sognerådet, deraf de 25 år som formand, og i næsten lige så mange var han formand for håndværker og borgerforeningen. Nielsen havde den evne at kunne fremsætte sine meninger på en retfærdig og samtidig medmenneskelig måde, derved at han også lyttede på andres meninger. Efter at have afstået sin malerforretning blev Johs. Nielsen bestyrer i bankfilialen for Holbæk og omegn, et hverv han stadig varetager med interesse, og er afholdt og populær blandt befolkningen. En datter med forfatterforeningens formand, forfatteren Hans Lyngby Jepsen1

Rigmor konfirmeret 4. oktober 1925 forældre malermester Johannes Peter Laurits Nielsen og hustru Dagmar Jenny Marie f. Jensen4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1961, side 3; 75 år
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Mørkøv kirkebog 1923-35 opslag 136 nr. 10

Sidst rettet 28. juli 2015
©Jyderup Realskole