Evald Madsen

1960, Kalundborg Folkeblad 17. feb. 1960, side 4; 50 år
En af Jyderups dygtigste og ansete forretningsdrivende, indehaver af Jyderup autolakering, Evald Madsen, "Lynggården", fylder på søndag 50 år

Evald Madsen er søn af afdøde murermester Madsen, Jyderup. Som ung lærte han malerfaget hos malermester L.P. Hansen, nu, "Håndværkerstiftelsen", og arbejdede derefter som svend i nogle år, først i Vig og siden hos nu afdøde malermester Christensen, Jyderup. I 4-5 år var Evald Madsen ansat som billakerer ved Jyderup Motor Central, men overtog selv værksted på Høedvej i 1953. Det blev til en blomstrende virksomhed, og til sidst blev pladsforholdene alt for små. For ca. 2 år siden købte Evald Madsen "Lynggården", som han har ombygget og moderniseret, bl.a. er der ved værkstedet bygget hypermoderne sprøjtekabiner, hvor de nyeste metoder er taget i anvendelse. Der er nu 3 svende og lærlingen på lakeriet, og datteren lærer faget hos sin far.
Evald Madsen har kunder i mange miles radius, og alle sætter stor pris på den elskværdige og retlinede mand, der også blandt sine gene kolleger er meget populær, ligesom han er afholdt som arbejdsgiver.
I det gæstfrie og harmoniske hjem hos hr. og fru Madsen holder venner af at komme, og der vil sikkert på den runde fødselsdag blive givet mange venskabsbeviser til Evald Madsen1

Evald Madsen, ses på Jyderup Realskole 1922 I Mellemskoleeksamen2 - 1925 Mellemskoleeksamen3
Jyderup Kirkebog 1918-1927 opslag 119 nr. 18
Lars Evald Jens Madsen, forældre Anders Marius Madsen og hustru Karoline Petrine Maren Sofie f. Hansen

1988 august; Forhenværende autolakerer Evald Madsen, Lynggårdsvej 2, Jyderup er efter lang tids sygdom død, 78 år.
Evald Madsen stammede fra Jyderup, hvor han blev udlært maler. Senere arbejdede han i Vig, hvor han giftede sig med Ellen Madsen. Efter en tid i København flyttede ægteparret til Rådbjerg, og samtidig startede de autolakeringsværksted på Høedvej i Jyderup. Her blev pladsen hurtigt for trang, og efter at Evald Madsen havde erhvervet Lynggården på Lynggårdsvej, blev virksomhed og privatbolig flyttet hertil.
Evald Madsen var et aktivit og åbent menneske. Som ung var han i mange år fast man på Jyderups førstehold i fodbold. En anden hobby var musikken, og Evald Madsen spillede således flere forskellige instrumenter. Endvidere var han i mange år med i en række lokalrevyer. Afdøde efter foruden hustruen datteren Kirsten Bering, Jyderup, som i øvrigt er udlært på faderens virksomhed. Bisættelsen har fundet sted8

Om Evalds far:
1956, Kalundborg Folkeblad 10. feb. 1956, side 3; Trillingebrødrene (der er flere artikler med disse herrer)
80 årsdagen på Rådbjerg hos fhv. Murermester Marius Madsen blev en meget festlig begivenhed. Bland de mange gratulanter, der i dagens løb aflagde besøg, var de mest kærkomne naturligvis de 73 årige trillingebrødre samt en 66 årig broder fra Nyborg.
Karl Madsen praler af at være den ældste af trillingerne. Han bor i Nyborg og er fhv. landmand. Theodor bor i Dalby på Fyn og er pens. postbud. Christian driver en landejendom ved Varde, og for hans vedkommende var det første gang, han aflagde besøg på Sjælland. En 70 årig søster fra Bøgebjerg på Fyn var blevet forhindret i at komme til festen, men de fem brødre fik en dejlig dag sammen, og mange gamle minder blev drøftet.
Blandt de hilsener, der indløb til fødselaren, var en pengegave fra Jyderup sogneråd, der blev overrakt af sognerådsmedlem Emanuel Jensen4

1958, Kalundborg Folkeblad 12. marts 1958, side 4; Dødsfald murermester
Forhenværende murermester Marius Madsen, De Gamles Hjem, Jyderup, er i nat død, 82 år gammel.
Marius Madsen er født i Dalby på Fyn, men kom i murerlære i Stige ved Odense og kom i 1898 som svend til Jyderup. I året 1900 blev han gift og etablerede sig samtidig som murermester. I årenes løb har han stået for bygninger af mange størrelser og mindre ejendomme, bl.a. "Gyllinghus", flere forretningsejendomme m.m.
I 1917 solgte han forretningen til murermester Vagn Petersen, hvem han bistod flere år efter overdragelsen.
Marius Madsen var medstifter af Teknisk Skole i Jyderup og skolens forstander i en halv snes år. I godt 33 år var han Tegnelærer på Tekniske skole.
For 25 år siden mistede Marius Madsen sin hustru. Han solgte da sin ejendom på Skolevej til murer Hans Jacobsen, men boede til leje her, indtil han for fem et halvt år siden flyttede ud til en søn og svigerdatter, Evald Madsen, Jyderup Autolakereri. her fejrede han for to år siden sin fødselsdag ved en fest, der vakte opmærksomhed viden om, idet der i festen deltog murermester Madsens trillingbrødre, der var 73 år gamle, samt en 76 årig søster.
For knapt et års tid siden flyttede Marius Madsen på grund af svigtende helbred ind på De Gamles Hjem.
Han fulgte indtil for kort tid siden interesseret med i alt og var glad for en samtale med sine mange gode venner, der lærte at holde af ham. Foruden den nævnte søn efterlader han to andre sønner, bagermester Carl Chr. Madsen, Hvidovre, og bagermester Ejnar Madsen, Ruds Vedby. En datter bor i Roskilde5

HAV 2 juli 1952 Elith Madsen, dødsfald (Ses ikke på Jyderup Realskole)
Kontorist Elith Madsen, er død, 51 år gammel. Han var søn af murermester Madsen, Skolevej, Jyderup, og virkede i sin tid som ekspedient i Videbjergs herreekviperingsforretning.
Elith Madsen besøgte sidste gang Jyderup i pinsen. Han efterlader en hustru6

Jyderup Kirkebog 1892-1905 opslag 42 nr. 20
13. nov 1901. Elith Marius Madsen. Murermester Anders Marius Madsen og hustru Karoline Petrine Maren Sofie Hansen, Jordemorboligen, Jyderup Station, moderen 27 år7


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 17. feb. 1960, side 4; 50 år
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1922. De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 15. maj 1926. De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 10. feb. 1956, side 3; Trillingebrødrene
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 12. marts 1958, side 4; Dødsfald murermester
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 2 juli 1952; Elith Madsen dødsfald
Kilde 7: Jyderup Kirkebog 1892-1905 opslag 42 nr. 20
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 23. august 1988, side 11; Dødsfald Evald Madsen
Note:
Evald der har fødselsdag er autolakerer og boede Høedvej 8 i Gl. Jyderup. (Flemming Thorsen)

1958; Holbæk Amts Venstreblad 17. juni 1958; Kort sagt
Den tidligere Lynggardens Tømmerhandel er nu blevet omdannet til et moderne autolakereri, hvortil Evald Madsen, tidligere Høedvej, i dag har flyttet sin virksomhed


Sidst rettet 25. februar 2016
©Jyderup Realskole