Retur forside elevlister


Elevliste 1920/21
Det oplyses at der i 1921 er 153 elever2
I Underklasse (5 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Savværksejer Carl Johan Lang, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
II Underklasse (4 elever på dette niveau)
Emmy Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Grete Frank, Købmand Frank, Jyderup
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
III Underklasse
Hold I(17 elever på dette niveau)
Georg Andreasen, Kelner Andreasen, Jyderup
Herta Christensen, Maskinfabrikant Christensen, Jyderup
Julius Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Fæltergården
Theodor H. Lehmann, Hjulmand Lehmann, Torbenfeldt
Hans Leo Hansen, Dyrlæge Hansen, Ubby
Edna Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Nora Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Ruth Petersen, Forpagter Petersen, Svebøllegavn
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
IV Underklasse (16 elever på dette niveau)
Riga Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Svend Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Steen Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Emmy Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Verner Hansen, Gårdejer Jensen, Ubby
Gunnar Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Edvin Metelmann, Overkelner Metelmann, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Knud Kirketerp-Møller, Forpagter K.-Møller, Dønnerup
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Karl Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Ebba Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Sven Petersen, Købmand Petersen, Viskinge
Johannes Verder, Købmand Verder, Jyderup
Leopoldine Paberschitzd, Inspektør Christensen, Aggersvold
I Mellemskoleklasse (35 elever på dette niveau)
Henri Bruun, Proprietær Bruun, Jyderup
Ole Gunnar Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Emma Frank, Købmand Frank, Jyderup
Viggo Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Snertinge
Svend Aage Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Asta Jensen, Skovfoged Jensen, Stokkebjerg Skov
Gudrun Lykke Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Postbud Jensen, Jyderup
Hedvig Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Helge Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Hakon Lundgaard, Ejendomshandler Lundgaard, Kalundborg
Haddon Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg Skov
Aage Nielsen, Kroejer Nielsen, Snertinge
Ebba Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Ivar Nielsen, Boelsmand Nielsen, Faurbo Mark
Kätty Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ewald Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Axel Petersen, Gårdejer Petersen, Snertinge
Inger Povlsen, Lærer Povlsen, Jyderup
Gudrun Tofte, Montør Tofte, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
II Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Agnes Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Kaja Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Gunnar Hansen, Købmand Hansen, Føllenslev
Gerda Hjort, Proprietær Hjort, Gammelrand
Holger Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Snertinge
Aksel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Knud Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helge Ernst Emil Larsen, Lærer Larsen, Haunsø
Knud Lundgaard, Ejendomshandler Lundgaard, Kalundborg
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Gerda Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Gårdejer Nielsen, Højmarksgård
Svend Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Ingeborg Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Hans Petersen, Hestehandler Petersen, Jyderup
Otto Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Inge Weinreich, Fabrikant Weinrich, Snertinge
Sven Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Erik Jørgensen, Fru Jørgensen, Sølyst, Jyderup
III Mellemskoleklasse (14 elever på dette niveau)
Agnete Folkmann, Snedkermester Folkmann, Jyderup
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Snertinge
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Poul Johansen, Gårdejer Johansen, Bjergby
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Rigmor Madsen, Proprietær Madsen, Mindegård
Jens Eyde Merrild, Grosserer Merrild, Jyderup
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup
IV Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Magda Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gudrun Frantzen, Forpagter Frantzen, Jyderup
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Bodil Funch Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Henning Larsen, Agent Larsen, Kalundborg
Tage Larsen, Lærer Larsen, Haunsø
Maja Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Anker Moustgaard, Fru Moustgaard, Jyderup
Noomi Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Poul Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Alfred Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Elisabeth Petersen, Hestehandler Petersen, Jyderup
Emil Blytgen-Petersen, Lærer Petersen, Asminderup Æresmedlem af elevforeningen
Julie Poulsen, Skovfoged Poulsen, Torbenfeldt
Tove Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Arnold Thomsen, Købmand Thomsen, Jyderup
Lily Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup1
Realklassen 1920/1921 (15 elever på dette niveau)
Hedvig Christensen, Købmand Christensen, Viskinge
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Margrete Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Johannes Hansen, Skomager Hansen, Jyderup
Harry Jacobsen, Postbud Jacobsen, Mørkøv
Knud Axel Jensen, Hestehandler Jensen, Jyderup
Ellen Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1927
Ingeborg Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Jens Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Aase Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Niels Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bjergsted
Holger Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Ellen Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Folmer Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Elisabeth Weinreich, Maskinfabrikant Weinriech, SnertingeMellemskoleeksamen Juni - Juli 19213
Magda Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gudrun Charlotte Frantzen, Forpagter Frantzen, Jyderup
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Bodil Funch Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Henning Larsen, Agent Larsen, Kalundborg
Tage Larsen, Lærer Larsen, Haunsø
Maja Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Anker Moustgaard, Fru Moustgaard, Jyderup
Noomi Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Poul Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Alfred Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Anna Elisabeth Petersen, Hestehandler Petersen, Jyderup
Emil Blytgen-Petersen, Lærer Petersen, Asminderup Æresmedlem af elevforeningen4
Julie Poulsen, Skovfoged Poulsen, Torbenfeldt
Tove Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Arnold Thomsen, Købmand Thomsen, Jyderup
Lily Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup, Bankelev Vejle1


Realeksamen Juni - Juli 19215
Hedvig Christensen, Købmand Christensen, Viskinge
Else Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Margrete Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Johannes Hansen, Skomager Hansen, Jyderup
Harry Jacobsen, Postbud Jacobsen, Mørkøv
Knud Axel Jensen, Hestehandler Jensen, Jyderup
Ellen Jørgensen, Urmager Jørgensen, Mørkøv ✝ RIP 1927
Ingeborg Maria Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Jens Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Aase Lunding, Købmand Lunding, Jyderup
Niels Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bjergsted
Holger Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Ellen Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Folmer Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Elisabeth Weinreich, Maskinfabrikant Weinriech, Snertinge
Kilder:
Kilde 1: 1924 link: http://www.politietsregisterblade.dk
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1921, 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1922, 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus (primær kilde)
Kilde 4: Æresmedlem af elevforeningen EFJR, indsat Blytgen (ses ikke i årsberetningen) (sekundær kilde)
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1922, 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, AarhusKilde
Kilde 6: (I note) Stationsbyen Jyderup, side 253, Anders Hjorth-Jørgensen
Noter:
a) Elly Folkmann Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 149 nr. 17 konfirmeret 30/9.1923
b) Kalundborg Folkeblad 16. dec. 1976, side 6; Pensionist foreningens julefest
Vi kan læse i Kalundborg Folkeblad for 16. december 1976 at Else Friis er musiklærerinde.
c) Margrethe Friis datter af skolebestyrer Niels Mønsted Friis, blev Tornveds sidste forskolelærerinde,
Frk. Friis havde stillingen fra 1938 til 19526
d) Ses i folketælling for Hjembæk 1921 opslag 75 f. 24. sept. 1917 i Østrig

Sidst rettet 11. juli 2017
©Jyderup Realskole