Alfred Petersen
19181 Alfred Petersen - Mellemskoleeksamen 19212 og Realeksamen 19223
Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 105, nr. 13. Alfred konfirmeret den 3/10.1920
forældre; Niels Peter Petersen og hustru Dagmar Petersen
Alfred født i Vejle 5. maj 1960 døbt i St. Nikolaj Kirke i Vejle 10 juni 19064


1957 februar; Dødsfald
Fru Dagmar Petersen, Holbækvej, Jyderup, enke efter afdøde købmand Petersen, er i går død ret pludseligt, 73 år gammel.
Fru Dagmar Petersen er født i Odense og lærte her sin mand - der var fra Jyderup - at kende.
Ved giftermålet blev de bosat i Vejle, hvor Petersen var overtjener, men da han få år efter mistede sin far, rejste ægteparret til Jyderup og overtog forretningen på Holbækvej. Fru Petersen tog ikke nævneværdigt del i forretningslivet, men helligede sig hjemmet og var en opofrende, kærlig mor og hustru. I 1940 havde hun den sorg at miste sin mand, men blev boende i Jyderup, hvor hun lige til det sidste havde mange trofaste venner, der værdsatte hendes gode egenskaber. Hun var et stilfærdigt menneske, som det var en berigelse at kende.
Fru Petersen havde en hjertesvaghed, men klarede dog fint strabadserne ved en 4 måneders rejse til Canada sidste sommer, hvor hun besøgte sig søn og svigerdatter. Jule- og nytårsferien havde hun holdt hos sin anden søn og svigerdatter i København og var først den 10. januar 1957 vendt hjem til Jyderup. Det var således, som om hun på denne måde skulle tage afsked med begge sine sønner, uden at ane det var for sidste gang.
Fru Petersen havde kun været syg i 2 dage, og ingen havde ventet, det skulle medføre døden5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 25. maj 1918, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Kirkebog Jyderup 1918-1927, opslag; 105, nr. 13.
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 2 februar 1957, side 3; Dødsfald

Sidst rettet 13. december 2014
©Jyderup Realskole