Maja Lunding
Maja Lunding, er født i Sindal i Vensyssel i 1906, men kom til Jyderup allerede i 1910 og tog realeksamen her i 1922. Efter at have haft forskellige stillinger i Jyderup fik hun 1/8. 1928 ansættelse ved Postgiroen i København og er nu kontorassistent i denne Institution. 1
Maja Lunding konfirmeret 3. oktober 19202
Maja Lunding gik på Jyderup Realskole fra 1916/17 Forberedelsesklasse hold 2, 1917/18 I Mellemskoleklasse, 1918/19 II Mellemskoleklasse, 1919/20 III Mellemskoleklasse, 1920/21 IV Mellemskoleklasse og Mellemskoleeksamen, 1921/22 Realeksamen3
1974, juli. Maja Lunding død
En tidligere Jyderup borger frk. Maja Lunding, København, er efter nogen tid sygdom død, i en alder af 68 år.
Maja Lunding var født på Drivsaatvej i Jyderup, som datter af daværende manufakturhandler Lunding. Faderen havde forretning på Skarridsøgade (dengang Stationsvej) og var en populær Jyderup borger.
Maja Lunding var elev på Jyderup Realskole og vedblev at vise megen trofasthed mod sin gamle skole bl.a. var hun medstifter af elevforeningen EFIR.
Denne forening er stadig aktiv og skænker hvert år flidspræmier til dimittenderne.
Maja Lunding har deltaget i jubilæer på skolen og havde venskabskontakt med såvel tidligere skolekammerater, som andre venner.
Maja Lunding var gennem mange år ansat på Postgirokontoret i København. Maja Lunding huskes som et fint og elskeligt menneske
og vil blive savnet af sine gode venner4
Maja Lunding
Maja Lunding
Fam. Lunding

Steffen Lundings manufakturforretning, 1923
Postkort fra Stationsvej 9, nu Skarridsøgade, med Steffen Lundings manufakturforretning forrest i billedet, 1923


Kilder:
Kilde 1: EFJR årsskrift 1949, side 6 – af Aksel Knudsen, eksemplar på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 2: Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 139 nr. 21
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 25. maj 1918, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1919, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 30. maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 18. maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 27. juli 1974, side 8; Maja Lunding død
Kilde 5: Steffen Lundings manufakturforretning 1923 Nummer B-2150, tilladelse til gengivelse fra Jyderup Lokalarkiv 11. sept. 2017

Søster Maja Lunding
Maja Lunding konfirmeret Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 139 nr. 21, 3. oktober 1920


Sidst rettet 11. sept. 2017
©Jyderup Realskole