Købmand Nielsen
Købmand Nielsen havde 3 børn på Jyderup Realskole
Ebba III m 1922/235 (bør være konfirmeret 1923, men kan pt. ikke finde hende i Jyderup Kirkebog)

Kitty II M 1922/235 Jyderup Kirkebog 1918 opslag 152 nr. 11 konfirmeret 13. april 1924
Købmand Jens Kristian Nielsen og hustru Laura Hansine f. Larsen1

Svend Holger Nielsen fra 1922/23, 24/25 men igen for 25/26 III U - II M 19295
Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 115 nr. 4 Svend Konfirmeret 6. april 1930
forældre købmand Jens Christian Nielsen og hustru Laura Hansine f. Larsen2

1958 januar; 75 år købmand
Fhv. købmand Jens Chr. Nielsen, Håndværkerstiftelsen, Jyderup, fylder tirsdag den 4. februar 1958, 75 år.
Jens Chr. Nielsen, der er født i Faurbo, kom som ganske ung i gården hos daværende købmand H.P. Folkmann, Jyderup. Her traf han sin tilkommende hustru, der var ekspeditrice, og han fik da lyst til at gå ind i handelsfaget.
Ved deres giftermål lod han opføre en ejendom med forretning på Lindevej. I godt 40 år drev Nielsen en forretning og var en elskværdig og jovial handelsmand, der forstod at gøre sine kunder til sine venner. I 1952 afstod han forretningen til købmand Davidsen og flyttede sammen med sin hustru ind på Håndværkerstiftelsen, hvor begge nyder deres velfortjente otium.
Jens Chr. Nielsen kan glæde sig ved et godt helbred, når årene tages i betragtning, og holder af på sine daglige spadsereture at få en passiar med gode venner, og dem har han mange af3
1958 marts; Dødsfald fru købmand Nielsen
Fhv. købmand I. Chr. Nielsen Håndværkerstiftelsen, Jyderup, har haft den sorg at miste sin hustru. Fru Laura Nielsen, der er død efter længere tids svagelighed, 69 år gammel. Fru Nielsen er født på en gård i Stokkebjerg. Som ung blev hun uddannet i købmandsfaget, var ekspeditrice i H.P. Folkmanns forretning, hvor hun lærte sin mand at kende, idet han også havde ansættelse her. Ved deres giftermål lod de opføre en ejendom med forretning på Lindevej og drev denne lige til de for 6½ år siden lagde op. Laura Nielsen var en mild og venlig dame, og har været en flittig medhjælp for sin mand. Hun havde mange venner, som vil huske hendes mildhed. For sine 3 børn har hun været en god moder, og trofasthed var en af hendes karakteregenskaber. En datter er gift med købmand Viggo Jensen, Mørkøv, en anden datter bor i København, og sønnen, Svend Nielsen, har ansættelse på Hotel Skarridsø4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Kirkebog 1918 opslag 152 nr. 11
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 115 nr. 4
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 28. januar 1958, side 3; 75 år købmand
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. mar. 1958, side 3; Dødsfald fru købmand Nielsen
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning
Noter:
Der er 2 elever ved navn Svend Nielsen, og med fædre: købmand Nielsen, Jyderup (den anden er;)
Svend Østergaard Walbom Nielsen 1922 fra 1918/19- III M 19225
Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 114 nr. 27 konfirmeret 1. oktober 1922
forældre Købmand Hans Andreas Nielsen og hustru Maria f. Andersen


Sidst rettet 28. juli 2015
©Jyderup Realskole