Jelstrup

Jyderup Realskole ses Lilly Jelstrup, Mørkøv
1924 I M, 1925 II M, 1926 III M, 1927 IV M - Mellemskoleeksamen 19271
Lilly Jelstrup, Grosserer (Ølhandler) Aage og Thora Jelstrup, Jyderup Mørkøv kirkebog 1923-35,opsl 140 nr.6 konfirmeret 2/10.19272

(se 1949 Niels I M)+ Grethe 19593

1957 jan; 80 år Rentier Aage Jelstrup
Rentier Aage Jelstrup, Villa "Lysvang", Holbækvej, Jyderup, fylder mandag den 28 januar 1957, 80 år.
- en næsten utrolig kendsgerning, for Jelstrup er så vital og levende interesseret som nogen.
Aage Jelstrup er født i Frederikshavn, hvor hans far var manufakturhandler. Han ønskede dog ikke dengang at gå handelsvejen, men blev uddannet ved landbruget, hvad der kom ham til gode, da han ved sit giftermål overtog svigerforældrenes gård i Bredentved. I 1923 solgte Jelstrup gården, og fik dernæst alligevel med handel at gøre, omend indirekte, i det han overtog Tuborg depotet i Mørkøv, som han drev indtil 1940
Ægteparret flyttede derefter til Jyderup, og i 1945 blev Jelstrup kontormedhjælper i Bondestandens Sparekasse i Jyderup. Her virkede han lige til sti 78 år, og blev meget afholdt af dem, han kom i berøring med.
Jelstrup er en stout og rank skikkelse, det kan ligefrem ses på ham, at han er tidligere garder, og han har i 20 år været formand for Holbæk Amts Garderforening. I øvrigt er Jelstrup en hjemmets mand og en god og kærlig mand og far. En søn og datter bor i Holbæk, to døtre er gift med henholdsvis gårdejer Hjordsvar, Konradsgården ved Mørkøv og købmand Christiansen, Hjembæk4

1960 Januar;
Rentier A. Jelstrup, Holbækvej 107, Jyderup, har haft den sorg at miste sin hustru, fru Thora Jelstrup, som i nat er død, 82 år gammel.
Fru Jelstrup, stammede fra Bredtved, og efter giftermålet overtog hun og hendes mand fødegården som de drev, indtil Jelstrup i 1916 startede en forretning i Holbæk. Syv år efter overtoges Tuborg depotet i Mørkøv, og her virkede ægteparret til 1940, da de afstod depotet og flyttede til Jyderup. Her har de boet siden og fru Jelstrup er her som de andre steder, hvor ægteparret har boet, blevet meget afholdt for sin venlighed og hjælpsomhed.
Foruden sin mand efterlader fru Jelstrup en søn, der er ansat ved Ø.A. i Holbæk, og tre døtre, som er gift med gdr. Christian Hjordsvar, Konradsgården, købmand Christiansen, Hjembæk og bogtrykker Hansen, Holbæk Eksprestrykkeri5

1962, jan.; Jelstrup 85 år
En rask og stout alderspræsident, fhv. depotejer Aage Jelstrup, Jyderup, fylder søndag den 28. januar 1962, 85 år og kan i fuld vigør fejre dagen ved en fest med slægt og venner, hvilket han gælder sig meget til.
Der vil sikkert også blive sendt hilsen fra Holbæk amts garderforening, der i over 20 år havde Jelstrup som dygtig og populær formand.
Aage Jelstrup er født i Frederikshavn, hvor faderen var manufakturhandler. I førsteomgang blev Jelstrup uddannet ved landbruget, og efter sit giftermål overtog han sine svigerforældres gård i Bredetved. I 1923 afstod Jelstrup gården og overtog Tuborg-depotet i Mørkøv, en virksomhed, han forestod samvittighedsfuldt gennem 17 år, og også i Mørkøv vandt han og hustruen mange venner.
I villa "Lysvang" i Jyderup fik ægteparret derefter deres hjem, og fra 1945 til 1955 var Jelstrup kontormedhjælper ved Bondestandens Sparrekasse i Jyderup. Der lød mange lovord, da Jelstrup - 78 år gammel - trak sig tilbage fra denne bestilling, og han blev karakteriseret som meget pligtopfyldende og tjenstvillig, afholdt af de mange, han kom i berøring med.
For et par år siden havde Jelstrup den store sorg at miste sin hustru, og han flyttede derefter ind på De gamles hjem. Også her er han blevet populær, og er ved sit lyse livssyn og sine mange interesser med til at sprede solskin for sine omgivelser. Jelstrup er en flittig læser og følger vitalt og levende interesseret med i alt, hvad der rører sig i tiden, ligesom han gerne i en diskussion vil hævde sine synspunkter på den retsindige måde, der er karakteristisk for ham. Frisk og ungdommelig tager han alle oplevelser med, og blandt de bedste, han ved, er et besøg hos børn, svigerbørn og børnebørn. Jelstrups eneste søn, N.V. Jelstrup, er ansat i Øernes Andelsselskab i Holbæk, og Aage Jelstrups tre døtre er gift med henholdsvis bogtrykker Ernst Hansen, Holbæk Eksprestrykkeri, kbm. Otto Christiansen, Hjembæk, og gdr. Chr Hjordsvar, "Konradsgården" pr. Mørkøv6

En søn N.V. Jelstrup
tre døtre:
1: Gift med bogtrykker Ernst Hansen, Holbæk
2: Gift med købmand Otto Christiansen, Hjembæk
3: Gift med gårdejer. Chr. Hjordsvar, "Konradsgården" pr. Mørkøv

1965, juni 1965; Depotejer Jelstrup død
Fhv. depotejer Aage Johan Jelstrup, Jyderup, er død på sygehus i Holbæk, 88 år gammel.
Jelstrup stammede fra Frederikshavn, hvor faderen var forretningsmand. Selv fik han lyst til at uddanne sig ved landbruget og kom som ung til Sjælland, hvor han lærte sin hustru at kende. Ved giftermålet overtog de svigerforældrenes gård i Bredetved til de i 1923 overtog Tuborg depotet i Mørkøv, og denne virksomhed forestod Aage Jelstrup dygtigt til ham og hustruen i 1945 købte villa "Lysvang" på Holbækvej i Jyderup.
Fra 1945-1955 var Jelstrup kontormedhjælper i Bondestandens Sparekasse, Jyderup, et hverv han gik meget op i, og han blev karakteriseret som en elskværdig og pligtopfyldende mand, der blev afholdt og respekteret af de mange mennesker han havde kontakt med.
Lige så populær var Aage Jelstrup i privatlivet, og mange venner holdt af at komme i det gæstfrie hjem, som også ægteparrets børn og svigerbørn samledes om. - I over 20 år var Jelstrup formand for Holbæk Amts Garderforening, hvor han forestod mange arrangementer.
For ca. 5 år siden havde Jelstrup den sorg at miste sin hustru, og flyttede derefter ind på De gamles hjem. Også her havde han evnen til at påvirke sine omgivelser til lidt af det samme lyssyn, som fyldte ham selv, og han var ved sine mange interesser et eksempel på, hvor meget man kan fylde sin alderdom med. Han vedblev lige til det sidste at bære præget af stout personlighed og har indtil for en måned siden været rask og vital. Jelstrup vil blive savnet, naturligvis mest af sine nærmeste. Tre døtre er gift med henholdsvis bogtrykker Ernst Hansen, Holbæk, købmand Otto Christiansen, Hjembæk og gdr. Hjordsvar, "Konradsgården" pr. Mørkøv. Sønnen N. V. Jelstrup, er ansat i Øernes Andelsselskab, Holbæk7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetninger 1924-28
Kilde 2: Mørkøv kirkebog 1923-35,opsl 140 nr.6
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1949, 1959
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. jan. 1957, side 3; 80 år Rentier Aage Jelstrup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1960, side 3; Dødsfald Fru Thora Jelstrup
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 24. jan. 1962, side 3; Jelstrup 85 år
Kilde 7: Kalundborg Folkeborg 14. juni 1965, side 3; Depotejer Jelstrup død

Sidst rettet 13. december 2014
©Jyderup Realskole