Retur forside elevlisterElevliste for Jyderup Realskole 1923/241
Avisudklip fra 1924 Jyderup Realskoles realister
Avisudklip fra 1924 fra Jyderup Lokalarkiv
I Underklasse (13 elever på dette niveau)
Poul Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ane Margrete Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Godsejer Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Kathe Lang, Garver Lang, Jyderup
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
II Underklasse (8 elever på dette niveau)
Palle Bo Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Kaj Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Jørn Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Sven Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Hertha Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
Christian Petersen, Slagter Pedersen, Jyderup
III Underklasse (11 elever på dette niveau)
Anne Lise Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Hans Peter Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Otto Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grethe Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Poul Lang, Garver Lang, Jyderup
Else Nielsena), Tømrermester Nielsen, Jyderup
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Per Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm
Asger Bindslev, Pastor Bindslev, Indien
IV Underklasse (15 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Poul Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Hans Leo Hansen, Dyrlæge Hansen, Uby
Eskil Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ebba Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Knud Jørgensen, Assistent Jørgensen, Værslev
Carl Ebbesen Lang, Fru Savværksejer Marie Sophie Lang, Jyderup2
Svend Lang, Garver Lang, Jyderup
Kaj Nielsen, Fru Viktualiehandler Nielsen, Mørkøv
Evald Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Merri Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
I Mellemskoleklasse (30 elever på dette niveau)
Knud Andersen, Købmand Andersen, Jyderup
Sejr Andersen, Mejeribestyrer Andersen, Føllenslev
Kristian Erik Kristensen, Fragtkører Eriksen, Jyderup
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Emmy Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Julius Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Johannes Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Grete Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Finn Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Klara Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Lerchenborg
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup
Lilly Jelstrupb), Grosserer (Ølhandler) Aage og Thora Jelstrup, Jyderup
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Erik Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Svend Helge Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Karl Christian Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Søren Lybye, Postmester Lybye, Mørkøv
Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Ina Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Maud Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Jørgen Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup
II Mellemskoleklasse (30 elever på dette niveau)
Henrik Verner Andersen, Postbud Andersen, Mørkøv
Georg Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Johannes Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Viggo Jensen, Slagter Jensen, Jyderup
Ulla Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Larsen, Købmand Larsen, Jyderup
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Viskinge
Edna Madsen, Skrædder Madsen, Jyderup
Carl Johan Nielsen, Fru Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Snertinge
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Erik Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Andreas Petersen, Gårdejer Petersen, Enggård
Betty Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Otto Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Helga Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Thyra Sørensen, Fru Telefonbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Ellen Margrethe Weinreich7, Fabrikant Weinreich, Snertinge
III Mellemskoleklasse (21 elever på dette niveau)
Ivan Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Britta Daugstrup, Inspektør Daugstrup, Kalundborg
Frants Fensmark, Pastor Fensmark, Føllenslev
Vibeke Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Robert Fredsgaard, Mejeribestyrer Fredsgaard, Askov
Astrid Hansen, Købmand Hansen, Mørkøv
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Karl Ove Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Gunnar Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Niels Jensen, Folketingsmand og gårdejer Jensen, Tømmerup
Kirsten Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Evald Madsen, Murer Madsen, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Johannes Nielsen, Husmand Nielsen, Høed
Karl Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Leopold Nielsen, Barber Nielsen, Føllenslev
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Ebba Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Holger Rasmussen, Karetmager Rasmussen, Hjembæk
Ada Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
IV Mellemskoleklassen (27 elever på dette niveau)
Henri Bruun, Proprietær Bruun, Jyderup
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ebba Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Mørkøv
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Gudrun Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Hedvig Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Christian Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Jyderup
Helge Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Hakon Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Inger Poulsen, Førstelærer Poulsen, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

På billedet herunder ses Hans Erik Olsen (IV M) Hans Erik Olsen


Realklasse (19 elever på dette niveau)
Agnes Fischerc), Købmand Fischer, Jyderup
Helga Hestbeck, Købmand Hestbeck, Føllenslev
Gerda Hjorth, Proprietær Hjort, Gammelrand
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Axel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helge Ernst Emil Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Svend Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Proprietær Nielsen, Højmarksgård
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Jacob Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Inge Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge


Mellemskoleeksamen juni juli 19244
Henri Bruun, Proprietær Bruun, Jyderup
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Svend Aage Schou Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ebba Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Mørkøv
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Gudrun Lykke Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Hedvig Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Christian Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Jyderup
Helge Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Hakon Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsend) Murermester Olsen, Jyderup
Inger Poulsen, Førstelærer Poulsen, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

Realeksamen Juni - Juli 19245
Agnes Fischerc), Købmand Fischer, Jyderup
Helga Hestbeck, Købmand Hestbeck, Føllenslev
Gerda Hjorth, Proprietær Hjort, Gammelrand
Anton Hvam Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Axel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Frydendal
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Helge Larsene, - ingen yderligere oplysninger
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Svend Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Proprietær Nielsen, Højmarksgård
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Jacob Poulsen, Pastor Poulsen, Viskinge
Arvida Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Inge Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

I 1924 er antallet af elever optalt til 162


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1924, den 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 129 nr. 11 konfirmeret 3/10.1927
Kilde 3: Dansk Skole-Stat, Bind 4, side 378 og Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 119 nr. 25. Konfirmeret 5. oktober 1924 (billede Hans Erik Olsen)
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1925, den 15. maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1925, den 15. maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, 24. april 1923, 16. maj 1923 og 26 juni 1923 fra Flemming Thorsen
Kilde 7: Rettet iht. Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 283 nr. 2
Avisudklippet er en del af Vilhelm Jørgensens arkivalier afleveret til Jyderup Lokalarkiv
Noter:
a) Else Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 147 nr. 26 konfirmeret 30/9.28
b) Lilly Mørkøv kirkebog 1923-35,opslag 140 nr.6 konfirmeret 2/10.1927
c) I avisartikel fra Kalundborg Folkeblad 10. august 1985, side 9 om telefoncentralen. Agnes Fischer er fhv. sundhedsplejerske og boende på Lindevej
(Agnes har et billede af hr. og fru Dræby og mindes telefoncentralen)
d) Kalundborg Folkeblad 25. maj 1956, side 3; Ældste aktive håndværker samt informationen at Hans Erik Olsen er lærer i Hillerød
e) Tror det er Helge Ernst Emil Larsen, tidligere år ses han som Ernst Larsen og her som Helge
24.4.1923, Arbejdsm. Chr. Larsen andrager om friplads for sin søn på Realskolen - overlader til formanden at undersøg om der haves flere fripladser, muligvis få en friplads af skolebestyreren6
16.5.1923, Ansøgning om friplads for arbejdsmand Chr. Larsens søn - Må fremskaffe anbefaling og fremkomme med ansøgning til den ½ friplads6
26.6.1923, om en ½ friplads på Realskolen - bevilget til Karl Kristian Larsen6
Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole